Zapytania ofertowe

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Projekt: "Fotowoltaika II" - „Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym – II edycja” - numer projektu: POKL.04.02.00-00-006/09

Projekt: "Interstudia" - "Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim" - numer projektu: POKL.04.01.01-00-004/10

Projekt: "Zamat" - POIG.01.01.02.-00-015/09 - Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania

Projekt: "Infrastruktura" - POIG.02.01.00-12-175/09-00 - Dostosowanie potencjału badawczego IMIM PAN do wymagań światowych standardów komplementarnych badań w zakresie inżynierii materiałowej"

Projekt: "InlinePV" - POL-NOR/199380/89/2014 - „In-line processing of n+/p and p/p+ junction systems for cheap photovoltaic module production"

Projekt: "Wolter" - "Fotowoltaiczne nadwozie samochodowe izotermiczne i chłodnicze"

Projekt: "EPF" - "Innowacyjne elastyczne pokrycie fotowoltaika

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.10.2024 na dostawę ciekłego azotu z wynajmem zbiornika z dnia 07.06.2024 - po wprowadzonej zmianie z dnia 07.06.2024

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.10.2024 na dostawę ciekłego azotu z wynajmem zbiornika z dni a07.06.2024- zmiana z dnia 07.06.2024

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.10.2024 na dostawę ciekłego azotu z wynajmem zbiornika z dnia 07.06.2024

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.9.2024 na usługę sprzątania budynku Instytutu z dnia 27.05.2024-zmiana z dnia 03.06.2024

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.9.2024 na usługę sprzątania budynku Instytutu z dnia 27.05.2024

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.8.2024 z dnia 27.06.2024 na wykonanie Oceny reakcji komórkowej na uszkodzenie błony komórkowej pod wpływem kontaktu z rusztowaniami wykonanymi na bazie matrycy lodowej z bioaktywną modyfikacją powierzchniową - odpowiedzi na pytania z dnia 14.06.2024

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.8.2024 z dnia 27.05.2024 na Ocena reakcji komórkowej na uszkodzenie błony komórkowej pod wpływem kontaktu z rusztowaniami wykonanymi na bazie matrycy lodowej z bioaktywną modyfikacją powierzchniową - odpowiedzi na pytani a z dnia 13.06.2024

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.8.2024 z dnia 27.05.2024 na wykonanie Oceny reakcji komórkowej na uszkodzenie błony komórkowej pod wpływem kontaktu z rusztowaniami wykonanymi na bazie matrycy lodowej z bioaktywną modyfikacją powierzchniową

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.7.2024 na dostawę systemu mikroprzepływowego z dnia 19.04.2024 - odpowiedzi na pytania - z dnia 24.04.2024

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.7.2024 na dostawę systemu mikroprzepływowego z dnia 19.04.2024

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.5.2024-ZO-1-DMOPV-2024 na dostawę szkieł kwarcowych - wprowadzone zmiany z zapytaniu - z dnia 28.03.2024

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.5.2024-ZO-1-DMOPV-2024 na dostawę szkieł kwarcowych - zmiana z dnia 28.03.2024

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.6.2024-ZO-2-DMOPV-2024 z dnia 26.03.2024 na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.5.2024-ZO-1-DMOPV-2024 z dnia 26.03.2024 na dostawę szkieł kwarcowych

zapytanie ofertowe nr DZB.261.4.2024 na Wykonanie testów SARS-CoV-2 oraz wirusa Zika (wirus przenoszony przez krew, z grupy flawiwirusy) - zmiana terminu składania ofert- z dnia 29.02.2024

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.4.2024 na Wykonanie testów SARS-CoV-2 oraz wirusa Zika (wirus przenoszony przez krew, z grupy flawiwirusy) - z dnia 26.02.2024

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.3.2024 na Wykonanie testów SARS-CoV-2 oraz wirusa Zika (wirus przenoszony przez krew, z grupy flawiwirusy) - zmiana załacznika nr 2 - z dnia 16.02.2024

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.3.2024 na wykonanie testów SARS-CoV-2 oraz wirusa Zika (wirus przenoszony przez krew, z grupy flawiwirusy) - zmiana terminu z dnia 08.02.2024

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.3.2024 na wykonanie testów SARS-CoV-2 oraz wirusa Zika (wirus przenoszony przez krew, z grupy flawiwirusy) - odpowiedzi na pytania z dnia 08.02.2024

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.3.2024 na Wykonanie testów SARS-CoV-2 oraz wirusa Zika (wirus przenoszony przez krew, z grupy flawiwirusy) z dnia 05.02.2024

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.1.2024 na wykonanie Oceny żywotności bakterii po bezpośrednim kontakcie z powłokami miedzianymi i kompozytowymi na osnowie miedzi z dnia 22.01.2024

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.33.2023 na wykonanie obróbki laserem cienkościennych rurek ze stopu Zn-Mg z dnia 20.11.2023

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.31.2023 na dot. wykonania usługi oznaczenia rozkładu domieszki całkowitej sodu i potasu w warstwach tlenku miedzi wytworzonych na podłożu szklanym metodą spektrometrii mas jonów wtórnych z dnia 10.11.2023

zapytanie ofertowe nr DZB.261.30.2023 na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego z dni a08.11.2023

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.29.2023 na ITO on PEN sheet z dnia 08.11.2023

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.24.203(ZO-6-DMOPV-2023) na dostawę estru metylowego kwasu 6,6-fenylo-C61masłowego (PCBM) - z dnia 12.10.2023

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.27.2023 na wykonanie Oceny żywotności bakterii po bezpośrednim kontakcie z powłokami miedzianymi i kompozytowymi na osnowie miedzi - zmiana - z dnia 10.10.2023

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.27.2023 na wykonanie Oceny żywotności bakterii po bezpośrednim kontakcie z powłokami miedzianymi i kompozytowymi na osnowie miedzi z dnia 27.09.2023 - zmiana z dnia 04.10.2023

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.27.2023 na wykonanie Oceny żywotności bakterii po bezpośrednim kontakcie z powłokami miedzianymi i kompozytowymi na osnowie miedzi z dnia 27.09.2023

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.25.2023 na Urządzenie do badań zmęczenia podczas efektu magnetycznie indukowanego zginania taśm z dnia 07.09.2023 - zmiana z dnia 18.09.2023

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.25.2023 na Urządzenie do badań zmęczenia podczas efektu magnetycznie indukowanego zginania taśm z dnia 07.09.2023 - zmiana z dnia 14.09.2023

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.25.2023 na Urządzenie do badań zmęczenia podczas efektu magnetycznie indukowanego zginania taśm z dnia 07.09.2023

Zapytanie ofertowe nr ZO-5-DMOPV-2023 na dostawę drutu złotego z dnia 28.08.2023

Zapytanie ofertowe nr ZO-4-DMOPV-2023 na dostawę pudełek z pokrywą na zawiasach z dnia 28.08.2023

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.16.2023 na wykonanie Oceny reakcji komórkowej na uszkodzenie DNA (genotoksyczności) wywołanej kontaktem ze stopami cynku do zastosowań na implanty kostne - z dnia 19.07.2023 - zmiana z dnia 24.07.2023

zapytanie ofertowe nr DZB.261.21.2023 na wykonanie Wykonanie śrub przeznaczonych na implanty kostne z stopów cynku z magnezem, wapniem i strontem z dnia 21.07.2023

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.20.2023 na wykonanie Badania mechaniczne śrub ze stopów cynku z magnezem, wapniem i strontem z dnia 21.07.2023

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.16.2023 na wykonanie Oceny reakcji komórkowej na uszkodzenie DNA (genotoksyczności) wywołanej kontaktem ze stopami cynku do zastosowań na implanty kostne z dnia 19.07.2023 - powiadomienie o zmianach z dnia 20.07.2023

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.16.2023 na wykonanie Oceny reakcji komórkowej na uszkodzenie DNA (genotoksyczności) wywołanej kontaktem ze stopami cynku do zastosowań na implanty kostne z dnia 19.07.2023 - zmiana 19.07.2023

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.19.2023 na dostawę ciekłego azotu wraz z wynajmem zbiornika z dnia 17.07.2023

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.18.2023 z dnia 11.07.2023 na wyciskanie hydrostatyczne techniczne czystego tytanu

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.15.2023 z dnia 06.06.203 na wykonanie masek do parowania kontaktów

Zapytanie ofertowe nr ZO/3/DMOPV/2023 z dnia 17.05.2023 na dostawę szkieł FTO

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.9.2023 na usługę sprzątania budynku Instytutu z dnia 26.04.2023

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/DMOPV/2023 z dnia 18.04.2023 na dostawę odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.6.2023 na wykonanie modułów PV laminowanych na podłożach aluminiowych i przeprowadzenie badań starzeniowych modułów PV z dnia 23.03.2023

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.5.2023 na zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej portalu PV Innowacje - odpowiedzi na pytania z dnia 10.02.2023

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.5.2023 na zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno- informacyjnej portalu PV Innowacje - zmiana załączników z dnia 09.02.2023

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.5.2023 na zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej portalu PV Innowacje - zmiana zapytania z dnia 09.02.2023

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.5.2023 na zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno informacyjnej portalu PV Innowacje z dnia 08.02.2023 - zmiana zapytania

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.5.2023 na zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno informacyjnej portalu PV Innowcje - odpowiedzi na pytania z dnia 08.02.2023

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.5.2023 z dnia 02.02.2023 na zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej portalu „PV Innowacje”

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.2.2023 na zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjne portalu z dnia 13.01.2023

Zapytanie ofertowe nr ZO/1/DMOPV/2023 na dostawę szkieł kwarcowych z dnia 13.01.2023

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.65.2022 na dostawę i montaż dygestorium - odpowiedzi na pytania z dnia 04.01.2023

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.65.2022 na dostawę i montaż dygestorium z dnia 29.12.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.64.2022 na dostawę termopary wysokociśnieniowej z dnia 12.12.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.61.2022 z dnia 30.11.2022 na dostawę komórek i medium suplementowanego do hodowli komórkowej

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.60.2022 na wykonanie kolektora do azotu z dnia 28.11.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.59.2022 - (ZO/9/DMOPV/2022) z dnia 22.11.2022 na dostawę drutu złotego

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.58.2022-(ZO-8-DMOPV-2022) z dnia 21.11.2022 na dostawę szkiełek kwarcowych

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.54.2022 z dnia 16.11.2022 na wykonanie kolektora do azotu

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.53.2022 na badanie właściwości mechanicznych cienkościennych rurek ze stopów cynku z dnia 14.11.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.52.2022 na komponenty do stanowiska wysokociśnieniowego - zmiana z dnia 15.11.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.52.2022 na komponenty do stanowiska wysokociśnieniowego

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.51.2022 na wykonanie kompleksowej usługi obróbki skrawaniem z dnia 10.11.2022 - zmiana zapytania ofertowego z dnia 14.11.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.51.2022 na wykonanie kompleksowej usługi obróbki skrawaniem z dnia 10.11.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.46.2022 na wykonanie kompleksowej usługi obróbki skrawaniem z dnia 28.10.2022

Zapytanie ofertowe nr ZO/7/DMOPV/2022 na wykonanie usługi pomiaru i analizy stanów powierzchniowych dla próbek domieszkowanego tlenku miedzi metodą spektroskopii fotoelektronów w zakresie promieniowania X z dnia 11.10.2022

Zapytanie ofertowe nr ZO/6/DMOPV/2022 na wykonanie usługi pomiaru ruchliwości i koncentracji nośników ładunków w warstwach tlenku miedzi domieszkowanych litem, sodem i wapniem z dnia 11.10.2022

Zapytanie ofertowe nr ZO/5/DMOPV/2022 z dnia 11.10.2022 na wykonanie usługi oznaczenia rozkładu domieszki całkowitej sodu, litu i wapnia w warstwach tlenku miedzi wytworzonych na podłożu szklanym metodą spektrometrii mas jonów wtórnych

Zapytanie ofertowe nr ZO/4/DMOPV/2022 na dostawę pudełek z pokrywą na zawiasach z dnia 11.10.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.41.2022 na dostawa materiałów eksploatacyjnych do SEM i TEM z dnia 05.10.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.40.2022 licencje na oprogramowanie z dnia 20.09.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.39.2022 na stal z gatunku 45Hn z dnia 20.09.2022 - zmian terminu - z dnia 28.09.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.39.2022 na stal z gatunku 45HN z dnia 20.09.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.38.2022 na stal z gatunku 45HN - unieważnienia - z dnia 19.09.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.38.2022 na stal z gatunku 45HN - z dnia 12.09.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.37.2022 na realizację filmu z dnia 05.09.2022 - zmiana terminu składania ofert - z dnia 09.09.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.37.2022 na realizację filmu z dnia 05.09.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.36.2022 na Drobny sprzęt laboratoryjny z dnia 05.09.2022

Zapytanie ofertowe nr ZO/3/DMOPV/2022 na odczynniki chemiczne z dnia 31 sierpnia 2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.34.2022 na Szkła z transparentną elektrodą FTO z dnia 24.08.2022 w j. angielskim

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.34.2022 na Szkła z transparentną elektrodą FTO z dnia 24.08.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.31.2022 na zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie witryny internetowej z dnia 24.08.2022 - odpowiedzi na pytania z dnia 30.08.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.31.2022 na zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie witryny internetowej z dnia 24.08.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.32.2022 na realizację filmu z dnia 23.08.2022

Zapytanie ofertowe z dnia 20.07.2022 na uchwyt pomiarowy

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.28.2022 z dnia 04.07.2022 na ciekły azot

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/DMOPV/2022 z dnia 14.06.2022 na dostawę szkieł boro-krzemowych

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.25.2022 z dnia 27.05.2022 na dostawę odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.22.2022 z dnia 18.05.2022 na oprogramowanie ochronne środowiska IT w IMIM PAN

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.23.2022 na dostawę odczynników chemicznych z dnia 16.05.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.21.2022 na dostawę bijaka tensometrycznego do młota opadowego

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.20.2022 z dnia 05.05.2022 na dostawę odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe nr ZO/1/DMOPV/2022 z dnia 05.05.2022 na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.15.2022 z dnia 04.04.2022 na drążenie cienkościennych rurek z prętów ze stopów cynku

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.9.2022 na Wykonanie modułu zasilania w energię pochodzącą ze źródeł alternatywnych – energia słoneczna - zmiana - nowy formularz z dnia 18.02.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.9.2022 na Wykonanie modułu zasilania w energię pochodzącą ze źródeł alternatywnych – energia słoneczna z dnia 15.02.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.12.2022 na wyciskanie hydrostatyczne stopów cynku z magnezem, wapniem i strontem z dnia 11.02.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.11.2022 na badania mechaniczne prętów ze stopu cynku z magnezem, wapniem i strontem - odpowiedzi na pytania z dnia 16.02.2022i

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.11.2022 na badania mechaniczne prętów ze stopu cynku z magnezem, wapniem i strontem - zmiana - z dni a16.02.2022

zapytanie ofertowe nr DZB.261.11.2022 na badania mechaniczne prętów ze stopów cynku z magnezem, wapniem i strontem z dnia 11.02.2022

zapytanie ofertowe nr DZB.261.10.2022 na wyciskanie na gorąco stopów cynku z magnezem, wapniem i strontem - zmieniony druk zapytania z dnia 16.02.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.10.2022 na wyciskanie na gorąco stopów cynku z magnezem, wapniem i strontem - zmiana w zapytaniu - z dnia 16.02.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.10.2022 na wyciskanie na gorąco stopów cynku z magnezem, wapniem i strontem z dnia 11.02.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.7.2022 na wyciskanie hydrostatyczne technicznie cynku i stopów cynku z magnezem i miedzią z dnia 07.02.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.6.2022 na komórki kostne z dnia 04.02.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.5.2022 na odczynniki chemiczne i materiały laboratoryjne z dnia 04.02.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.4.2022 na szkiełka nakrywkowe z dnia 03.02.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.3.2022 na dostawę lampy rentgenowskiej z dnia 01.02.2022- zmiana z dnia 04.02.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.3.2022 na dostawę lampy rentgenowskiej z dnia 01.02.2022

zapytanie ofertowe nr DZB.261.2.2022 z dnia 26.01.2022 na usługę wsparcia technicznego środowiska IT w IMIM PAN - zmiana z dnia 28.01.2022

Zapytanie ofertowe nr DZB.261.2.2022 z dnia 26.01.2022 na usługę wsparcia technicznego środowiska IT w IMIM PAN w Krakowie

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.63.2021 z dnia 21.12.2021 na usługę WSPARCIA TECHNICZNEGO ŚRODOWISKA IT w IMIM PAN

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.62.2021 z dnia 13.12.2021 na wykonanie Oceny in vivo reaktywności śródskórnej i toksyczności dla materiałów przeznaczonych na implanty palców

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.60.2021 z dnia 07.12.2021 na dostawę aplikatora cienkich warstw

Zapytanie ofertowe DOP.26159.2021 z dnia 01.12.2021 na dostawę komórek kostnych typ oseosarcoma, medium i suplementów

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.58.2021 z dnia 26.11.2021 na wykonanie Oceny in vivo reaktywności śródskórnej i toksyczności dla materiałów przeznaczonych na implanty palców - zmiana z dnia 30.11.2021

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.58.2021 z dnia 26.11.2021 na wykonanie Oceny in vivo reaktywności śródskórnej i toksyczności dla materiałów przeznaczonych na implanty palców

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.57.2021 z dnia 19.11.2021 na wyciskanie hydrostatyczne technicznie czystego tytanu

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.52.2021 z dnia 17.11.2021 na wykonanie badań rozciągania próbek in-situ w SEM połączonych z mapowaniem orientacji (EBSD)

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.50.2021 z dnia 17.11.2021 na usługę sprzątania budynku Instytutu - zmiana SWZ-23.11.2021

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.50.2021 z dnia 17.11.2021 na usługę sprzątania budynku Instytutu - odpowiedzi na pytania - 19.11.2021

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.50.2021 z dnia 17.11.2021 na usługę sprzątania budynku Instytutu.

Zapytanie ofertowe nr ZO/5/FANPV/2021 z dnia 10.11.2021 na Opracowanie metodologii pomiaru profilu rozkładu swobodnych nośników ładunku elektrycznego w strukturach półprzewodnikowych tlenków metali na podłożach ze szkiełek kwarcowych, boro-krzemowych i krzemowych, pomiar koncentracji wraz z analizą uzyskanych wyników - zmiana - 10.11.2021

Zapytanie ofertowe nr ZO/5/FANPV/2021 z dnia 10.11.2021 na wykonanie usługi polegającej na pomiarze profilu rozkładu swobodnych nośników ładunku elektrycznego w strukturach półprzewodnikowych tlenków metali na podłożach ze szkiełek kwarcowych, boro-krzemowych i krzemowych wraz z analizą uzyskanych wyników

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.48.2021 na wykonanie Oceny in vivo reaktywności śródskórnej i toksyczności dla materiałów przeznaczonych na implanty palców z dnia 19.10.2021

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.44.2021 z dnia 07.10.2021 na dostawę metali do odlewania - odpowiedzi na pytania oferenta - 13.10.2021

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.44.2021 z dnia 07.10.2021 na dostawę metali do odlewania

Zapytanie ofertowe nr ZO/53/BRIK/2021 z dnia 04.10.2021 na demontaż modułów elastycznych z ekranów akustycznych

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.43.2021 z dnia 16.09.2021 na badanie właściwości mechanicznych stopów cynku po wyciskaniu hydrostatycznym

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.42.2021 z dnia 16.09.2021 na wyciskanie hydrostatyczne stopów cynku

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.41.2021 z dnia 01.09.2021 na usługę audytu

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.37.2021 z dnia 30.07.2021 na wykonanie oceny in vivo reaktywności śródskórnej i toksyczności dla materiałów przeznaczonych na implanty palców - unieważnienie- 24.08.2021

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.39.2021 z dnia 16.08.2021 na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych

Zapytanie ofertowe nr ZO/52/BRIK/2021 z dnia 13.08.2021 na samoczysczączą nano-tytanową powłokę na bazie nanocząstek TiO2 - zmiana - z dnia - aktualna treść zapytania

Zapytanie ofertowe nr ZO/52/BRIK/2021 z dnia 13.08.2021 na samoczyszczącą nano-tytanową powłokę, na bazie nanocząsteczek TiO2

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.38.2021 z dnia 13.08.2021 na materiały eksploatacyjne do mikroskopii elektronowej

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.37.2021 z dnia 30.07.2021 na wykonanie oceny in vivo reaktwności środskórnej i toksyczności dla materiałów przeznaczonych na implanty palców - zmiana terminu - 09.08.2021

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.37.2021 z dnia 30.07.2021 na wykonanie oceny in vivo reaktywności śródskórnej i toksyczności dla materiałów przeznaczonych na implanty palców

    Zapytanie ofertowe nr DOP.261.35.2021 z dnia 21.07.2021 na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych - zmiana w zapytaniu

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.35.2021 z dnia 21.07.2021 na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych

Zapytanie ofertowe nr ZO/51/BRIK/2021 z dnia 13 lipca 2021 roku na dostawę taśmy do lutowania do ogniw PV

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.34.2021 z dnia 01.07.2021 na dostawę 4 zestawów komórek+medium+suplementy fibroblastów dermalnych

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.33.2021 z dnia 01.07.2021 na dostawę zestawu do badania adhezji komórkowej

Zapytanie ofertowe nr ZO/50/BRIK/2021 z dnia 28.06.2021 na montaż modułów elastycznych na ekranach akustycznych

Zapytanie ofertowe nr ZO/49/BRIK/2021 z dnia 28.06.2021 na dostawę elementów montażowych

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.32.2021 z dnia 24.06.2021 a dostawę przeciwciała

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.31.2021 z dnia 24.06.2021 a dostawę medium i suplementów

Zapytanie ofertowe nr Z)/48/BRIK/2021 z dnia 23.06.2021 na dostawę pianki wygłuszającej samoprzylepnej 13mm

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.30.2021 z dnia 14.06.2021 na dostawę zestawu do izolacji DNA bakteryjnego z tkanek 2 kity - odpowiedź na pytanie - z dnia 18.06.2021

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.30.2021 z dnia 14.06.2021 na dostawę zestawu do izolacji DNA bakteryjnego z tkanek 2 kity.

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.29.2021 z dnia 14.06.2021 na dostawę materiałów do preparatyki - odpowiedzi na pytania - z dnia 18.06.2021

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.29.2021 z dnia 14.06.2021 na dostawę materiałów do preparatyki

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.28.2021 z dnia 11.06.2021 na dostawę materiałów laboratoryjnych - odpowiedzi na pytania - z dnia 15.06.2021

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.28.2021 z dnia 11.06.2021 na dostawę materiałów laboratoryjnych

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.27.2021 z dnia 11.06.2021 na dostawę materiałów laboratoryjnych

Zapytanie ofertowe nr ZO/47/BRIK/2021 z dnia 09 czerwca 2021 na dostawę pianki wygłuszającej samoprzylepnej

Zapytanie ofertowe nr ZO/46/BRIK/2021 z dnia 09 czerwca 2021 na dostawę pianki wygłuszającej samoprzylepnej

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.26.2021 z dnia 07.06.2021 na dostawę zestawu 2 odczynników do analizy cytotoksyczności materiałów dedykowanych na implanty palców - odpowiedzi na pytania z dnia 11.06.2021

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.26.2021 z dnia 07.06.2021 na dostawę zestawu 2 odczynników do analizy cytotoksyczności materiałów dedykowanych na implanty palców - odpowiedzi na pytania - z dnia 09.06.2021

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.26.2021 z dnia 07.06.2021 na dostawę zestawu 2 odczynników do analizy cytotoksyczności materiałów dedykowanych na implanty palców

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.23.2021 z dnia 20.05.2021 na dostawę metali do odlewania - odpowiedź na pytanie z dnia 26.05.2021

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.24.2021 z dnia 20.05.2021 na dostawę zestawu 2 odczynników do analizy cytotoksyczności materiałów dedykowanych na implanty palców

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.23.2021 z dnia 20.05.2021 na dostawę metali do odlewania

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.22.2021 z dnia 17.05.2021 na dostawę komórek do badań cytotoksyczności fibroblastów ludzkich dermalnych

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.21.2021 na dostawę materiałów - odpowiedzi na pytania - 19.05.2021

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.21.2021 z dnia 17.05.2021 na dostawę materiałów

Zapytanie ofertowe nr ZO/45/BRIK/2021 z dnia 13.05.2021 na polimer EVA do laminacji

Zapytanie ofertowe nr ZO/44/BRIK/2021 z dnia 06.05.2021 na dostawę puszek przyłączeniowych do modułów PV

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.20.2021 z dnia 05.05.2021 na dostawę pierwiastków chemicznych

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.19.2021 z dnia 29.04.2021 na DRUK ZAPROSZEŃ NA KONFERENCJĘ, PUBLIKACJI KONFERENCYJNEJ ORAZ FORESIGHTU TECHNOLOGICZNEGO POLSKIEJ BRANŻY PV W PERSPEKTYWIE DO 2025 ROKU

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.17.2021 z dnia 29.04.2021 na dostawę materiałów informacyjnych i promocyjnych - odpowiedzi na pytania z dnia 06.05.2021

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.17.2021 z dnia 29.04.2021 na dostawę materiałów informacyjnych i promocyjnych - odpowiedzi na pytania z dnia 30.04.2021

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.17.2021 z dnia 29.04.2021 na dostawę materiałów informacyjnych i promocyjnych - zmiana z dnia 30.04.2021

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.17.2021 z dnia 29.04.2021 na dostawę materiałów informacyjnych i promocyjnych

Zapytanie ofertowe nr ZO/43/BRIK/2021 z dnia 23.04.2021 na dostawę taśm wysokotemperaturowych

Zapytanie ofertowe nr ZO/42/BRIK/2021 z dnia 22.04.2021 na dostawę szkła hartowanego

Zapytanie ofertowe nr ZO/4/FANPV/2021 z dnia 20.04.2021 na wykonanie usługi polegającej na pomiarze profilu rozkładu swobodnych nośników ładunku elektrycznego w strukturach półprzewodnikowych tlenków metali na podłożach boro-krzemowych wraz z analizą uzyskanych wyników - po zmianach z dnia 21.04.2021

Zapytanie ofertowe nr ZO/4/FANPV/2021 z dnia 20.04.2021 na wykonanie usługi polegającej na pomiarze profilu rozkładu swobodnych nośników ładunku elektrycznego w strukturach półprzewodnikowych tlenków metali wraz z analizą uzyskanych wyników - zmiana z dnia 21.04.2021

Zapytanie ofertowe nr ZO/4/FANPV/2021 z dnia 20.04.2021 na wykonania usługi polegającej na pomiarze profilu rozkładu swobodnych nośników ładunku elektrycznego w strukturach półprzewodnikowych tlenków metali wraz z analizą uzyskanych wyników

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.14.2021 z dnia 14.04.2021 na dostawę odczynników do hodowli komórkowej

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.13.2021 z dnia 13.04.2021 na materiały eksploatacyjne do Toru preparatyki jonowej FIB w tzw wersji DualBeam

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/11/2021 projekt "POWER" z dnia 23.03.2021 na dostawę końcówek do pipet

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.10.2021 z dnia 12.03.2021 na materiały eksploatacyjne do TEM FEI Tecnai F20 i SEM/FIB Scios FEI

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.8.2021 z dnia 15.02.2021 na materiały eksploatacyjne do TEM FEI Tecnai F20 i SEM/FIB Scios FEI

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/3/2021 projekt "POWER" z dnia 01.02.2021 - carbon cement, carbon tape, SEM mounts, storage boxes, tweezers - w języku angielskim

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/3/2021 projekt "POWER" z dnia 01.02.2021 na dostawę cementu węglowego, taśmy węglowej, stolików aluminiowych, pudełka do przechowywania, pęsety

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.7.2021 z dnia 29.01.2021 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do TEM i SEM-FIB

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/2/2021 z projektu "POWER" z dnia 29.01.2021 na dostawę materiałów do drukarki

Zapytanie ofertowe nr ZO/3/FANPV/2021 z dnia 28.01.2021 na dostawę srebrnych past przewodzących

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/FANPV/2021 z dnia 28.01.2021 na dostawę odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.5.2021 z dnia 22.01.2021 na materiały eksploatacyjne do TEM i SEM-FIB - unieważnienie z dnia 26.01.2021

zapytanie ofertowe nr DOP.261.5.2021 z dnia 22.01.2021 na Materiały eksploatacyjne do TEM i SEM-FIB

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.3.2021 z dnia 22.01.2021 na dostawę części do ścieniacza jonowego LEICE RES 101- zmiana tarminu - z dnia 03.02.2021

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.3.2021 z dnia 22.01.2021 na dostawę części do ścieniacza jonowego Leica Res 101 - zmian - z 29.01.2021

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.3.2021 z dnia 22.01.2021 na DOSTAWĘ CZĘŚCI DO ŚCIENIACZA JONOWEGO LEICA RES 101

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.2.2021 z dnia 22.01.2021 na materiały eksploatacyjne do elektropolerski Struers Tune-Pol5 i materiały do preperatyki próbek - zmiana terminu - z dnia 03.02.2021

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.2.2021 z dnia 22.01.2021 na Materiały eksploatacyjne do elektropolerki Struers Tune-Pol5 i materiały do preparatyki próbek

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/1/2021 projekt "POWER" z dnia 19.01.2021 na dostawę materiałów laboratoryjnych

Zapytanie ofertowe nr ZO/1/FANPV/2021 z dnia 11.01.2021 na wykonanie usługi oznaczenia rozkładu domieszki całkowitej sodu w warstwach tlenków miedzi wytworzonych na podłożu miedzianym

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.29.2020 z dnia 18.12.2020 na dostawę odczynników do kalibracji i weryfikacji Luminex - odpowiedź na pytanie - 28.12.2020

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.29.2020 z dnia 18.12.2020 na dostawę odczynników do kalibracji i weryfikacji Luminex

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.28.2020 z dnia 14.12.2020 na oprogramowanie ochronne środowiska IT w IMIM PAN - odpowiedzi na pytania - z dnia 18.12.2020

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.28.2020 z dnia 14.12.2020 na oprogramowanie ochronne środowiska IT w IMIM PAN

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.27.2020 z dnia 11.12.2020 na usługę wsparcia technicznego środowiska IT w IMIM PAN

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.25.2020 z dnia 10.12.2020 - Chemical analysis in nanoareas of discontinuous precipitates using EELS and EDX techniques attached to TEM

Zapytanie ofertowe nr ZO/41/BRIK/2020 z dni a 26.11.2020 na dostawę pirometru

Zapytanie ofertowe nr ZO/40/BRIK/2020 z dnia 18.11.2020 na dostawę pirometru

Zapytanie ofertowe nr ZO/39/BRIK/2020 z dnia 18.11.2020 na dostawę tkaniny typu kordur/cordur/kodura

Zapytanie ofertowe nr ZO/38/BRIK/2020 z dnia 18.11.2020 na dostawę tkaniny typu kodura

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/34/2020 projekt "POWER" z dnia 16.11.2020 na dostawę odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe nr ZO/37/BRIK/2020 z dnia 13.11.2020 na dostawę materiałów laboratoryjnych

Zapytanie ofertowe nr ZO/36/BRIK/2020 z dnia 13 listopada 2020 na dostawę odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.24.2020 z dnia 10.11.2020 na dostawę stolików do bada temperaturowych in-situ (SEM/EBSD)

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/33/2020 projekt "POWER" z dnia 10.11.2020 na dostawę komórek skóry właściwej "Fibroblasty" z medium i suplemantami

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/32/2020 projekt "POWER" z dnia 10.11.2020 na dostawę komórek Human Unbilical Vein Endothelial Cells

Zapytanie ofertowe nr ZO/35/BRIK/2020 z dnia 06.11.2020 na tkaninę typu kodura

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.23.2020 z dnia 06.11.2020 na sprzątanie Instytutu - odpowiedzi na pytania - 10.11.2020

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.23.2020 z dnia 06.11.2020 na usługę sprzątania Instytutu

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.23.2020 na usługę sprzątania Instytutu z dnia 06.11.2020 - zmiana zapytania - 09.11.2020

Zapytanie ofertowe nr ZO/34/BRIK/2020 z dnia 27.10.2020 na certification of 2 laminated PV (ILAC)

Zapytanie ofertowe nr ZO/33/BRIK/2020 z dnia 27.10.2020 na certification of 2 PV modules (ILAC)

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/31/2020 projekt "Power" z dnia 13.10.2020 na realizację zajęć dydaktycznych z przedmiotu: "Introduction to economy - selected issues"

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/30/2020 projekt "POWER" z dnia 13.10.2020 na dostawę Indu - zmiana z dnia 15.10.2020

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/30/2020 projekt "POWER" z dnia 13.10.2020 na dostawę Indu

\zapytanie ofertowe nr ZO/32/BRIK/2020 z dnia 12.10.2020 na dostawę statywu do rozciągania

Zapytanie ofertowe nr ZO/30/BRIK/2020 z dnia 12.10.2020 - certyfikacja 2 ogniw PV

Zapytanie ofertowe nr ZO/29/BRIK/2020 z dnia 12.10.2020 - certyfikacja 2 modułów PV

Zapytanie ofertowe nr ZO/8/FANPV/2020 z dnia 09.10.2020 na dostawę jednorazowych rękawiczek laboratoryjnych

Zapytanie ofertowe nr ZO/31/BRIK/2020 z dnia 08.10.2020 na dostawę folii PTFE do laminatora

Zapytanie ofertowe nr ZO/28/BRIK/2020 zdnia 05.10.2020 na dostawę folii w - j. angielskim

Zapytanie ofertowe nr ZO/28/BRIK/2020 z dnia 05.10.2020 na dostawę folii PVB

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/29/2020 projekt "POWER" z dnia 30.09.2020 na realizację zajęć dydaktycznych z przedmiotu " Introduction to economy - selected issues"

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/28/2020 projekt "POWER" z dnia 24.09.2020 na żywice epoksydowe i foremki plastikowe

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/27/2020 projekt "POWER" z dnia 24.09.2020 na papiery ścierne

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/26/2020 projekt "POWER" z dnia 08.09.2020 na dostawę galu

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/25/2020 projekt "POWER" z dnia 07.09.2020na dostawę szalki Petriego

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/24/2020 projekt "POWER" z dnia 07.09.2020 na dostawę eksykatora

Zapytanie ofertowe nr ZO/26/BRIK/2020 z dnia 04.09.2020 na usługę laminacji wielkoformatowej

Zapytanie ofertowe nr ZO/6/FANPV/2020 z dnia 04.09.2020 na dostawę sond do mikroskopu sił atomowych (AFM)

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/23/2020 projekt "POWER" z dnia 03.09.2020 na zakup barwników fluorescencyjnego do mitochondrium komórkowego

Zapytanie ofertowe nr ZO/25/BRIK/2020 z dnia 28.08.2020 na taśmy do lutowania do ogniw PV

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/22/2020 projekt "POWER" z dnia 26.08.2020 na separatory diamentowe i tarcze diamentowe

Zapytanie ofertowe nr DOP.261.17.2020 z dnia 25.08.2020 na Symulator dynamicznego kontaktu cienkiej warstwy krwi przepływającej nad powierzchnią próbki biomateriału poruszającego sie z prędkościami odwzorowującymi

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/21/2020 projekt "POWER" z dnia 07.08.2020 na materiałów do polerowania

Zapytanie ofertowe nr ZO/16/2020 z dni a24.07.2020 na przeciwciała do cytometrii / mikroskopii konfokalnej - odpowiedzi na pytania - 2 - z dnia 07.08.2020

Zapytanie ofertowe nr ZO/16/2020 z dnia 24.07.2020 na przeciwciała do cytometrii / mikroskopii konfokalnej - odpowiedzi na pytania -1 z dnia 07.08.2020

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/20/2020 projekt "POWER" z dnia 06.08.2020 na odczynniki chemiczne

Zapytanie ofertowe nr ZO/23/BRIK/2020 z dnia 05.08.2020 na taśmy do lutowania do ogniw PV

Zapytanie ofertowe nr ZO/24/BRIK/2020 z dnia 03.08.2020 na dostawę modułów PV

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/19/2020 Projekt "POWER" z dnia 03.08.2020 na usługę druku BOOK OF ABSTRACTS III EUROPEAN SUMMER SCHOOL ON MATERIALS SCIENCE

Zapytanie ofertowe nr ZO/5/FANPV/2020 z dnia 03.08.2020 na dostawę odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe nr ZO/16/2020 z dnia 24.07.2020 na przeciwciała do cytometrii / mikroskopii konfokalnej - zmian terminu otwarcia 03.08.2020

Zapytanie ofertowe nr ZO/16/2020 z dnia 24.07.2020 na przeciwciała do cytometrii / mikroskopii konfokalnej

Zapytanie ofertowe nr ZO/15/2020 z dnia 24.07.2020 na symulator dynamicznego kontaktu cienkich warstw krwi

Zapytanie ofertowe nr ZO/22/BRIK/2020 z dnia 22.07.2020 na dostawę modułów PV

Zapytanie ofertowe nr ZO/14/2020 z dnia 15.07.2020 na dostawę ciekłego azotu

Zapytanie ofertowe nr ZO/4/FANPV/2020 z dnia 10 lipca 2020 na dostawę szlifierek polerskich wraz z zestawem krążków polerskich

Zapytanie ofertowe nr ZO/13/2020 z dni a06.07.2020 na dostawę części do ścieniacza jonowego Leica Res 101

Zapytanie ofertowe nr ZO/12/2020 z dnia 06.07.2020 na pasek przesłon obiektywowych do mikroskopu transmisyjnego FEI Tecnai F20

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/18/2020 projekt "POWER" z dnia 06.07.2020 na zakup materiałów laboratoryjnych

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/17/2020 projekt "POWER" z dnia 06.07.2020 na zakup materiałów laboratoryjnych

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/16/2020 projekt "POWER" z dnia 06.07.2020 na dostawę metali - w języku angielskim

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/16/2020 projekt "POWER" z dnia 06.07.2020 na dostawę metali

zapytanie ofertowe nr ZO/05/2020 z dnia 25.06.2020 na organizację krajowej konferencji naukowej - odpowiedzi na pytania oferenta - z dnia 01.07.2020

Zapytanie ofertowe nr ZO/11/2020 z dni a29 czerwca 2020 na materiały eksploatacyjne do TEM

Zapytanie ofertowe nr ZO/10/2020 z dnia 29 czerwca 21020 na materiały eksploatacyjne do TEM

Zapytanie ofertowe nr ZO/05/2020 z dnia 25.06.2020 na organizację krajowej konferencji naukowej

Zapytanie ofertowe nr ZO/21/BRIK/2020 z dnia 24.06.2020 na dostawę materiałów do lutowania

Zapytanie ofertowe nr ZO/20/BRIK/2020 z dnia 24.06.2020 na dostawę stolików do SEM

zapytanie ofertowe nr ZO/3/FANPV/2020 z dnia 23 czerwca 2020 na dostawę związków metaloorganicznych

Zapytanie ofertowe nr ZO/08/2020 z dnia 15.06.2020 na licencje na oprogramowanie Microsoft - odpowiedzi na pytania - z dnia 17.06.2020

Zapytanie ofertowe nr ZO/08/2020 z dnia 15.06.2020 na licencje na oprogramowanie Microsoft

Zapytanie ofertowe nr ZO/19/brik/20 z dnia 09.06.2020 na taśmy do lutowania ogniw PV

Zapytanie ofertowe nr ZO/18/20/Brik z dnia 05.06.2020 na dostawę materiałów laboratoryjnych i odczynników

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/15/2020 projekt "POWER" z dnia 04.06.2020 na dostawę kleju wysokotemperaturowego, pęset, pudełek na próbki, pipet, szkiełek laboratoryjnych, szkiełek mika

Zapytanie ofertowe nr ZO/17/BRIK/20 z dnia 25.05.2020 na dostawa komputera przenośnego do prowadzenia badań in-situ modułów PV.

Zapytanie ofertowe nr ZO/06/2020 z dnia 14.05.2020 na zestaw do inkludowania próbek pod ciśnieniem w żywicy przewodzącej - odpowiedzi na pytania - 22.05.2020

Zapytanie ofertowe nr ZO/06/2020 z dnia 14.05.2020 na zestaw do inkludowania próbek pod ciśnieniem w żywicy przewodzącej - zmiana terminu składania ofert - z dnia 20.05.2020

Zapytanie ofertowe nr ZO/16/2020 z dnia 15.05.2020 na dostawę ogniw fotowoltaicznych 156x156 mm mono 4BB

Zapytanie ofertowe nr ZO/06/2020 z dnia 14.05.2020 na zestaw do inkludowania próbek pod ciśnieniem w żywicy przewodzącej

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/14/2020 projekt "POWER" z dnia 07.05.2020 na dostawę odczynnika do permeabilizacji i utrwalania komórek

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/13/2020 projekt "POWER" z dnia 23.04.2020 na dostawę materiałów ściernych

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/12/2020 projekt "POWER" z dnia 23.04.2020 na dostawę sprzętu laboratoryjnego

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/11/2020 projekt "POWER" z dnia 23.04.2020 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do napylania próbek

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/10/2020 projekt "POWER" z dnia 21.04.2020 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do mikroskopów - w języku angielskim

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/10/2020 projekt "POWER" z dnia 21.04.2020 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do mikroskopu

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/9/2020 projekt "POWER" z dnia 17.04.2020 na Gal w j. angielskim

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/9/2020 projekt "POWER" z dnia 17.04.2020 na Gal

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/8/2020 Projekt "POWER" z dnia 06.03.2020 na zakup kwarcu

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/7/2020 projekt "POWER" z dnia 05.03.2020 na zakup tygli wolframowych

zapytanie ofertowe nr ZO/2/6/2020 projekt "POWER" z dnia 28.02.2020 na usługę wydruku posteru

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/5/2020 projekt "POWER" z dnia 20.02.2020 na zakup proszku wodorku tytanu (II)- w języku angielskim

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/5/2020 projekt "POWER"z dnia 20.02.2020 na proszek wodorku tytanu (II)

Zapytanie ofertowe nr ZO/03/2020 z dnia 13.02.2020 na regulatory przepływu gazu i kontroler próżni - odpowiedzi na pytania z dnia 19.02./2020

Zapytanie ofertowe nr ZO-2-FANPV-2020 z dnia 19.02.2020 na dostawę blach i taśmy miedzianej

Zapytanie ofertowe nr ZO/03/2020 z dnia 13.02.2020 na regulatory przepływu gazu i kontroler próżni - odpowiedzi na pytania z dnia 18.02.2020

Zapytanie ofertowe nr ZO/03/2020 z dnia 13.02.2020 na regulatory przepływu gazu i kontroler próżni - odpowiedzi na pytania z dnia 18.02.2020

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2020 z dnia 18.02.2020 na oczyszczacz plazmowy

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/4/2020 Projekt "POWER" z dnia 18.02.2020 na rury kwarcowe

Zapytanie ofertowe nr ZO/03/2020 z dnia 13.02.2020 na regulatory przepływu gazów i kontroler próżni

Zapytanie ofertowe nr ZO/15/BRIK/2020 z dnia 11 lutego 2020 na szkło o zróżnicowanych wymiarach

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/3/2020 projekt "POWER" z dnia 21.01.2020 na wykonanie oznaczenia zawartości tlenu w stopach tytanu

Zapytanie ofertowe nr ZO/02/2020 z dnia 16.01.2020 na usługę Oceny hemozgodności w warunkach silnych sił ścinających dla materiałów przeznaczonych dla mikropompy wspomagania serca

Zapytanie ofertowe nr ZO/1/FANPV/2020 z dnia 15.01.2020 na dostawę szkieł z transparentną warstwą przewodzącą tlenku cyny domieszkowanego fluorem (FTO)

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/2/2020 projekt "POWER" z dnia 03.01.2020 na zakup komórek kostnych (osteoblastów)

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/1/2020 projekt "POWER" z dnia 03.01.2020 na zakup medium i suplementu do komórek kostnych (osteoblastów)

Zapytanie ofertowe nr ZO/24/2019 z dnia 13.12.2019 na oprogramowanie ochronne - odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 19.12.2019

Zapytanie ofertowe nr ZO/24/2019 z dnia 13.12.2019 na oprogramowanie ochronne - odpowiedzi na pytania z dnia 17.12.2019

Zapytanie ofertowe nr ZO/23/2019 z dnia 13.12.2019 na usługę wsparcia technicznego środowiska IT w IMIM PAN - zmiana z dna 16.12.2019

Zapytanie ofertowe nr ZO/23/2019 z dnia 13.12.2019 na usługę wsparcia technicznego środowiska IT w IMIM PAN - po wprowadzonej zmianie z dnia16.12.2019

Zapytanie ofertowe nr ZO/14/BRIK/2019 z dnia 13.12.2019 na usługę lutowania stringów

Zapytanie ofertowe nr ZO/24/2019 z dnia 13.12.2019 na oprogramowanie ochronne

Zapytanie ofertowe nr ZO/23/2019 z dnia 13.12.2019 na usługę wsparcia technicznego środowiska IT w IMIM PAN

Zapytanie ofertowe nr ZO/19/FANPV/2019 z dnia 09.12.2019 na dostawę wysoko uporządkowanego grafitu pirolitycznego (HOPG)- wersja w j. angielskim

Zapytanie ofertowe nr ZO/19/FANPV/2019 z dnia 09.12.2019 na dostawę wysoko uporządkowanego grafitu pirolitycznego (HOPG)

Zapytanie ofertowe nr ZO/22/2019 z dnia 04.12.2019 na komórki fibroblasty

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/46/2019 projekt "POWER" z dnia 04.12.2019 na zakup folii tantalowej w j. angielskim

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/46/2019 projekt "POWER" z dnia 04.12.2019 na zakup folii tantalowej

Zapytanie ofertowe nr ZO/15/2019 z dnia 29.11.2019 na sprzątanie w budynku Instytutu

Zapytanie ofertowe nr ZO/20/2019 na analiza cytotoksyczności - odczynniki do badań fluorescencyjnych

Zapytanie ofertowe nr ZO/19/2019 z dnia 27.11.2019 na komórki fibroblasty

Zapytanie ofertowe nr ZO/18/FANPV/2019 z dnia 20.11.2019 na dostawę płytek krzemu krystalicznego typu n i p - wersja w j. angielsklim

Zapytanie ofertowe nr ZO/18/FANPV/2019 z dnia 20.11.2019 na dostawę płytek krzemu krystalicznego typu n i p

Zapytanie ofertowe nr ZO/14/2019 z dnia 13.11.2019 na zestaw przeciwciał do analizy..- unieważnienie - 19.11.2019

Zapytanie ofertowe nr ZO/13/2019 z dnia 15.11.2019 na SPECJALISTYCZNY STOLIK GRZEWCZY DO BADAŃ IN-SITU PRZY UŻYCIU WYSOKOENERGETYCZNEJ WIĄZKI SYNCHROTRONOWEJ.

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/45/2019 projekt "POWER" z dnia 15.11.2019 na materiały eksploatacyjne do analizatora Leco

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/44/2019 projekt "POWER" z dnia 14.11.2019 dostawy pojemników 24-dołkowych

zapytanie ofertowe nr ZO/10/BRIK/2019 z dnia 13.11.2019 na materiały do laminacji i lutowania ogniw fotowoltaicznych

Zapytanie ofertowe nr ZO/9/BRIK/2019 z dnia 13.11.2019 na ogniwa fotowoltaiczne 156x156 mm 4BB

Zapytanie ofertowe nr ZO/14/2019 z dnia 13.11.2019 na zestaw przeciwciał do analizy hemozgodności metodą cytometryczną - unieważnione

Zapytanie ofertowe nr ZO/17/FANPV/2019 z dnia 13.11.2019 na wykonanie usługi pomiaru ruchliwości i koncentracji nośników ładunków w warstwach tlenków metali

Zapytanie ofertowe nr ZO/8/brik/2019 z dnia 12.11.2019 na dostawę membran do laminatora i folii PTFE do laminatora

zapytanie ofertowe nr ZO/2/43/2019 projekt "POWER" z dnia 08.11.2019 na papier ścierny

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/42/2019 projekt "POWER" z dnia 08.11.2019 na dostawę żywicy epoksydowej

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/41/2019 projekt "POWER" dnia 08.11.2019 na dostawę alkoholu etylowego, izopropanolu i acetonu

Zapytanie ofertowe nr ZO/12/2019 z dnia 06.11.2019 na odkształcenie do 80% próbek mono- i poli- krystalicznych w warunkach płaskiego stanu odkształcenia (w matrycy kanalikowej) w zakresie ultra-dużych szybkości odkształcenia.

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/40/2019 projekt "POWER" z dnia 31.10.2019 na dostawę materiałów do badań

Zapytanie Ofertowe nr ZO/2/39/2019 projekt "POWER" z dnia 28.10.2019 na dostawę materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe nr ZO/09/2019 z dnia 08.10.2019 na dostawę stolika grzewczego do badań in-situ przy użyciu synchrotronu

Zapytanie ofertowe nr ZO/16/FANPV/2019 z dnia 08.10.2019 na dostawę płytek krzemu krystalicznego typu n i p

Zapytanie ofertowe nr ZO/15/FANPV/2019 z dnia 08.10.2019 na dostawę grzałki do pompy dyfuzyjnej

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/38/2019 projekt "POWER" z dnia 07.10.2019 na zakup medium i suplementu do komórek HUVEC

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/37/2019 projekt "POWER" z dnia 07.10.2019 na zakup komórek Human Umbilical Vein Endothelial Cells

Zapytanie ofertowe nr ZO/14/FANPV/2019 z dnia 30.09.2019 na dostawę papieru ściernego z ziarnem SiC

Zapytanie ofertowe nr ZO/08/2019 z dnia 27.09.2019 na stolik grzewczy do badań in-situ przy użyciu synchrotronu

Zapytanie ofertowe nr ZO/07/2019 z dnia 27.09.2019 na dostawę drutu platynowego i palladowego

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/36/2019 projekt "POWER" z dnia 24.09.2019 na realizację zajęć dydaktycznych z języka obcego - hiszpański

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/35/2019 projekt "POWER" z dnia 18.09.2019 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do analizatora Leco

Zapytanie ofertowe nr ZO/06/2019 z dnia 04.09.2019 na piece do stanowiska badawczego do preperatyki stopów i pomiaru - zmiana z dnia 05.09.2019

Zapytanie ofertowe nr ZO/06/2019 z dnia 04.09.2019 na piece do stanowiska badawczego do preperatyki stopów i pomiaru - zmiana 05.09.2019

Zapytanie ofertowe nr ZO/13/FANPV/2019 z dnia 21.08.2019 na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/34/2019 projekt "POWER" z dnia 14.08.2019 na usługi druku posterów

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/33/2019 projekt "POWER" z dni a09.08.2019 na dostawę wstążki węglowej do napylarki

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/32/2019 projekt "POWER" z dnia 09.08.2019 na dostawę eksykatora szafkowego

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/31/2019 Projekt "POWER" z dnia 09.08.2019 na dostawę dysku pamięci

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/30-2019 projekt "POWER" z dnia 30.07.2019 na dostawę folii tantalowej w j. angielskim

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/30/2019 projekt "POWER" z dnia 30.07.2019 na dostawę folii tantalowej

Zapytanie ofertowe nr ZO/12/FANPV/2019 z dnia 23 lipca 2019 na dostawę uwolnionego chlorku cyny (II)

Zapytanie ofertowe nr ZO/11/FANPV/2019 z dnia 23 lipca 2019 na dostawę nanoproszku CuO o czystości 99,9%

Zapytanie ofertowe nr ZO/10/FANPV/2019 z dnia 17 lipca 2019 na dostawę lampy deuterowej oraz wolframowo-halogenowej

Zapytanie ofertowe nr ZO/05/2019 z dnia 11 lipca 2019 na stolik grzewczy do badań in-situ przy użyciu synchrotronu

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/29/2019 projekt "POWER" z dnia 09.07.2019 na usługę druku

Zapytanie ofertowe nr ZO/9/FANPV/2019 z dnia 2 lipca 2019 na dostawę materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe nr ZO/8/FANPV/2019 z dnia 2 lipca 2019 na dostawę długopisu ze srebrnym tuszem przewodzącym

Zapytanie ofertowe nr ZO/6/FANPV/2019 z dnia 27.06.2019 na dostawę termopar płaszczowych

Zapytanie ofertowe nr ZO/6/FANPV/2019 z dnia 27.06.2019 na dostawę Au i Ag

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/28/20219 projekt "POWER" z dnia 25.06.2019 na dostawę materiałów do badań

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/27/2019 projekt "POWER" z dnia 24.06.2019 na wydruk posteru

Zapytanie ofertowe nr ZO/5/FANPV/2019 z dni a13.06.2019 na dostawę termopar płaszczowych

Zapytanie ofertowe nr ZO/4/FANPV/2019 z dnia 13.06.2019 na dostawę drutów AU i AG

Zapytanie ofertowe nr ZO/3/FANPV/2019 z dnia 11.06.2019 na dostawę kwarcowych boro-krzemowych szkiełek nakrywkowych

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/FANPV/2019 z dnia 11.06.2019 na dostawę drutu Au i Ag oraz termopary płaszczowej-unieważnione

Zapytanie ofertowe nr ZO/1/FANPV/2019 z dnia 06.06.2019 na dostawę blachy i taśmy miedzianej

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/26/2019 projekt "POWER" z dnia 03.06.2019 na usługę druku postera

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/25/2019 projekt "POWER" z dnia 28.05.2019 na usługę druku postera i zakup tuby

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2019 z dnia 28.05.2019 na dostawę stolika grzewczego do badań in-situ przy użyciu synchrotronu

Zapytanie ofertowe nr ZO/7/BRIK/2019 z dnia 21.05.2019 na dostawę Modułów PV do badań układów elektronicznych

Zapytanie ofertowe nr ZO/03/2019 z dnia 13.05.2019 na dostawę urządzenia do ściskania próbek w dyfraktometrze rentgenowskim

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/24/2019 projekt "POWER" z dnia 13.005.2019 na dostawę sferycznego proszku tantalu - wersja w języku angielskim

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/24/2019 projekt "POWER" z dnia 13.05.2019 na dostawę sferycznego proszku tantalu

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/23/2019 projekt "POWER" z dnia 08.05.2019 na druk posterów - zmiana z dnia 09.05.2019

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/23/2019 projekt "POWER" z dnia 08.05.2019 na druk posterów

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/22/2019 projekt "POWER" z dni 06.05.2019 na dostawę sferycznego proszku molibdenu - w j. angielskim

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/22/2019 projekt "POWER" z dni a06.05.2019 na dostawę sferycznego proszku molibdenu

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/21/2019 projekt "POWER" z dnia 06.05.2019 na dostawę proszku molibdenu- w j. angielskim

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/21/2019 projekt "POWER" z dnia 06.05.2019 na dostawę proszku molibdenu

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/20/2019 projekt "POWER" z dnia 06.05.2019 na dostawę wafli krzemowych oraz wafli krzemowych pokrytych warstwą SiO2 - w j. angielskim

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/20/2019 projekt "POWER" z dnia 06.05.2019 na dostawę wafli krzemowych oraz wafli krzemowych pokrytych warstwą SiO2

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/19/2019 projekt "POWER" z dnia 06.05.2019 na druk posterów

zapytanie ofertowe nr ZO/6/BRIK/2019 z dnia 17.04.2019 na dostawę szkła o zróżnicowanych wymiarach

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/16/2019 projekt "POWER" z dnia 05.04.2019 na dostawę sprzętu laboratoryjnego

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/15/2019 projekt "POWER" z dnia 05.04.2019 na dostawę odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/14/2019 projekt "POWER" z dnia 05.04.2019 na dostawę materiałów do polerowania

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/18/2019 projekt "POWER" z dnia 02.04.2019 na dostawę miernika do układu Ga In Li

Zapytanie ofertowe nr ZO/3/BRIK/2019 z dnia 01.04.2019 na dostawę akumulatora NiMH

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/17/2019 projekt "POWER" z dnia 01.04.2019 na dostawę białka Witronektyna

Zapytanie ofertowe nr ZO/1/1/2019 projekt "POWER" z dnia 01.04.2019 na realizację zajęć dydaktycznych

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/13/2019 projekt "POWER" z dnia 25.03.2019 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do mikroskopu - w języku angielskim

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/13/2019 projekt "POWER" z dnia 25.03.2019 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do mikroskopu

Zapytanie ofertowe nr ZO/5/BRIK/2019 z dnia 25 marca 2019 na dostawę odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe nr ZO/4/BRIK/2019 z dnia 25.03.2019 na dostawę szkła o zróżnicowanych wymiarach

Zapytanie ofertowe nr ZO/02/12/2019 projekt "POWER" z dnia 14.03.2019 na dostawę zestawu przysłon maskujących

Zapytanie ofertowe nr ZO/02/11/2019 projekt "POWER" z dnia 14.03.2019 na dostawę szkła laboratoryjnego

Zapytanie ofertowe nr ZO/02/10/2019 projekt "POWER" z dnia 14.03.2019 na dostawę żywic

Zapytanie ofertowe nr ZO/02/09/2019 projekt "POWER" z dnia 14.03.2019 na dostawę kleju srebrnego, węglowego i stolików aluminiowych

Zapytanie ofertowe nr ZO/02/08/2019 Projekt "POWER" z dnia 14.03.2019 na dostawę alkoholu etylowego skażonego i propanolu

Zapytanie ofertowe nr ZO/02/07/2019 projekt "POWER" z dnia 13.03.2019 na dostawę papierów ściernych - zmiana 14.03.2019

Zapytanie ofertowe nr ZO/02/06/2019 projekt "POWER" z dnia 12.03.2019 na dostawę Human Umbilical Vein Endothelial Cells

zapytanie ofertowe nr ZO/02/05/2019 projekt "POWER" z dnia 12.03.2019 na dostawę medium oraz suplementu

Zapytanie ofertowe nr ZO/02/04/2019 projekt "POWER" z dnia 11.03.2019 na dostawę eksykatora

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/3/2019 z dnia 08.03.2019 na dostawę szalek Petriego

Zapytanie ofertowe nr ZO/02/2019 z dnia 11.01.2019 na wykonanie oceny reakcji komórkowej na uszkodzenie DNA

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/2/2019 projekt "POWER" z dnia 07.01.2019 na dostawę medium i suplementu do komórek HUVEC

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/1/2019 projekt "POWER" z dnia 07.01.2019 na dostawę komórek

Zapytanie ofertowe nr ZO/29/2018 z dnia 06.12.2018 na oprogramowanie ochronne

Zapytanie ofertowe nr ZO/28/2018 z dnia 06.12.2018 na usługę wsparcia technicznego środowiska wirtualnego IT

Zapytanie ofertowe nr ZO/23/2018 z dnia 05.12.2018 na usługę sprzątania w budynku Instytutu

Zapytanie ofertowe nr ZO/27/2018 z dnia 03.12.2018 na dostawę drutu platynowego i palladowego

Zapytanie ofertowe nr ZO/26/2018 z dnia 30.11.2018 na dostawę stolika do rozciągania in-situ

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/47/2018 Projekt "power" z dnia 27.11.2018 na dostawę papierów ściernych - zmiana - 27.11.2018

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/46/2018 Projekt "Power" z dnia 23.11.2018 na dostawę tytanu w formie pręta

Zapytanie ofertowe nr ZO/25/2018 z dnia 21.11.2018 na dostawę zestawu próżniowego - po wprowadzonej zmianie - 22.11.2018

Zapytanie ofertowe nr ZO/25/2018 - zmiana - 22.11.2018

Zapytanie ofertowe nr ZO/25/2018 - odpowiedzi na pytania - 23.11.2018

Zapytanie ofertowe nr ZO/25/2018 - odpowiedzi na pytania - 28.11.2018

Zapytanie ofertowe nr ZO/25/2018 - odpowiedzi na pytania - 28.11.2018

Zapytanie ofertowe nr ZO/25/2018 - odpowiedzi na pytania - 28.11.218

zapytanie ofertowe nr ZO/24/2018 z dnia 21.11.2018 w sprawie dostawy stolika do rozciągania in-situ

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/45/2018 Projekt "Power" z dnia 09.11.2018 na zakup trzech kompletów blach próbnych połączonych za pomocą techniki zgrzewania wybuchowego - w j. angielskim

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/45/2018 Projekt "Power" z dnia 09.11.2018 na zakup trzech kompletów blach próbnych połączonych za pomocą techniki zgrzewania wybuchowego

zapytanie ofertowe nr ZO/2/44/2018/ Projekt "Power" z dnia 26.10.2018 na usługę realizacji zajęć dydaktycznych

Zapytanie ofertowe nr ZO/22/2018 z dni a10.10.2018 na dostawę kamery

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/43/2018 Projekt "Power" z dnia 03.10.2018 na dostawę przeciwciała

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/42/2018 Projekt "Power" z dnia 02.10.2018 na usługę druku postera

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/41/2018 Projekt "POWER" z dnia 21.09.2018 na usługę druku

Zapytanie ofertowe nr ZO/1/BRIK/2018 z dnia 7 września 2018 na dostawę i montaż dygestorium wraz z czujnikiem przepływu powietrza

Zapytanie ofertowe nr ZO/19/2018 z dnia 05.09.2018 na usługę oceny reakcji komórkowej na uszkodzenie DNA (genotoksyczności) wywołanej kontaktem z materiałami wykonanymi techniką druku 3D dedykowanymi na implanty twarzoczaszki

Zapytanie ofertowe nr ZO/20/2018 z dnia 04.09.2018 na usługę druku

Zapytanie ofertowe nr ZO/18/2018 z dnia 17.08.2018 na usługę druku

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/40/2018 projekt "POWER" z dnia 01.08.2018 na zakup 7N galu

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/40/2018 projekt "Power" z dnia 01.08.2018 na zakup 7N galu - w j. angielskim

zapytanie ofertowe nr ZO/2/39/2018 projekt "Power" z dnia 23.07.2018 na uchwyty do siateczek TEM do mikroskopu - w j. angielskim

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/39/2018 projekt "Power' z dnia 23.07.2018 na uchwyty do siateczek TEM do mikroskopu

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/38/2018 projekt "Power" z dnia 23.07.2018 na materiały ścierne

Zapytanie ofertowe nr ZO/16/2018 z dnia 05.07.2018 na dostawę ciekłego azotu

Zapytanie ofertowe nr ZO/16/2018 z dnia 05.07.2018 na dostawę ciekłego azotu - odpowiedzi na pytania oferenta - 09.07.2018

Zapytanie ofertowe nr ZO/16/2018 z dnia 05.07.2018 na dostawę ciekłego azotu - odpowiedzi na pytania oferenta - 10.07.2018

Zapytanie ofertowe nr ZO/16/2018 z dnia 05.07.2018 na dostawę ciekłego azotu - projekt umowy - 11.07.2018

Zapytanie ofertowe nr ZO/16/2018 z dnia 05.07.2018 na dostawę ciekłego azotu - zmiana projektu umowy - 12.07.2018

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/37/2018 projekt "Power" z dnia 04.07.2018 na dostawę miernika do mierzenia układu Ga-In-Li i Ga-Ge-Li

Zapytanie ofertowe nr ZO/15/2018 z dnia 04.07.2018 na dostawę laboratoryjnego pieca indukcyjnego

Zapytanie ofertowe nr ZO/14/2018 z dnia 02.07.2018 na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN w Krakowie

Zapytanie ofertowe nr ZO/14/2018 z dnia 02.07.2018 na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN w Krakowie - odpowiedzi na pytania - 03.07.2018

Zapytanie ofertowe nr ZO/14/2018 z dnia 02.07.2018 na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN w Krakowie - odpowiedzi na pytania - 05.07.2018

Zapytanie ofertowe nr ZO/02/35/2018 projekt "Power" z dnia 29.06.2018 na usługę przejazdu autobusem na trasie Kraków - Drezno - Kraków

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/36/2018 Projekt "Power" z dnia 28.06.2018 na zakup materiałów do badań

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/34/2018 projekt "Power" z dnia 22.06.2018 na uchwyt do próbek/siateczek TEM

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/33/2018 projekt "Power" z dnia 19.06.2018 na mocznika, chlorku wapnia i glikolu dietylowego

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/32/2018 projekt "Power" z dnia 11.06.2018 na zakup przeciwciała CD62P

Zapytanie ofertowe nr ZO/13/2018 z dnia 28.05.2018 na oprogramowanie

Zapytanie ofertowe nr ZO/13/2018 z dnia 28.05.2018 na oprogramowanie - zmiana 29.05.2018

Zapytanie ofertowe nr ZO/02/31/2018 Projekt "Power" z dnia 28.05.2018 dotyczy materiałów eksploatacyjnych do napylania próżniowego

Zapytanie ofertowe nr ZO/12/2018 z dnia 25.05.2018 na dostawę laboratoryjnego pieca indukcyjnego

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/30/2018 Projekt "Power' z dnia 17.05.2018 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do mikroskop

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/30/2018 Projekt "Power" z dnia 17.05.2018 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do mikroskopu - w j. angielskim

Zapytanie ofertowe nr ZO/10/2018 z dnia 14.05.2018 na dostawę laboratoryjnego pieca indukcyjnego

Zapytanie ofertowe nr ZO/09/2018 z dnia 09.05.2018 na dostawę generatora wysokiej częstotliwości

Zapytanie ofertowe nr ZO/09/2018 - zmiana terminu składania ofert 

Zapytanie ofertowe nr ZO/09/2018 z dnia 09.05.2018 na dostawę generatora wysokiej częstotliwości - zmian zapisów umowy

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/29/2018 Projekt "Power' na zakup materiałów eksploatacyjnych do preparatyki próbek

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/28/2018 Projekt "Power z dnia 08.05.2018 na zakup materiałów eksploatacyjnych do mikroskopu

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/27/2018 Projekt "Power" z dnia 08.05.2018 na zakup materiałów eksploatacyjnych do preparatyki próbek

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/26/2018 z dnia 07.05.2018 Projekt "Power" na zakup soli KCl, LiCL, LiF

Zapytanie ofertowe nr ZO/11/2018 z dnia 27.04.2018 na dostawę przystawki chłodzącej do ścieniacza jonowego 

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/25/2018 Projekt "Power" z dnia 13.04.2018 na zakup komórek

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/24/2018 Projekt "Power" z dnia 12.04.2018 na zakup pęset precyzyjnych

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/23/2018 Projekt "Power' z dnia 11.04.2018 na zakup medium oraz suplementu do komórek HUVEC

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/22/2018 Projekt "Power" z dnia 05.04.2018 na zakup proszku Tantalu - w j. angielskim

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/22/2018 Projekt "Power" z dnia 05.04.2018 na zakup proszku Tantalu

Enquiry for quotation no ZO/06/2018 dt 28.03.2018 for the purchase of precise wire saw 

Zapytanie ofertowe nr ZO/06/2018 z dnia 28.03.2018 na dostawę precyzyjnej piły drutowej

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/21/2018 Projekt "Power" z dnia 14.03.2018 na dostawę szalki Petriego

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/20/2018 Projekt "Power" z dnia 14.03.2018 na dostawę materiałów polerskich

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/19/2018 Projekt "Power" z dnia 12.03.2018 na dostawę stolików aluminiowych, pęsety precyzyjnej, pudełek z membraną i pudełek okrągłych

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/18/2018 Projekt "Power" z dnia 07.03.2018 na dostawę żywic epoksydowych i foremek silikonowych

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2018 z dnia 02.03.2018 na dostawę materiałów informacyjnych i promocyjnych

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/17/2018 projekt "Power" z dnia 01.03.2018 na dostawę papierów ściernych

Zapytanie ofertowe nr ZO/03/2018 z dnia 22.02.2018 na dostawę głowicy lasera Ar i laserów HeNe - zmiana- 28.02.208

zapytanie ofertowe nr ZO/03/2018 z dnia 22.02.218 na dostawę głowicy lasera Ar i laserów HeNe - zmiana - 23.02.2018

Zapytanie ofertowe nr ZO/03/2018 z dnia 22.02.2018 na dostawę głowicy lasera Ar i laserów HeNe

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/16/2018 projekt "Power" z dnia 22.02.2018 na dostawę stopu tytanu

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/2018 z dnia 19.02.2018 na usługę druku publikacji konferencyjnej

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/15/2018 Projekt "Power" z dnia 19.02.2018 na dostawę alkoholu etylowego skażonego, propanolu i acetonu

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/14/2018 Projekt "Power" z dnia 16.02.2018 na dostawę kleju srebrowego, kleju węglowego, taśmy węglowej, pęset, stolików aluminiowych 

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/13/2018 Projekt "Power" z dnia 16.02.2018 na dostawę papierów ściernych

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/12/2018 Projekt "Power" z dnia 23.01.2018 na dostawę materiałów ściernych

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/11/2018 Projekt "Power" z dnia 23.01.2018 na dostawę: cementu węglowego, taśmy miedzianej, taśmy węglowej i stolików aluminiowych - w j. angielskim

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/11/2018 Projekt "Power" z dnia 23.01.2018 na dostawę: cementu węglowego, taśmy miedzianej, taśmy węglowej i stolików aluminiowych

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/10/2018 Projekt "Power" z dnia 22.01.2018 na dostawę czystych pierwiastków metali: żelazo, nikiel, kobalt

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/9/2018 Projekt "Power" z dnia 22.01.2018 na dostawę pudełek na próbki

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/8/2018 Projekt "Power" z dnia 22.01.2018 na dostawę brzeszczotów włosowych

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/7/2018/Projekt „Power" z dnia 19.01.2018 roku dotyczy zakupu materiałów: Metale do badań: Lit, Gal, German, Ind

Zapytanie ofertowe nr ZO 2/6/2018/Projekt „Power” z dnia 19.01.2018 roku dotyczy dostawy: rur kwarcowych

Zapytanie ofertowe nr ZO 2/5/2018/Projekt „Power” z dnia 15.01.2018 roku dotyczy zakupu: Zawiesina diamentowa 1 μm, zawiesina diamentowa 1/4 μm, lubrykant, tarcza polerska

Zapytanie ofertowe nr ZO 2/4/2018/Projekt „Power”z dnia 19.01.2017 roku dotyczy zakupu dysków, pendrive’ów i etui

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/3/2018 projekt "Power" z dnia 12.01.2018 na dostawę aldehydu glutarowego i kakodylanu sodu

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/2/2018 projekt "Power" z dnia 12.01.2018 na dostawę żywic epoksydowych i foremek silikonowych

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/1/2018 projekt "Power" z dnia 10.01.2018 na dostawę: rurek ceramicznych

Zapytanie ofertowe nr ZO/01/2018 z dnia 04.01.2018 na usługę: Histologiczna ocena skuteczności procesu decelularyzacji (tj. eliminacji komórek gospodarza z tkanki dawcy) i ocena wpływu zastosowanych fal akustycznych i promieniowania laserowego na składniki macierzy pozakomórkowej.

Zapytanie ofertowe nr ZO/1/2/2018 projekt "Power" z dnia 03.01.2018 na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie badań naukowych
Zapytanie ofertowe nr ZO/18/2017 z dnia 14.12.2017 na oprogramowanie ochronne

Zapytanie ofertowe nr ZO/17/2017 z dnia 13.12.2017 na wsparcie techniczne środowiska wirtualnego IT

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/8/2017 projekt "Power" z dnia 07.12.2017 na zakup drutów tytanowych - w j. angielskim

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/8/2017 projekt "Power" z dnia 07.12.2017 na zakup drutów tytanowych

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/7/2017 projekt "Power" z dnia 05.12.2017 na dostawę materiałów do polerowania

Zapytanie ofertowe nr ZO/16/2017 z dnia 30.11.2017 na usługę: Histologiczna ocena skuteczności procesu decelularyzacji (tj. eliminacji komórek gospodarza z tkanki dawcy) i ocena wpływu zastosowanych fal akustycznych i promieniowania laserowego na składniki macierzy pozakomórkowej

Zapytanie ofertowe nr ZO-2-6-2017 projekt "Power" z dnia 21.11.2017 na dostawę materiałów polerskich

Zapytanie ofertowe nr ZO-2-5-2017 projekt "Power" z dnia 21.11.2017 na dostawę materiałów ściernych

Zapytanie ofertowe nr ZO-2-4-2017 projekt "Power" z dnia 21.11.2017 na dostawę stopu tytanu

Zapytanie ofertowe nr ZO-2-3-2017 projekt Power z dnia 21.11.2017 na dostawę odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe nr ZO_2_2_2017 projekt POWER z dnia 20.11.2017 na usługę druku posterów

Zapytanie ofertowe nr ZO_2_1_2017 projekt Power z dnia 14.11.2017 na dostawę prętów aluminiowych i niklowych

Zapytanie ofertowe nr ZO/13/2017 z dnia 14.11.2017 na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej

Zapytanie ofertowe nr ZO/10/2017 z dnia 10.11.2017 na organizację konferencji

odpowiedzi na pytania - Zapytanie ofertowe nr ZO/10/2017 - 16.11.2017

Zapytanie ofertowe nr ZO/10/2017 - wersja edytowalna

Zapytanie ofertowe nr ZO/12/2017 z dnia 02.11.2017 na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej

Zapytanie ofertowe nr ZO/08/2017 z dnia 12.07.2017 dot. usługi: Strukturyzacja powierzchni metodą laserowej litografii interferencyjnej w formie kanalików dedykowana do integracji podłoża z tkanką

Zapytanie ofertowe nr ZO/07/2017 z dnia 07.07.2017 dot. dostawy ciekłego azotu

Zapytanie ofertowe nr ZO/05/2017 z dnia 21.06.2017 dot.:; Obserwacja i charakterystyka domen krystalicznych i magnetycznych metodą AFM/MFM w wybranych stopach Heuslera w postaci litej oraz w postaci szybko chłodzonej taśmy

Zapytanie ofertowe nr ZO/48/2017 z dnia 24 maja 2017 projekt Wolter dot. gum raklowych do sitodruku

Zapytanie ofertowe nr ZO/47/2017 z dnia 24 maja 2017 projekt Wolter dot membrany do laminatora

Zapytanie ofertowe nr ZO/46/2017 z dnia 24 maja 2017 projekt Wolter dot. tkaniny teflonowej do laminatora

Zapytanie ofertowe nr ZO/45/2017 z dnia 22 maja 2017 projekt Wolter dot. szkiel hartowanych chemicznie do zastosowan solarnych

Zapytanie ofertowe nr ZO/44/2017 a dnia 22 maja 2017 projekt Wolter dot. naprawy zasilacza i modulu sterowania do napylarki prozniowej

Zapytanie ofertowe nr ZO/43/2017 z dnia 22 maja 2017 projekt WOLTER dot. statywu manualnego do silomierza

Zapytanie ofertowe nr ZO/42/2017 z dnia 12 maja 2017 projekt WOLTER dot. ogniw PV 4BB

Zapytanie ofertowe nr ZO/41/2017 z dnia 12 maja 2017 projekt WOLTER dot. materialow do laminacji PV

Zapytanie ofertowe nr ZO/40/2017 z dnia 12 maja 2017 projekt WOLTER dot. statywu do silomierza

Zapytanie ofertowe nr ZO/39/2017 z dnia 11 maja 2017 projekt WOLTER dot. complete reference PV cell with certificate

Zapytanie ofertowe nr ZO/38/2017 z dnia 11 maja 2017 projekt WOLTER dot. ogniw PV

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2017 z dnia 10 maja 2017 dotyczy Obserwacji i charakterystyce domen krystalicznych i magnetycznych

Zapytanie ofertowe nr ZO/11/2017 z dnia 28 kwietania 2017 projekt EPF dot. materialow do lamianacji i lut. PV

Zapytanie ofertowe nr ZO/11/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 projekt EPF dot. statywu do silomierza

Zapytanie ofertowe nr ZO/03/2017 z dnia 28 kwietnia w sprawie oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr ZO/37/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 projekt WOLTER dot. silomierza elektronicznego Axis FC2k

Zapytanie ofertowe nr ZO/10/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 projekt EPF dot. Screen for screen printing

Zapytanie ofertowe nr ZO/09/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 projekt EPF dot. klabla i konwertera KIPP&ZONEN

Zapytanie ofertowe nr ZO/08/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 projekt EPF dot. naprawy pyranometru KIPP&ZONEN

Zapytanie ofertowe nr ZO/36/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 projekt Wolter dot.elementow komory nablatowej

Zapytanie ofertowe nr ZO/35/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 projekt Wolter dot.listwy armaturowej

Zapytanie ofertowe nr ZO/34/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 projekt Wolter dot.szafki podblatowe

Zapytanie ofertowe nr ZO/33/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 projekt Wolter dot.blat z polipropylenu

Zapytanie ofertowe nr ZO/32/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 projekt Wolter dot.stelaza pod blat z polipropylenu

Zapytanie ofertowe nr ZO/31/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 projekt Wolter dot. czujnika przeplywu

Zapytanie ofertowe nr ZO/07/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 projekt EPF dot.modyfikacji systemy do diagnostyki kon.- PRZEDLUZONY TERMIN SKLADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe nr ZO/30/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 projekt Wolter dot.modyfikacji systemu pomiarowego-PRZEDLUZONY TERMIN SKLADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe nr ZO/29/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 projekt Wolter dot.elementow komory nablatowej - UNIEWAZNIONE

Zapytanie ofertowe nr ZO/28/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 projekt Wolter dot.listwy armaturowej- UNIEWAZNIONE

Zapytanie ofertowe nr ZO/27/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 projekt Wolter dot.szafki podblatowe- UNIEWAZNIONE

Zapytanie ofertowe nr ZO/26/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 projekt Wolter dot.blat z polipropylenu- UNIEWAZNIONE

Zapytanie ofertowe nr ZO/25/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 projekt Wolter dot.stelaza pod blat z polipropylenu- UNIEWAZNIONE

Zapytanie ofertowe nr ZO/24/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 projekt Wolter dot. czujnika przeplywu- UNIEWAZNIONE

Zapytanie ofertowe nr ZO/23/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 projekt WOLTER dot. przewodow do lab.

Zapytanie ofertowe nr ZO/22/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 projekt WOLTER dot. wentylator do dygestorium

Zapytanie ofertowe nr ZO/21/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 projekt WOLTER dot. blatow do lab.

Zapytanie ofertowe nr ZO/20/2017 z dnia 3 kwietna 2017 projekt WOLTER dot. podstaw pod blaty

Zapytanie ofertowe nr ZO/6/2017 z dnia 29 marca 2017 projekt EPF dot. wagi laboratoryjnej PS 1000.X2

Zapytanie ofertowe nr ZO/5/2017 z dnia 29 marca 2017 projekt EPF dot. wagi laboratoryjnej WLC 2.X2 - ANULOWANE !

Zapytanie ofertowe nr ZO/19/2017 z dnia 29 marca 2017 projekt WOLTER dot. wagi laboratoryjnej AS 220.X2

Zapytanie ofertowe nr ZO/4/2017 z dnia 27.03.2017 projekt EPF dot. szkiełek solarnych hartowanych chemicznie

Zapytanie ofertowe nr ZO/18/2017 z dnia 27.03.2017 projekt WOLTER dot. szkieł solarnych hartowanych chemicznie (nart)

Zapytanie ofertowe nr ZO/17/2017 z dnia 27.03.2017 projekt WOLTER dot. szkieł solarnych hartowanych (nart)

Zapytanie ofertowe nr ZO/16/2017 z dnia 27.03.2017 projekt WOLTER dot. apertury do TM3030

Zapytanie ofertowe nr ZO/3/2017 z dnia 23.03.2017 projekt EPF dot. apertury do TM3030

Zapytanie ofertowe nr ZO/15/2017 z dnia 23.03.2017 projekt WOLTER dot. pensety stal nierdzewna

Zapytanie ofertowe nr ZO/14/2017 z dnia 23.03.2017 projekt WOLTER dot. plytki kwarcowe

Zapytanie ofertowe nr ZO/13/2017 z dnia 23.03.2017 projekt WOLTER dot. chusteczki laboratorujne

Zapytanie ofertowe nr ZO/12/2017 z dnia 23.03.2017 projekt WOLTER dot. czysciwo bezpylne

Zapytanie ofertowe nr ZO/11/2017 z dnia 23.03.2017 projekt WOLTER dot. sciereczki bezpylne

Zapytanie ofertowe nr ZO/10/2017 z dnia 23.03.2017 projekt WOLTER dot. odczynniki chemiczne sprzet laboratoryjny

Zapytanie ofertowe nr ZO/02/2017 z dnia 27.02.2017 w sprawie opracowania hemozgodnych, odpornych na korozję biologiczną powłok wielowarstwowych na bazie TPU

Inquiry ZO/09/2016 Of 20.12.2016 Project WOLTER involves: accredited measurements of PV modules

Zapytanie ofertowe nr ZO/23/2016 z dnia 20.12.2016 w sprawie licencji oprogramowania ochronnego - zmiana - 21.12.2016

Zapytanie ofertowe nr ZO/23/2016 - zmiana terminu

Zapytanie ofertowe nr ZO/22/2016 z dnia 19.12.2016 na wsparcie techniczne środowiska wirtualnego IT.

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/14/2016 Projekt „InlinePV" z dnia 16.11.2016 roku (dotyczy: tonerów do drukarek)

Zapytanie ofertowe nr ZO/8/2016 z dnia 15 listopada 2016 Projekt "Wolter" dotyczy zakupu: przekaźników półprzewodnikowych - ANULOWANE 

Zapytanie ofertowe nr ZO/19/2016: Kontynuacja wirtualizacji środowiska IT w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
PAN w Krakowie poprzez dostawę sprzętu do serwerowni, rozbudowującego zasoby środowiska wirtualnego w IMIM PAN.

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/13/2016 Projekt „InlinePV" z dnia 26.10.2016 roku (dotyczy: rotametrów szklanych)

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/12/2016 Projekt „InlinePV" z dnia 21.10.2016 roku (dotyczy: filtra spektralnego)

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/11/2016 Projekt „InlinePV" z dnia 21.10.2016 roku (dotyczy: odczynników chemicznych)

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/10/2016 Projekt „InlinePV" z dnia 21.10.2016 roku (dotyczy: bibuły niepylnej)

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/9/2016 Projekt „InlinePV" z dnia 21.10.2016 roku (dotyczy: krzemu monokrystalicznego)

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/8/2016 Projekt „InlinePV" z dnia 21.10.2016 roku (dotyczy: wkładów filtracyjnych do systemu oczyszczania wody)

Zapytanie ofertowe nr ZO-18-2016 z dnia 18.10.2016 na opracowanie technologii wtrysku polimeru i wykonanie próbki

Zapytanie ofertowe nr ZO-16-2016 z dnia 06.10.2016 na opracowanie technologii wtrysku polimeru i wykonanie próbki

Zapytanie ofertowe nr ZO-13-2016 z dnia 20.09.2016 na dostawę ciekłego azotu

Zamiana do zapytania nr ZO-13-2016 - dostawa ciekłego azoty

Zapytanie ofertowe nr ZO-12-2016 z dnia 09.09.2016 dotyczy dostawy polerki wibracyjnej

Zapytanie ofertowe nr ZO-10-2016 z dnia 25 sierpnia 2016 dotyczy dostawy polerki wibracyjnej

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/7/2016 z dnia 30 czerwca 2016 Projekt "InlinePV" dotyczy zakupu taśmy PVC do mocowania płytek Si w procesie cięcia - powtorne

Zapytanie ofertowe nr ZO/7/2016 z dnia 1 lipca 2016 Projekt "Wolter" dotyczy zakupu materialow i odczynnikow chemicznych

Zapytanie ofertowe nr ZO/2/2016 z dnia 24 czerwca 2016 Projekt "EPF" dotyczy zakupu materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe nr ZO/6/2016 z dnia 22 czerwca 2016 Projekt "Wolter" dotyczy: zakupu pudelek na probki

Zapytanie ofertowe nr ZO/5/2016 z dnia 20 czerwca 2016 Projekt "Wolter" dotyczy zakupu membrany silikonowej do laminatora

zapytanie ofertowe nr ZO/08/2016 z dnia 30 maja 2016 dotyczy wykonania cienkich folii

Zapytanie ofertowe nr ZO/01/2016 z dnia 4 maja 2016 Projekt "EPF" dotyczy zakupu płytek krzemowych do wykonania ogniw słonecznych

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2016 z dnia 4 maja 2016 Projekt "Wolter" dotyczy zakupu płytek krzemowych do wykonania ogniw słonecznych - powtorne

Zapytanie ofertowe nr ZO/06/2016 z dnia 25.04.2016 na dostawę systemu do plazmowego czyszczenia preparatów i komory skaningowego mikroskopu elektronowego

Zapytanie ofertowe nr ZO/05/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 na dostawę modułu dekontaminacyjnego


Zapytanie ofertowe nr ZO-04-2016 z dnia 17.02.2016 w sprawie osadzania sfałdowanych cienkich warstw Si-DLCV i DLC na foliach PEEK i PU- w j. angielskim

Zapytanie ofertowe nr ZO-04-2016 z dnia 17.02.2016 w sprawie osadzenia sfałdowanych cienkich warstw Si-DLC i DLC na foliach PEEK i PU

Zapytanie ofertowe nr ZO/02/2016 z dnia 12.02.2016 dotyczy zakupu laboratoryjnej płyty grzewczej

Zapytanie ofertowe nr ZO-03-2016 z dnia 15.02.2016 w sprawie wykonania testera wychwytu i różnicowania komórek macierzystych

Zapytanie ofertowe nr ZO-02-2016 z dnia 02.02.2016 w sprawie wykonania wielowarstwowych powłok nano- kompozytowych na podłożu PEEK - wersja w j. angielskim

Zapytanie ofertowe nr ZO-02-2016 z dnia 02.02.2016 w sprawie wykonania wielowarstwowych powłok nano- kompozytowych na podłożu PEEK

ZO/01/2016 z dnia 21 stycznia 2016 w sprawie wytworzenia foli/mat z mieszanki polimerowej poliuretan/albumina; czystego poliuretanu oraz czystej albuminy

ZO/1/Wolter/2016 z dnia 15 stycznia 2016 dot. zakupu oprogramowania AutoCad LT 2016 BOX

ZO/20/2015 z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie wsparcia technicznego srodowiska wirtualnego IT

ZO/17/2015 z dnia 01 grudnia 2015 w sprawie dostawy nagrzewnicy indukcyjnej

20/2015/ZAMAT z dnai 18.11.2015 w sprawie wykonania badania adhezji i mikrotwardości powłok.

ZO/16/2015 z dnia 28.10.2015 w sprawie dostawy elektrodrążarki drutowej

ZO/ z dnia 27 października 2015: Projekt "ZAMAT" POIG.01.01.02-00-00-015/09 - doposażenie stanowiska do osadzania grafenu

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/11/2015 Projekt „InlinePV" z dnia 19.10.2015 roku (dotyczy: rękawic nitrylowych i pincet jednorazowych)

ZO/ z dnia 15 października 2015: Projekt "ZAMAT" POIG.01.01.02-00-00-015/09 -wykonanie badań odporności na korozję w obojętnej mgle solnej

ZO/ z dnia 15 października 2015: Projekt "ZAMAT" POIG.01.01.02-00-00-015/09 - Adhezyjne podkłady do montowania próbek

ZO/ z dnia 15 października 2015: Projekt "ZAMAT" POIG.01.01.02-00-00-015/09 - Pojemnik Membranbox S

ZO/ z dnia 2 października 2015: Projekt "ZAMAT" POIG.01.01.02-00-00-015/09 - doposażenie stanowiska do osadzania grafenu - zapytanie anulowane - dnia 05.10.2015

ZO/ z dnia 21 września 2015: Projekt "ZAMAT" POIG.01.01.02-00-00-015/09 - ręczniki papierowe

ZO/ z dnia 21 września 2015: Projekt "ZAMAT" POIG.01.01.02-00-00-015/09 - elektrody kalomelowe EKP 301

ZO/ z dnia 18 września 2015: Projekt "ZAMAT" POIG.01.01.02-00-00-015/09 - wodorek litu

ZO/ z dnia 18 września 2015: Projekt "ZAMAT" POIG.01.01.02-00-00-015/09 - argon UHP

ZO/13/2015 z dnia 15.09.2015 - dostawa ciekłego azotu

ZO/ z dnia 15 września 2015: Projekt "ZAMAT" POIG.01.01.02-00-00-015/09 - elektrody kalomelowe - EKP 301

ZO/ z dnia 15 września 2015: Projekt "ZAMAT" POIG.01.01.02-00-00-015/09 - tonery do drukarki OKI C5600

ZO/ z dnia 15 września 2015: Projekt "ZAMAT" POIG.01.01.02-00-00-015/09 - papier do drukarki laserowej, ręczniki papierowe

ZO/ z dnia 9 września 2015: Projekt "ZAMAT" POIG.01.01.02-00-00-015/09 - zestaw elektronicznych regulatorów przepływu wraz ze sterownikami, zaworami i mieszalnikiem na wyjściu

ZO/11/2015 z dnia 28.08.2015 - dostawa mini kamery termowizyjnej - zmiana 08.09.2015

ZO/10/2015 z dnia 20.08.2015 - nagrzewnica

ZO-07-2015 z dnia 20.08.2015 - wykonanie powłok nano- kompozytowych na podłożu PEEK - zmiana 25.08.2015

ZO-07-2015 z dnia 20.08.2015 - wykonanie powłok nano- kompozytowych na podłożu PEEK - wersja w j. ang. - zmiana 25.08.2015

ZO/ z dnia 24 lipca 2015: Projekt "ZAMAT" POIG.01.01.02-00-00-015/09 - zestaw regulatorów przepływu ze sterowaniem

ZO/ z dnia 22 lipca 2015: Projekt "ZAMAT" POIG.01.01.02-00-00-015/09 - multiplexer

ZO/ z dnia 16 lipca 2015: Projekt "ZAMAT" POIG.01.01.02-00-00-015/09 - odczynniki chemiczne

ZO/ z dnia 3 czerwca 2015: Projekt "ZAMAT" POIG.01.01.02-00-00-015/09 - izopropanol i toluen

ZO/ z dnia 3 czerwca 2015: Projekt "ZAMAT" POIG.01.01.02-00-00-015/09 - rury i płytki kwarcowe

ZO2/3/2015 z dnia 21 kwietnia 2015, Projekt:"Interstudia", dotyczy: zakup książek

ZO2/2/2015 z dnia 25 marca 2015, Projekt:"Interstudia", dotyczy: zakupu linii komórek śródbłonka - HUVEC

ZO1/8/2015 z dnia 25 marca 2015, Projekt:"Interstudia", dotyczy: zakupu medium i suplementów do hodowli komórek śródbłonka - linia HUVEC

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/8/2015 Projekt "InlinePV" z dnia 16.03.2015 (dotyczy:suszarki komorowej - piekarnika do zabudowy)

ZO 2/1/2015 z dnia 16 marca 2015 roku, Projekt "Interstudia", dotyczy zakupu książek

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 2/1/2015 Projekt „InlinePV" z dnia 09.03.2015 roku (dotyczy: sit do sitodruku)

ZO/02/2015 z dnia 09 lutego 2015, dotyczy zakupu licencji oprogramowania

ZO1/5 z dnia 3 lutego 2015, Projekt: "Interstudia", dotyczy: zakupu papieru ściernego

ZO1/3 z dnia 3 lutego 2015, Projekt: "Interstudia", dotyczy: zakupu nici węglowej

ZO1/3 z dnia 3 lutego 2015, Projekt: "Interstudia", dotyczy: zakupu pasty diamentowej

ZO1/4 z dnia 3 lutego 2015, Projekt: "Interstudia", dotyczy: zakupu zawiesin diamentowych

 ZO1/3 z dnia 3 lutego 2015, Projekt: "Interstudia", dotyczy: zakupu odczynników chemicznych

ZO 1/6/2015 Projekt „InlinePV" z dnia 16.02.2015 roku (dotyczy: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i art. biurowych)

ZO1/2 z dnia 28 stycznia 2015, Projekt: "Interstudia", dotyczy: zakup tonera do drukarki Samsung SCX-4500

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/5/2015 Projekt „InlinePV" z dnia 22.01.2015 roku (dotyczy: art. oswietleniowych)

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/4/2015 Projekt „InlinePV" z dnia 22.01.2015 rok (dotyczy: pistoletow natryskowych )

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/1/2015 Projekt „InlinePV" z dnia 02.01.2015 roku (dotyczy: odczynnikow chemicznych)

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 2/6/2014 Projekt „InlinePV" z dnia 30.12.2014 roku (dotyczy: silicon wafers)

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 2/5/2014 Projekt „InlinePV" z dnia 30.12.2014 roku (dotyczy: płytek krzemowych)

ZO1/1 z dnia 08 stycznia 2015, Projekt: "Interstudia", dotyczy: zakupu elektrody i buforów

ZO2/9 z dnia 11 grudnia 2014, Projekt: "Interstudia", dotyczy: zakupu książek

ZO2/8 z dnia 10 grudnia 2014, Projekt: "Interstudia", dotyczy: zakupu książek

ZO/10/2014 z dnia 8 grudnia 2014, dotyczy: usługi sprzątania w Instytucie

Zmiana - ZO/10/2014 - 11.12.2014

ZO1/42 z dnia 3 grudnia 2014, Projekt "Interstudia", dotyczy: zakupu materiałów do metalografii 

ZO2/7 z dnia 28 listopada 2014, Projekt: "Interstudia", dotyczy: silicon wafers

ZO2/6 z dnia 6 listopada 2014, Projekt: "Interstudia", dotyczy: silicon wafers

ZO1/41 z dnia 6 listopada 2014, Projekt: "Interstudia", dotyczy: silver nanoparticles dispersion

ZO1/40 z dnia 6 listopada 2014, Projekt: "Interstudia", dotyczy: tonerów do drukarki OKI C530dn

ZO/ z dnia 20 paźniernika 2014: Projekt "ZAMAT" POIG.01.01.02-00-00-015/09 - gazy

ZO/ z dnia 20 paźniernika 2014: Projekt "ZAMAT" POIG.01.01.02-00-00-015/09 - podkładki Swagelok

ZO1/39 z dnia 14 października 2014, Projekt "Interstudia", dotyczy: odczynników chemicznych

ZO1_38_2014 z dnia 14 października 2014r. - Projekt: Interstudia - dotyczy: zakupu materiałów biurowych

ZO1_37_2014 z dnia 14 października 2014r. - Projekt: Interstudia - dotyczy: zakupu materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek

ZO1_36_2014 z dnia 14 października 2014r. - Projekt: Interstudia - dotyczy: zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/18/2014 Projekt „InlinePV" z dnia 10.10.2014 roku (dotyczy: zasilacza prądowo-napięciowego dużej mocy )

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/17/2014 Projekt „InlinePV" z dnia 10.10.2014 roku (dotyczy: zasilacza prądowego stabilizowanego)

Zapytanie ofertowe nr ZO/07/2014 z dnia 12.09.2014 na dostawę układu próżniowego do lutowania w atmosferze ochronnej

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/16/2014 Projekt „InlinePV" z dnia 11.09.2014 roku (dotyczy: reduktora butlowego)

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/15/2014 Projekt „InlinePV" z dnia 11.09.2014 roku (dotyczy: gazów czystych w butlach)

ZO/06/2014 z dnia 09 września 2014, dotyczy dostawy ciekłego azotu.

ZO2/5 z dnia 8 września 2014, Projekt: "Interstudia", dotyczy: audytu Projektu

ZO1/35 z dnia 4 września 2014, Projekt: "Interstudia", dotyczy: akcesoriów laboratoryjnych

ZO1/34 z dnia 01 września 2014, Projekt: "Interstudia", dotyczy: zakupu akcesoriów klejących do mikroskopu SEM

ZO1/33 z dnia 22 sierpnia 2012, Projekt: "Interstudia", dotyczy: zakupu akcesoriów do mikroskopu SEM

ZO/ z dnia 05 sierpnia 2014 Projekt ZAMAT POIG.01.01.02-00-00-015/09 - grafen płatkowy

ZO1/31 z dnia 25 lipca 2014,Projekt "Interstudia", dotyczy: zakupu materiałów polerskich i szlifierskich 

ZO1/30 z dnia 09 lipca 2014, Projekt: "Interstudia", dotyczy: zakupu odczynnika (3-Aminopropyl)triethoxysilane.

ZO1/29 z dnia 01 lipca 2014, Projekt: "Interstudia", dotyczy: zakupu rękawic butylowych 

ZO1/28 z dnia 01 lipca 2014, Projekt: "Interstudia", dotyczy: zakupu odczynnika Hanksa 

ZO/05/2014 z dnia 27 lipca 2014, dotyczy wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 22 przy ul. Krakowskiej w Kozach - WYSOKOŚĆ STAWEK ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO: POD LINKEM - http://bip.kozy.pl/BIP.aspx?Sel=45114&ident=1441

Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania oferenta - 02.07.2014

ZO1/26/2014 z dnia 25 czerwca 2014, Projekt: "Interstudia", dotyczy: zakupu materiałów biurowych

ZO1/27/2014 z dnia 25 czerwca 2014, Projekt: "Interstudia", dotyczy: zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarki OKI510dn

ZO1/25 z dnia 24 czerwca 2014, Projekt: "Interstudia", dotyczy: zakupu odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2014 z dnia 05.06.2014, dotyczy dostawy komputerów

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/13/2014 Projekt „InlinePV" z dnia 29.05.2014 roku (dotyczy: zaworów próżniowych)

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/12/2014 Projekt „InlinePV" z dnia 29.05.2014 roku (dotyczy: akcesoriów i odczynników chemicznych)

ZO1/23/14 z dnia 9 maja 2014, Projekt: „Interstudia”, dotyczy: Książki

ZO1/22/14 z dnia 9 maja 2014, Projekt: "Interstudia", dotyczy: zakupu tonerów i bębna do drukarki OKI

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/10/2014 Projekt „InlinePV" z dnia 06.05.2014 roku (dotyczy: folii aluminiowej)

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/9/2014 Projekt „InlinePV" z dnia 28.04.2014 roku (dotyczy: gazów technicznych w butlach)

ZO/03/2014 z dnia 30.04.2014, dotyczy dostawy zestawu komputerowego

ZO1/21/14 z dnia 29 kwietnia 2014, Projekt: „Interstudia”, dotyczy: Artykułów biurowych

ZO2/04/14 z dnia 29 kwietnia 2014, Projekt: „Interstudia”, dotyczy: Sukien i past polerskich

ZO1/20 z dnia 15 kwietnia 2014, Projekt: "Interstudia", dotyczy: zakupu drutów termoparowych platynowych

ZO1/19 z dnia 14 kwietnia 2014, Projekt "Interstudia", dotyczy: zakupu skażonego alkoholu etylowego

ZO1/18/14 z dnia 7 kwietnia 2014, Projekt: „Interstudia”, dotyczy: Zębnika

ZO1/17/14 z dnia 3 kwietnia 2014, Projekt: "Interstudia" dotyczy: podcięcia próbek(frezowanie)

ZO1/16/14 z dnia 3 kwietnia 2014, Projekt: „Interstudia”, dotyczy: Papieru ściernego

Zapytanie ofertowe nr ZO-2-2014 z dnia 08.04.2014, dotyczy: dostawy pionowej prasy hydraulicznej przystosowanej do formowania tiksotropowego

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 2/2/2014 Projekt "InlinePV" z dnia 28.03.2014 roku (dotyczy: płytki krzemowe)

ZO1/15 z dnia 1 kwietnia 2014, Projekt "Interstudia", dotyczy: zakupu stopu Inconel 718

ZO2/03/14 z dnia 23 marca 2014, Projekt: "Interstudia" dotyczy: zakupu sond do AFM

ZO2/02/14 z dnia 23 marca 2014, Projekt: "Interstudia" dotyczy: zakupu sond do AFM

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/7/2014 Projekt „InlinePV" z dnia 21.03.2014 roku (dotyczy: blatów granitowych)

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/6/2014 Projekt „InlinePV" z dnia 21.03.2014 roku (dotyczy: chłodziarki wolnostojącej)

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/5/2014 Projekt „InlinePV" z dnia 21.03.2014 roku (dotyczy: szafy metalowej)

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/4/2014 Projekt „InlinePV" z dnia 21.03.2014 roku (dotyczy: pudełek na próbki)

ZO1/14 z dnia 19 marca 2014, Projekt: "Interstudia", dotyczy: zakupu papieru ściernego

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/3/2014 Projekt „InlinePV" z dnia 14.03.2014 roku (dotyczy: folia teflonowa)

Zapytanie ofertowe z dnia 13.03.2014 roku, Projekt: „ZAMAT" - dotyczy: 2 szt. bannerów rozwijanych (załącznik)

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/1/2014 Projekt „InlinePV" z dnia 13.03.2014 roku (dotyczy: azotu w butlach)

Zapytanie ofertowe nr ZO IMIM 1/2/2014 Projekt „InlinePV" z dnia 13.03.2014 roku (dotyczy: pistoletów natryskowych)

Zapytanie ofertowe stolik grzewczy (POWTÓRNE) ZO 2 1 2014, Projekt "InlinePV"

ZO1/13 z dnia 11 marca 2014, Projekt: "Interstudia", dotyczy: tytanowego drutu

Zapytanie ofertowe stolik grzewczy ZO 2 1 2014, Projekt: "InlinePV"

ZO1/12 z dnia 25 lutego 2014, Projekt: "Interstudia", dotyczy: rury z AZ31 

ZO1/11/14 z dnia 25 lutego 2014, Projekt: "Interstudia" dotyczy: zakupu proszku z węglika krzemu

ZO1/10/14 z dnia 24 lutego 2014 Projekt: "Interstudia" dotyczy: zakupu HBSS

ZO1/09/14 z dnia 24 lutego 2014, Projekt: "Interstudia" dotyczy: zakupu tonera do drukarki OKI C530DN

ZO1/08 z dnia 24 lutyego 2014, Projekt: "Interstudia", dotyczy: rury z AZ31

ZO1/07/14 z dnia 21 lutego 2014 Projekt „Interstudia" dotyczy: smar penetrujący w areozolu

ZO1/06/14 z dnia 21 lutego 2014 Projekt „Interstudia" dotyczy: materiały eksploatacyjne do drukarek

ZO/ z dnia 12 lutego 2014 Projekt ZAMAT POIG.01.01.02-00-00-015/09 - grafen płatkowy

ZO/ z dnia 11 lutego 2014 Projekt ZAMAT POIG.01.01.02-00-00-015/09 - mieszanka gazów Azot + Wodór 15%

ZO/ z dnia 03 lutego 2014 Projekt ZAMAT POIG.01.01.02-00-00-015/09 organizacja konferencji

Uzupełnienie do ZO/1/2014 z dnia 03 lutego 2014

ZO1/04/14 z dnia 27 stycznia 2014 Projekt „Interstudia" dotyczy: ściernicy do cięcia zgrubnego

ZO1/03/14 z dnia 27 stycznia 2014 Projekt „Interstudia" dotyczy: smaru w aerozolu z aplikatorem

ZO1/2/2014 z dnia 16 stycznia 2014 projekt "Interstudia", dotyczy zakupu materiałów biurowych

ZO/ z dnia 02 stycznia 2014 Projekt: "Zamat" POIG.01.01.02.-00-015/09: dysk SSD


 ZO1 /30/2013/ Projekt „Interstudia” z dnia 27 grudnia 2013 roku (dotyczy: materiałów eksploatacyjnych do drukarki OKI C510dn)

ZO1/29/13 z dnia 4 grudnia 2013, Projekt: „Interstudia”, dotyczy: artykułów biurowych

 ZO/ z dnia 02 grudnia 2013 Projekt: "Zamat" POIG.01.01.02.-00-015/09: pH-metr CP-505

ZO/ z dnia 29 listopada 2013 Projekt: "Zamat" POIG.01.01.02.-00-015/09: toner do drukarki

ZO/9/2013 z dnia 12.11.2013 - dotyczy sprzedaży samochodu Nysa

ZO2/4/13 z dnia 4 listopada 2013, Projekt: „Interstudia”, dotyczy: Diamond Wire (drut diamentowy)

ZO1/28/13 z dnia 24 października 2013, Projekt: „Interstudia”, dotyczy: tonera do drukarki (ponowne)

ZO/8/2013 z dnia 16.10.2013 - dotyczy dostawy komputerów

ZO1/26/13 z dnia 11 października 2013, Projekt: „Interstudia”, dotyczy: tonera do drukarki

ZO1/25/13 z dnia 9 października 2013, Projekt: „Interstudia”, dotyczy: ściernicy do cięcia

ZO z dnia 8 października 2013 Projekt: "Infrastruktura": wydruk kolorowy

ZO za dnia 04.10.2013 - dotyczy dostawy laptopa - 1 szt

ZO z dnia 03.10.2013 - dotyczy: odbioru złomu metali kolorowych z Instytutu

ZO/ z dnia 4 września 2013 Projekt: "Zamat" POIG.01.01.02.-00-015/09: odczynniki chemiczne

ZO1/24/2013 z dnia 03 września Projekt „Interstudia" dotyczy zakupu medium i suplementy HUVEC

ZO2/1/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 projekt "Interstudia", dotyczy zakupu stopu Ti-13Nb-13Zr

ZO1/21 z dnia 23 lipca 2013 Projekt: "Interstudia" dotyczy: zakupu książki "Nanostructured metals and alloys"

ZO z dnia 5 lipca 2013 Projekt: "Infrastruktura" dotyczy: audytu zewnętrznego projektu.

ZO1/19 z dnia 03 lipca 2013 Projekt: "Interstudia" dotyczy: zakupu proszku cyny

ZO1/18 z dnia 03 lipca 2013 Projekt: "Interstudia" dotyczy: zakupu proszku niobu

ZO1/17 z dnia 24 czerwca 2013, Projekt: "Interstudia", dotyczy: baterie do laptopów

ZO/ z dnia 13 czerwca 2013 Projekt: "Zamat" POIG.01.01.02.-00-015/09: gazy-argon, azot

ZO/ z dnia 13 czerwca 2013 Projekt: "Zamat" POIG.01.01.02.-00-015/09: papier ścierny

ZO/ z dnia 13 czerwca 2013 Projekt: "Zamat" POIG.01.01.02.-00-015/09: bateria do laptopa

ZO1/14 z dnia 10 maja 2013, Projekt: "Interstudia", dotyczy: bezwodnik chromowy

ZO1/13 z dnia 10 maja 2013, Projekt: "Interstudia", dotyczy: roztworu HBSS

ZO1/12 z dnia 06 maja 2013 Projekt: "Interstudia" dotyczy: zakupu Stopu Wooda

ZO/ z dnia 25 marca 2013 Projekt: "Zamat" POIG.01.01.02.-00-015/09: zasilacz UPS

ZO/ z dnia 25 marca 2013 Projekt: "Zamat" POIG.01.01.02.-00-015/09: ultratermostat

ZO/ z dnia 21 marca 2013 Projekt: "Zamat" POIG.01.01.02.-00-015/09: odczynniki chemiczne

ZO/ z dnia 19 marca 2013 Projekt: "Zamat" POIG.01.01.02.-00-015/09: żywica akrylowa i inne

ZO/ z dnia 7 marca 2013 Projekt: "Zamat" POIG.01.01.02.-00-015/09: blacha tytanowa

ZO/ z dnia 28 lutego 2013 Projekt: "Zamat" POIG.01.01.02.-00-015/09: pas transmisyjny do drukarki

ZO/ z dnia 15 lutego 2013 Projekt: "Zamat" POIG.01.01.02.-00-015/09: drut diamentowy

ZO1/8 z dnia 13 luty 2013, Projekt: "Interstudia", dotyczy: zakupu czystych metali

ZO1/7 z dnia 08 luty 2013 Projekt: "Interstudia" dotyczy: zakupu bebnów i tonerów OKI5950

ZO1/6 z dnia 08 luty 2013 Projekt: "Interstudia" dotyczy: zakupu bebna i tonera

ZO/ z dnia 06 lutego 2013 Projekt: "Zamat" POIG.01.01.02.-00-015/09: pręty miedziane

ZO/ z dnia 06 lutego 2013 Projekt: "Zamat" POIG.01.01.02.-00-015/09: termopary

Z01/5 z dnia 01 luty 2013 Projekt: "Interstudia" dotyczy: zakupu rękawic nitrylowych bezpudrowych

ZO1/4 z dnia 01 luty 2013 Projekt: "Interstudia" dotyczy: zakupu pęset precyzyjnych

ZO1/3/2013 z dnia 23 stycznia 2013 - Projekt "Interstudia" - dotyczy: zakupu czystych metali

ZO/ z dnia 29 stycznia 2013 Projekt: "Zamat" POIG.01.01.02.-00-015/09: elektrody kalomelowe, pH-metr

ZO1/2 z dnia 22 stycznia 2013, Projekt: "Interstudia", dotyczy: zakupu folii aluminiowe

ZO1/1/2013 z dnia 22 stycznia 2013, Projekt: "Interstudia", dotyczy zakupu książki