Pb-free

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj
Poprawa niezawodności bezołowiowych połączeń lutowanych w pakietach elektronicznych

 


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe


                                          Beneficjenci:

Koordynator projektu:                                           Konsorcjanci:

Instytut Odlewnictwa                                                                   Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Ul. Zakopiańska 73, 30-418  Kraków                                              Ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków

                                                                                                       Fideltronik Imel Sp. z o.o

                                                                                                       Ul. Beniowskiego 1, 34-200 Sucha Beskidzka

Wartość projektu: 3 855 301,40 PLN

Udział Unii Europejskiej: 3 277 006,19 PLN

Okres realizacji: 2010 - 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr projektu: WND-POIG.01.03.01-00-103/09

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa niezawodności połączeń lutowanych pakietów elektronicznych, wytwarzanych z wykorzystaniem nowej generacji lutowi bezołowiowych poprzez:

–systemowe i kompleksowe badania porównawcze właściwości różnego typu połączeń lutowanych wytwarzanych w skali laboratoryjnej i przemysłowej,

–zidentyfikowanie przyczyn utraty niezawodności połączeń,

–określenie wpływu charakterystyk materiałowych, parametrów technologicznych i innych zidentyfikowanych czynników na strukturę, fizyczne, mechaniczne i użytkowe właściwości różnego typu połączeń lutowanych,

–opracowanie/udoskonalenie procedury kontrolingu procesu lutowania i oceny jakości połączeń,

–opracowanie rozwiązań materiałowo-technologiczno-konstrukcyjno-organizacyjnych zapewniających poprawę niezawodności połączeń pakietów elektronicznych.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu +48 (12) 295 28 68.
Informacje o zadaniach realizowanych w trakcie projektu zamieszczane będą na bieżąco na stronie www.iod.krakow.pl oraz na stronie specjalistycznego portalu po jego uruchomieniu w lutym 2010 roku.