Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Dostosowanie potencjału badawczego IMIM PAN do wymagań światowych standardów komplementarnych badań w zakresie inżynierii materiałowejInfrastruktura

 

Projekt realizowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Oś priorytetowa: 2. Infrastruktura sfery B+R

Działanie: 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym


Beneficjent Projektu:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego

Polskiej Akademii Nauk

www.imim.pl

ul. Reymonta 25,   30-059  Kraków

tel.: +48 12 637-42-00, +48 12 295-28-00

fax: +48 12 295-28-04, +48 12 637-21-92

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

REGON 000326374     NIP 675-000-18-57

 

Wartość projektu: 10 471 818,60 PLN

Kwota dofinansowania: 10 400 000,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 8 840 000,00 PLN

Okres realizacji: 2011 - 2014

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr projektu: POIG.02.01.00-12-175/09

 

Ogólnym celem projektu jest dostosowanie potencjału badawczego Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk do wymagań światowych standardów komplementarnych badań związanych z inżynierią materiałową. Realizacja ogólnego celu projektu zostanie osiągnięta poprzez wdrożenie nowoczesnych metod badawczych z zakresu inżynierii materiałowej w oparciu o wnioskowaną aparaturę. Łącznie w wyniku realizacji projektu utworzone zostaną 2 nowe laboratoria badawcze, a 6 laboratoriów zostanie rozbudowanych i zmodernizowanych.


Realizacja zadania umożliwi również wykonanie wielu celów szczegółowych:

 • szersze uczestnictwo zespołów badawczych Instytutu w najnowszych badaniach z zakresu nanomateriałów, nanometalurgii, biomateriałów, stopów ekologicznych, materiałów funkcjonalnych i warstwowych, materiałów dla nowych źródeł energii;

 • poszerzenie zakresu prac usługowych dla przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw dzięki udostępnieniu znacznej części wnioskowanej aparatury dla potrzeb krajowych i europejskich usługowych badań naukowych i przemysłowych w ramach Zespołu Laboratoriów Badawczych objętych akredytacją PCB spełniających wymagania norm krajowych i europejskich (10 urządzeń z wnioskowanych 15);

 • szerszy udział w międzynarodowych i europejskich projektach, stypendiach, konferencjach, wystawach i konkursach, które przyczynią się również do wzrostu poziomu badań w Instytucie, Regionie i Polsce;

 • rozwój potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych technologii i materiałów dla przemysłu wraz ze stworzenie unikatowych na polskim rynku możliwości badawczych;

 • wzrost ilości publikacji w najlepszych czasopismach dzięki prezentacji wyników badań uzyskanych zgodnie ze współczesnymi najwyższymi standardami komplementarnych badań materiałowych;

 • wzrost ilości patentów dzięki uczestnictwu w najbardziej zaawansowanych badaniach;

 • utworzenie nowych miejsc pracy w oparciu o powstałe nowe stanowiska badawcze dla wysoko kwalifikowanej kadry naukowej;

 • zapoznanie się z najnowszymi technikami badawczymi młodej kadry badawczej dzięki lokalizacja nowych metod badawczych w ośrodku prowadzącym kształcenie w ramach studium doktoranckiego.

 
W ramach projektu zostaną zakupione następujące urządzenia:

 • Dylatometr

 • Elektrochemiczny Mikroskop ze Skanującą Sondą (SPM, Tunelowy oraz Sił Atomowych)

 • Stanowisko do pomiaru i rejestracji temperatury w podczerwieni

 • Zestaw do Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej (EIS) z wyposażeniem

 • Maszyna wytrzymałościowa o dopuszczalnym zakresie obciążeń powyżej 60 ton wraz z osprzętem (szczęki pneumatyczne)

 • Komora temperaturowa wraz ze zbiornikiem na ciekły azot i systemem szynowym do wprowadzania komory do przestrzeni roboczej maszyny

 • Młot udarnościowy wahadłowy (komplet z wahadłami) ze zintegrowanym układem chłodzenia

 • Spektrometr Fluorescencji Rentgenowskiej oraz baza danych PDF 4+

 • Kalorymetr  z wyposażeniem oraz analizatorem tlenu i wody                              

 • Stanowisko do ilościowej  i jakościowej analizy chemicznej składu fazy gazowej (spektrometr masowy)

 • Symulator promieniowania słonecznego wraz z systemem pomiarowym charakterystyk I-V modułów fotowoltaicznych

 • System do diagnostyki jakości kontaktów

 • Spektrometr FTIR

 • Elipsometr spektralny

 • Symulator promieniowania słonecznego wraz z systemem pomiarowym charakterystyk I-V ogniw słonecznych

 • Kompaktowy skaningowy mikroskop elektronowy

 

Zespół koordynujący projekt:

Kierownik projektu: dr hab. inż. Władysław Gąsior prof. PAN

Koordynator ds. nadzoru naukowego: prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

Koordynator ds. zakupów oraz promocji projektu: mgr inż. Tomasz Gancarz

Koordynator ds. Zespołu Laboratoriów Badawczych: dr Andrzej Piątkowski

Koordynator Biura Projektu: mgr Daniel Szymonik

Koordynator ds. finansowych: mgr Dariusz Zacharz