KomCerMet

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

 

 


Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie informuje o realizacji projektu:

„Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu lotniczego i samochodowego (KomCerMet)”


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii - Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie 1.3.1: Projekty rozwojowe.

Projekt nr UDA-POIG.01.03.01-00-013/08-00 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Budżet projektu wynosi 23 360 000 PLN, przy czym projekt jest realizowany przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą następujące podmioty:

1. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie – wnioskodawca

2. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie

3. Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska

4. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

5. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie

6. Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Łódzka

7. Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska

8. Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

Partnerzy przemysłowi :

1. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL- Rzeszów” S.A.

2. KGHM Ecoren S.A. w Lubinie

3. Polska Izba Motoryzacji w Warszawie

4. General Motors Manufacturing Poland, Sp. z o.o. w Gliwicach

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Okres realizacji projektu: 01.10.2008 - 30.06.2013 roku.

Koordynator projektu w IMIM PAN Kraków : doc. dr hab. Jerzy Morgiel (adres do korespondencji mailowej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Głównym celem Projektu jest:

1. opracowanie technologii wytwarzania nowoczesnych kompozytów i pokryć ceramiczno- (metalowych KCM)
2. doświadczalne określenie ich właściwości fizyczno-mechanicznych
3. opracowanie analityczno-numerycznych modeli zachowania się tych materiałów w fazie wytwarzania i w warunkach eksploatacji
4. weryfikacja półtechniczna otrzymanych kompozytów z punktu widzenia zastosowań w przemyśle lotniczym i samochodowym


W ramach projektu zrealizowane zostaną trzy pakiety badawcze:

KCM1: KOMPOZYTY CERAMICZNO-METALOWE W POSTACI WZAJEMNIE PRZENIKAJĄCYCH SIĘ FAZ.

Kompozyty ceramiczno-metalowe typu wzajemnie przenikających się faz ceramiki i metalu (interpenetrating networks) o zadanej funkcjonalności (np. wysokim przewodnictwie cieplnym) i podwyższonej wytrzymałości na zginanie, odporności na pękanie i ścieranie, niewrażliwe na wysoką temperaturę; wytwarzane przy pomocy infiltracji ciekłego metalu (pod ciśnieniem lub metodą bezciśnieniową) w porowatą ceramiczną preformę.

KCM2: KOMPOZYTY CERAMICZNO-METALOWE NA OSNOWIE CERAMICZNEJ (CMC) I METALOWEJ (MMC).

Kompozyty i nano-kompozyty na osnowie metalowej (MMC) i ceramicznej (CMC). Kruchość materiałów ceramicznych ogranicza obszar ich zastosowania. W celu wyeliminowania wady tych materiałów wprowadza się do fazy ceramicznej plastyczną fazę metaliczną zwiększającą odporność na kruche pękanie. Jednocześnie zachowane są właściwości charakterystyczne dla ceramiki, takie jak twardość, czy mała ścieralność. Dzięki zestawieniu tych cech, kompozyty ceramiczno-metalowe są pożądane jako materiały konstrukcyjne, czy funkcjonalne.

KCM3: WIELOFUNKCYJNE POKRYCIA Z NANOKOMPOZYTÓW.

Wielofunkcyjne pokrycia z nanokompozytów na osnowie metalowej lub ceramicznej i drugiej fazie w postaci nanocząstek, w celu uzyskania nowych cech eksploatacyjnych, takich jak: ochrona antykorozyjna, wysoka twardość, odporność na temperaturę, zużycie i erozję. W powyższych pakietach przeprowadzone zostaną również badania i prace technologiczne umożliwiające zastosowanie otrzymanych kompozytów jako fragmentów większych elementów. Dlatego też opracowane zostaną technologie spajania uwzględniające specyfikę łączonych materiałów, niewpływające na degradacje ich struktury, a jednocześnie zapewniające otrzymanie złączy spełniających wymogi aplikacyjne.

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu +48 (12) 637 42 00

Informacje o zadaniach realizowanych w trakcie projektu zamieszczane będą na bieżąco na stronie www.imim.pl oraz na głównej stronie projektu http://www.komcermet.ippt.gov.pl/