Projekt edukacyjny II edycja

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Kraków, dnia 1 października 2012 roku

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie informuje, że w dniu 30 września 2012 roku zakończył realizację projektu „Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym - II edycja" (Projekt Nr POKL 04.02.00-00-006/09).

Projekt zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym").

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2010 roku - 30 września 2012 roku.

Koordynator Projektu: prof. dr hab. inż. Paweł Zięba.

Koordynatorzy zadań: dr Piotr Panek, dr inż. Kazimierz Drabczyk.

W ramach projektu wsparcie otrzymało łącznie 160 beneficjentów ostatecznych (krajowych pracowników naukowych oraz studentów szkół wyższych).

W ramach projektu wdrożono komponent ponadnarodowy z udziałem niemieckiego Fraunhofer Institute für Solare Energiesysteme
z Freiburga oraz L'Institut d'Électronique du Solide et des Systèmes ze Strasbourga.

IMIM PAN w ramach projektu zrealizował następujące zadania:

1) w okresie 1 lipca 2010 - 31 grudnia 2011 zrealizowano łącznie 180 godzin dydaktycznych warsztatów i szkoleń fotowoltaicznych dla 60 studentów wyższych szkół technicznych;

2) w dniach 12 - 15 maja 2011 roku zrealizowano II Krajową Konferencję Fotowoltaiki w Krynicy, w której udział wzięło 70 czołowych polskich naukowców podejmujących w swojej pracy naukowej zagadnienia fotowoltaiki; jednym z wymiernych rezultatów Konferencji było podpisanie przez czołowe polskie ośrodki naukowe listu intencyjnego w sprawie utworzenia Krajowej Platformy Fotowoltaicznej;

3) w dniach 4-7 lipca 2012 roku zrealizowano Europejską Letnią Szkołę Fotowoltaiki w Krakowie, w której udział wzięło 30 młodych polskich naukowców; konferencję zorganizowano w ramach komponentu ponadnarodowego projektu, we współpracy
z Instytutem Fraunhofera oraz z Francuską Akademią Nauk;

4) w 2012 roku pracownicy naukowi Instytutu - dr Piotr Panek i dr inż. Kazimierz Drabczyk - przygotowali oraz opublikowali w języku angielskim podręcznik "Szkolenia i warsztaty fotowoltaiczne"; zrealizowana została bezpłatna dystrybucja 200 egzemplarzy podręcznika na terenie Polski i Unii Europejskiej (Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy).

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji w projekcie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Wypracowano wszystkie założone rezultaty oraz produkty projektu.

Łączna kwota dofinansowania wyniosła: 744 919,47 PLN.

I