Rekrutacja

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujRekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza rekrutację na Międzynarodowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z Zakresu Nauki o Materiałach z Wykładowym Językiem Angielskim w roku akademickim 2017/2018.

Rekrutacja kandydatów na studia doktoranckie dokonywana jest w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 13 września 2017 r.

Na stronie internetowej IMIM PAN umieszczony został formularz rejestracyjny na rozmowę rekrutacyjną na Międzynarodowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z Zakresu Nauki o Materiałach z Wykładowym Językiem Angielskim w roku akademickim 2017/2018. Początek naboru zgłoszeń rekrutacyjnych rozpoczyna się w dniu 1 września 2017 roku, o godz. 9.00 i trwa do dnia 13 września 2017  roku, do godz. 15:00.

Równocześnie obowiązują Warunki i tryb rekrutacji zawarte w Uchwale Rady Naukowej IMIM PAN w Krakowie zamieszczone na stronie IMIM PAN.

Warunki oraz tryb rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie w roku akademickim 2017 /2018 - Uchwała Rady Naukowej IMIM PAN w Krakowie

Regulamin Studiów Doktoranckich 

Lista tematów proponowanych w ramach Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich z Zakresu Nauki o Materiałach z Wykładowym Językiem Angielskim

Zarządzenie w sprawie utworzenia Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich z Zakresu Nauki o Materiałach z Wykładowym Językiem Angielskim

Efekty kształcenia


Kierownik Studium Doktoranckiego IMIM PAN informuje kandydatów na  studia III stopnia, że promotorem przewodu doktorskiego może być samodzielny pracownik naukowy Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN posiadający tytuł naukowy profesora ewentualnie stopień naukowy doktora habilitowanego. Poniżej załączony jest wykaz pracowników naukowych Instytutu mogących pełnić funkcje opiekuna naukowego.

Wykaz pracowników naukowych Instytutu mogących pełnić funkcję opiekuna naukowego

Kwestionariusz osobowy zawierający podstawowe informacje o Kandydatce/Kandydacie

Tematyka prowadzonych badań w poszczególnych zespołach badawczych jest dostępna na stronie internetowej Instytutu www.imim.pl w zakładce Pracownie.

Prof. dr hab. inż. Marek Faryna

Kierownik Studium Doktoranckiego IMIM PAN