blaszki5.jpg

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiebiorstw, lata 2004-2006.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji  otoczenia biznesu.

Działanie 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką.

Projekt Nr WKP_1/1.4.3/1/2004/74/74/167 pt. "Wyposażenie laboratorium mikrostruktury i własności materiałów."

Projekt Nr WKP_1/1.4.5/2/2006/23/26/604 pt. "Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych"

Strony internetowe dotyczące SPO-WKP:

www.konkurencyjnosc.gov.pl