blaszki5.jpg

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj


  LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW (L-1)

Posiadane uprawnienia:

Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 120
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 17 z 12 czerwca 2019r.Kierownik laboratorium

Wykonujący badania

Mgr inż. Paweł Petrzak
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

dr inż. Łukasz Maj

mgr inż. Izabela Mania

dr hab. inż. Łukasz Rogal prof. instytutu

dr inż. Monika Solecka

dr inż. Katarzyna Stan-Głowińska


Adres:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk,
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków,
tel. centr.: 12 295 28 98; fax: 12 295 28 04
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
www: http://www.imim.pl

Aparatura:

Maszyny wytrzymałościowe:

W zakresie obciążeń do 1200 kN:
Zwick/Roell Z1200, wyposażona w komorę temperaturową pozwalającą na przeprowadzenie próby rozciągania lub ściskania w temperaturze od 123 K do 873 K oraz eksensometr laserowy laserXtens.
W zakresie obciążeń do 100 kN:
INSTRON 6025 zmodernizowany przez firmę Zwick/Roell, wyposażona w piec MAYTEC pozwalający na przeprowadzenie próby rozciągania w temperaturze do 1473 K, współpracujący z ekstensometrem wysokotemperaturowym oraz makro ekstensometr INSTRON 3382
W zakresie obciążeń do 0.1 kN:
MTS/Adamel DY30 wyposażona w głowicę mierzącą obciążenie do 100 N.

Twardościomierze:
Uniwersalny Twardościomierz Zwick/Roell ZHU250 oraz mikro-twardościomierz firmy CSM Instruments SA.

Młot wahadłowy
Wahadłowy młot udarnościowy Zwick/Roell RKP450, umożliwiający wykonywanie badań udarności oraz zrywania udarowego, wyposażony w chłodziarkę do próbek

W ramach modernizacji Laboratorium zakupiono młot opadowy INSTRON CEAST 9350, umożliwiający wykonywanie badań w zakresie energii od 0,59 J do 757 J (badania poza akredytacją PCA).

 

Standardowo określa się wszystkie wielkości wytrzymałościowe zgodne z wymaganiami norm „Próba rozciągania" - PN-EN ISO 6892-1:2010 oraz „Próba statyczna ściskania metali" - PN-57/H-04320. Dodatkowo dopuszcza się optymalizację metod badawczych tak, aby dostosować je do oczekiwań klienta oraz nowych możliwości badań związanych z postępem technicznym.


Opis urządzeń:

Laboratorium posiada system do badań wytrzymałościowych przystosowany do prób rozciągania i/lub ściskania z obciążeniami do 1200 kN. System zapewnia pomiar obciążenia i wydłużenia w klasie dokładności 0.5, tym samym zapewnia niezawodność w zastosowaniach takich jak kontrola jakości czy testo-wanie materiałów i wyrobów.
MASZYNY WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZWICK/ROELL Z1200, INSTRON 3382 i 6025/Zwick/Roell oraz MTS/Adamel DY30 są maszynami typu elektro-mechanicznego, za pomocą których badania własności wytrzymałościowych mogą być prowadzone ze stałą prędkością przesuwu trawersy, lub stałą prędkością odkształcenia. System akwizycji danych umożliwia rejestrację całej próby rozciągania/ściskania bezpośrednio na komputerze w postaci pliku danych. Częstotliwość wysyłanych danych do pamięci komputera regulowana może być zadana wielkością zmiany siły, wydłużenia (skrócenia) lub periodem czasowym. Maksymalny zakres obciążeń - 100kN, rejestrowany może być przez głowice o zakresach 0-0,1 kN, 0-1 kN, 0-10kN, 0-100KN oraz 0-1200kN Dokładność rejestrowanej wartości siły, dla każdego z badanych zakresów siły jest mniejsza niż 0.5% w pełnym zakresie pomiarowym. Prędkość przesuwu trawersy regulowana jest płynnie w zakresie 0.001-600 mm/min.

MASZYNA ZWICK/ROELL Z1200 zapewnia możliwość wykonywania testów wytrzymałościowych na ściskanie i rozciąganie, a także testów zmęczeniowych, przy maksymalnym obciążeniu 1200 kN. Ponadto:

 • umożliwia wykonywanie badań przy zastosowaniu głowic: 100 kN lub 1200 kN,
 • wyposażona jest w bezstykowy ekstensometr laserowy ze zmienną bazą pomiarową w zakresie od 1,5 do 290 mm,
 • komora temperaturowa umożliwia wykonywanie badań w temperaturze od 123 K do 873 K,
 • wymaga przygotowania próbek okrągłych gwintowanych o średnicy gwintu M8, M12, M16.

 

MASZYNA INSTRON 6025 zmodernizowana przez firmę Zwick/Roell posiada dwie przestrzenie robocze, (nad i pod ruchomą trawersą), co ułatwia wykonywanie i planowanie doświadczeń.Ponadto:

 • Nowy układ sterowania wraz z programem sterującym daje szerokie możliwości prowadzenia doświadczenia: np. wprowadzenia ruchu oscylacyjnego trawersy (dla badań zmęczeniowych) oraz interakcji i zmian parametrów przez użytkownika w trakcie testu.
 • Sterowanie może być w pełni sprzężone z rejestracją drogi z ekstensometru makro (1).
 • Zastosowanie ekstensometru makro pozwala na dokładną rejestrację przemieszczenia w trakcie statycznej próby rozciągania aż do momentu zerwania próbki.
 • Ponadto ekstensometr makro charakteryzuje się zmienną bazą pomiarową (od 10 mm do 150 mm) oraz łatwą obsługą (macki ekstensometru automatycznie zaciskają się na próbce, a po skończonym teście otwierają).
 • Niezależne zawieszenie ekstensometru makro eliminuje wpływ ciężaru zawieszonego ekstensometru na wyniki próby.
 • Zmodernizowana maszyna wyposażona jest w piec MAYTEC (2), który pozwala prowadzić próby w podwyższonej temperaturze (do 1200°C) w atmosferze ochronnej jak i w powietrzu.
 • Piec współpracuje z ekstensometrem wysokotemperaturowym (3).
 • Ekstensometr wysokotemperaturowy charakteryzuje się zmienną bazą pomiarową (od 11 do 25 mm).
 • Niezależne zawieszenie ekstensometru wysokotemperaturowego eliminuje wpływ ciężaru zawieszonego ekstensometru na wynik próby.

 

 Posiada ponadto możliwość montażu i przeprowadzenia badań z wykorzystaniem urządzenia do trójpunktowego zginania. 

 


Urządzenia do trójpunktowego zginania

 

 

 Krzywa umocnienia monokryształu srebra odkształconego w temperaturze 77K z widocznym zakresem intensywnego bliźniakowania.

 

Widok maszyny wytrzymałościowej INSTRON 3382

 

 

 

UNIWERSALNY TWARDOŚCIOMIERZ ZWICK/ROELL ZHU250 pozwala na pomiar twardości w skalach Vickers-a, Brinell-a, Rockwell-a oraz Knop-a, a w szczególności: 

 • Pomiar metodąVickers-a (HV): HV1, HV2, HV3, HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV60, HV100, HVT
 • Pomiar metodą Knoop-a (HK): HK1
 • Pomiar metodą Brinell-a (HB): HBW 1/1 ... 1/30, HBW 2.5/6.25 ... 2.5/187.5, HBW 5/25 ... 5/250, HBW 10/100 ... 10/250, HBT
 • Pomiar metodą Rockwell-a (HR): A, B, C, D, E, F, G, H, K, 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T

Twardościomierz wyposażony jest w dwa obiektywy (powiększenie 45x i 90x). Pomiar możliwy jest dla próbek o maksymalnej wysokość 250 mm.

 

 

 

MŁOT WAHADŁOWY ZWICK/ROELL RKP 450 przeznaczony jest do badania metali metodami Charpy'ego, Izoda oraz zrywania udarowego zgodnie z powszechnie używanymi normami DIN, EN, ASTM, ISO oraz BS i PN. Młot wyposażony jest w dwa bijaki 300 J oraz 450 J, a także
w zinstrumentalizowane noże, umożliwiające pomiar przebiegu siły łamania w funkcji czasu lub drogi zgodnie z normami ISO i ASTM. Ponadto:

 • na wyposażaniu znajduje się chłodziarka do próbek (do temperatury -60 °C),
 • możliwe jest wykonywanie badań w temperaturze ciekłego azotu,
 • jednostka podstawowa zawiera stalowe zbrojenie izolujące wibracje, zapewniając wysoki poziom mechanicznej sztywności oraz dostarczając rzetelne wyniki badań,
 • elektronika zawiera wysokiej rozdzielczości cyfrowy enkoder kąta pozycji dla dokładnego pomiaru kąta uderzenia,
 • zrywanie udarowe odbywa się z maksymalną prędkością ok. 5 m/s,
 • pozwala na pomiar siły podczas łamania lub zrywania próbki z dużą częstotliwością.

 

Widok chłodziarki do próbek


MŁOT OPADOWY INSTRON CEAST 9350 przeznaczony jest do wykonywania prób udarności z zastosowaniem energii uderzenia w zakresie od 0,59 do 757 J oraz prędkości w zakresie od 0,77 do 4,65 m/s. Młot wyposażony został w wysokowytrzymała ramę oraz precyzyjne ręczne sterowanie. Ponadto:

 • Wyposażony jest w modułową głowicę pomiarową z wymiennymi bijakami.
 • Zastosowane oprogramowanie sterujące zapewnia możliwość akwizycji wyników i ich analizy oraz raportowania badań.
 • Zastosowany w urządzeniu system akwizycji umożliwia uzyskanie dużej prędkości próbkowania do 2 MHz.

 

 


Przygotowanie próbek do badań
Laboratorium wykonuje badania na próbkach dostarczonych przez Klienta. W trakcie uzgadniania warunków wykonania zamówienia klient zostaje poinformowany o zalecanych przez Polskie Normy wymiarach i kształtach próbek oraz dopuszczalnych odchyłkach wymiarów, a także sposobie ich przygotowania do badań.
Głównym czynnikiem limitującym wymiary próbek przeznaczonych do badań w statycznej próbie rozciągania jest wielkość siły obciążającej, która nie może przekraczać 100 kN dla maszyn INSTRON 3382 i 6025 oraz 1200 kN dla maszyny Zwick/Roell Z1200. W przypadku badań prowadzonych w obniżonych i podwyższonych temperaturach dodatkowo dopuszczalne wymiary próbki limitowane są przez urządzenia współpracujące z maszyną wytrzymałościową, tj. wielkością strefy stałej temperatury w piecu wysokotemperaturowym a także specyfiką zamocowania próbek w uchwytach. Ponadto w przypadku badań z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej Zwick/Roell Z1200 konieczne są próbki okrągłe z gwintowaną główką.


Każdy kto jest zainteresowany współpracą uprzejmie proszony jest o kontakt z następującymi osobami:

mgr inż. Paweł Petrzak

tel: 12 295 28 55

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.