Studia doktoranckie

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie informuje, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało dofinansowanie dla projektu

 

„Interdyscyplinarne studia doktoranckie
z zakresu inżynierii materiałowej
z wykładowym językiem angielskim”
.

 

Projekt zrealizowany zostanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2010 roku – 30 czerwca 2015 roku.

Budżet projektu: 4 614 600 PLN .

Studia doktoranckie będą miały profil stacjonarny oraz bezpłatny. Pierwsza edycja projektu rozpoczyna się w roku akademickim 2010/11 (sześć miejsc dla słuchaczy studiów doktoranckich). Rozpoczęcie drugiej edycji zaplanowano w projekcie na rok akademicki 2011/12 (osiem miejsc dla słuchaczy studiów doktoranckich).

W ramach projektu uruchomiona zostanie specjalistyczna platforma e-learningowa, umieszczona pod adresem www.imim-phd.edu.pl .

Każdy z beneficjentów ostatecznych projektu otrzyma dofinansowanie do kosztów realizowanych przez siebie badań naukowych. Dla najlepszych słuchaczy studiów doktoranckich przyznane zostaną atrakcyjne stypendia naukowe.

Potencjał kadry dydaktycznej oraz infrastruktura badań naukowych IMIM PAN w Krakowie zapewnią najwyższą jakość kształcenia na poziomie europejskim oraz światowym, z programem studiów dostosowanym do wyzwań współczesnej zglobalizowanej nauki i gospodarki opartej na wiedzy.

Grupa docelowa (beneficjenci ostateczni): studia przeznaczone są dla absolwentek oraz absolwentów kierunków technicznych i ścisłych (grupy kierunków: nauka oraz technika, przemysł, budownictwo).

Warunki oraz tryb rekrutacji: warunkiem formalnym przyjęcia na studia będzie posiadanie tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnego (polskiego albo zagranicznego), posiadanie obywatelstwa polskiego, znajomość języka angielskiego (weryfikacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej) oraz złożenie kompletu dokumentów określonych w „Regulaminie rekrutacji”. Warunkiem merytorycznym będzie rozmowa kwalifikacyjna, która zostanie przeprowadzona z kandydatem
w języku angielskim przez Komisję Rekrutacyjną IMIM PAN. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą ogólne zagadnienia dotyczące inżynierii materiałowej oraz prezentacja resume z dotychczasowego dorobku naukowego kandydata, jak również omówienie wizji jego rozwoju naukowego. O przyjęciu na studia doktoranckie decydował będzie ranking kandydatów.

„Regulamin rekrutacji” opublikowany został na stronie internetowej www.imim.pl .

Aktualności dotyczące projektu publikowane będą na bieżąco na stronie www.imim.pl oraz na platformie e-learningowej www.imim-phd.edu.pl . Dodatkowych informacji udziela Kierownik Studium Doktoranckiego IMIM PAN,  dr hab. inż. Marek Faryna, Prof. ndzw. IMIM PAN (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
tel. 12 295 28 28).

Biuro Projektu znajduje się w siedzibie IMIM PAN w Krakowie,
przy ul. Reymonta 25.

 

Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

Kierownik Projektu Nr POKL.04.01.00-00-004/10

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych IMIM PAN w Krakowie