blaszki5.jpg

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj


  ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH


Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych:

dr hab. inż. Anna Sypień, prof. instytutu

Z-ca Kierownika ZLB:

dr inż. Marta Janusz-SkuzaKontakt:

tel: 12 295 28 98 - w dniach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 1000 - 1400

Proszę o składanie zapytań ofertowych drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Laboratoria objęte akredytacją:

L-1

LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Statyczne próby rozciągania i ściskania, pomiary twardości metali, udarność

 L-2

LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Analizy jakościowe i ilościowe pierwiastków w metalach, stopach i materiałach ceramicznych, identyfikacja faz, analiza gęstości dyslokacji, rozkładu i kształtu wydzieleń, badania struktury granic ziaren, określanie morfologii powierzchni, kształtu i wielkości wtrąceń obcych oraz analiza wad.

L-3

LABORATORIUM DYFRAKCJI RENTGENOWSKIEJ

Jakościowe i ilościowe analizy składu fazowego, pomiary wielkości parametrów sieciowych krystalitów oraz naprężeń własnych, analiza tekstury.

L-4

LABORATORIUM SKANINGOWEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Identyfikacja składników mikrostruktury w stali, staliwie oraz w metalach i stopach metali nieżelaznych.

L-5

LABORATORIUM KALORYMETRII I ANALIZY TERMICZNEJ

Pomiary własności fizykochemicznych, właściwości struktury, w szczególności pomiary zakresu temperatur, entalpii oraz kinetyki przemian fazowych

L-6

LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ

Ilościowa, chemiczna analiza materiałów metalicznych i ceramicznych

L-7

LABORATORIUM LASEROWEJ I AKUSTYCZNEJ MIKROSKOPII SKANINGOWEJ

Fluorescencyjne, biologiczne i akustyczne metody oceny materiałów

L-8

LABORATORIUM FIZYKOCHEMICZNE 

Badania dylatometryczne materiałów zwartych

L-9

LABORATORIUM FOTOWOLTAICZNE

Pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych oraz parametrów elektrycznych ogniw i modułów fotowoltaicznych oraz charakteryzacja własności optycznych materiałów przez pomiar spektralnych współczynników odbicia i transmisji.