blaszki5.jpg
Archiwa

Filtr 

 • PN-10-2018

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN w KrakowieOgłoszenieSIWZzmiana SIWZ -13.07.2018Załącznik nr 1Załącznik nr 2Załącznik nr 3-4Załącznik nr 5Załączn...
 • PN-09-2018

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na sukcesywne świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie na potrzeby Instytutu Metalurgii i I...
 • PN-08-2018

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu chłodzącego urządzenie do wykonywania cienkich folii metodą polerowania elektrochemicznego OgłoszenieOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - 28.05.201...
 • PN-05-2018

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzenia do wykonywania cienkich folii metodą polerowania elktrochemicznego OgłoszenieSIWZZałączniki...
 • PN-06-2018

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawa cyfrowego mikroskopu z możliwością korelacji z mikroskopem elektronowymOgłoszenieOgłoszenie o zmianie ogłoszeniaSIWZZałączniki...
 • PN-04-2018

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mini maszyny wytrzymałościowej do treningu pomiaru efektu pamięci kształtu w stopie NiTi wytworzonych metodą RPOgłoszenieOgłoszenie_o zmianie_ogłoszenia-15.0...
 • PN-02-2018

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawa cyfrowego mikroskopu z możliwością korelacji z mikroskopem elektronowym OgłoszenieOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - 27.02.2018SIWZZałącznikizmiana...
 • PN-01-2018

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mini maszyny wytrzymałościowej do treningu pomiaru efektu pamięci kształtu w stopie NiTi wytworzonych metodą RP OgłoszenieOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - ...
 • PN-03-2018

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN w Krakowie OgłoszenieOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - 05.02.2018SIWZzmiana terminu - 05.02.2018Załącznik nr 1Za...
 • PN-12-2017

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na  wykonanie modernizacji budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych Instytutu Metalurgii Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie -...
 • PN-11-2017

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych Instytutu Metalurgii Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie – dod...
 • PN-10-2017

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie na potrzeby IMIM PAN w Krakowie&nbs...
 • ZWR-03-2017

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie zakupu za wolnej ręki na roboty remontowe pomieszczeń IMIM PAN Ogłoszenie...
 • PN-09-2017

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na doposażenie młota opadowego (uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej)OgłoszenieSIWZZałącznikiZmiana - SIWZ - 23.06.2017...
 • PN-08-2017

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowe w pomieszczeniach IMIM PAN w Krakowie  OgłoszenieSIWZZałącznikiZałącznik nr 4przedmiarprogram funkcjonalny - użytkowyplan pomieszczeńDrzwi pok. 106 ...
 • PN-02-2017

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej i uzupełnienie instalacji ppoż. OgłoszenieSIWZZałącznikiZałącznik nr 4Załącznik nr 8IdeowyProjektSTWIORPrzedmiarRys. nr...
 • PN-05-2017

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na doposażenie młota opadowego (uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej)   OgłoszenieSIWZZmiana SIWZZałączniki...
 • PN-07-2017

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu INK Jet do precyzyjnego nakładania substancji ciekłych na powierzchnie płaskie   OgłoszenieOgłoszenie o zmianie ogłoszeniaSIWZZałącznikiPowiadomie...
 • PN-06-2017

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację spektrometru emisyjnego z wyładowaniem  jarzeniowym Jobin Yvon 10000 RF OgłoszenieSIWZZałączniki ...
 • PN-04-2017

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu INK JET do precyzyjnego nakładania substancji ciekłych na powierzchnie płaskie OgłoszenieSIWZZmiana SIWZ - 03.03.2017Załączniki ...