blaszki5.jpg

Tematy prac doktorskich

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Rocznik 2007-2011

1. Mgr inż. Paulina Indyka, temat: „Wpływ warunków elektroosadzania na mikrostrukturę i właściwości powłok Ni-W" (promotor: doc. dr hab. inż. Ewa Bełtowska - IMIM PAN)

2. Mgr inż. Magdalena Miszczyk, temat: „Zmiany strukturalno-teksturowe w procesie zmiękczenia przez wyżarzanie w nieswobodnie ściskanych metalach o sieci RSC" (promotor: doc. dr hab. inż. Henryk Paul - IMIM PAN)

3. Mgr inż. Przemysław Skrzyniarz, temat: „Charakterystyka mikrostrukturalna i kinetyczna spoin Ag/X/Ag (X=Sn, In, Sn-In) otrzymanych w wyniku lutowania dyfuzyjnego" (promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Zieba - IMIM PAN)

4. Mgr inż. Monika Cieślik, temat: „Wpływ przygotowania powierzchni implantów stalowych na szybkość uwalniania jonów metali ciężkich do organizmu" (promotor. dr hab. Andrzej Kotarba - Wydział Chemii UJ)

5. Mgr inż. Jan Czerwiec, temat: „Badanie fizycznych właściwości mieszanin antyferroelektryków ciekłokrystalicznych pod kątem ich zastosowań w wyświetlaczach LCD" (promotor: prof. dr hab. Stanisław Wróbel - Wydział FAiIS UJ)


Rocznik 2008-2012

1. Mgr inż. Katarzyna Berent, temat: „Wpływ orientacji krystalograficznej na wyniki badań mikroanalizy rentgenowskiej w skaningowym mikroskopie elektronowym" (promotor: doc. dr hab. inż. Marek Faryna - IMIM PAN)

2. Mgr inż. Sylwia Pawlak, temat „Detekcja obszarów potencjalnego zniszczenia materiału w oparciu o parametry jego mikrostruktury" (promotor: doc. dr hab. inż. Jan Bonarski - IMIM PAN)

3. Mgr inż. Łukasz Rogal, temat: „Charakterystyka mikrostruktury i właściwości mechanicznych stali stopowych wysokowęglowych kształtowanych metodą thixoformingu" (promotor: prof. dr hab. inż. Jan Dutkiewicz - IMIM PAN)

4. Mgr inż. Sylwia Fiejdasz, temat: "Termoczułe podłoża polimerowe dla potrzeb hodowli komórkowych" (promotor: prof. dr hab. Maria Nowakowska - Wydział Chemii UJ)

5. Mgr inż. Katarzyna Furczoń, temat: „Tlenkowe elektrolity stałe dla ogniw paliwowych IT-SOFC otrzymywane na bazie tlenku ceru (IV) dotowanego metalami ziem rzadkich" (promotor: prof. dr hab. Roman Dziembaj - Wydział Chemii UJ)

6. Mgr inż. Michał Trębala, temat: „Dyfuzja jonów potasu w warstwach przewodnictwa β-ferrytu i jej zastosowanie w procesach elektrokatalitycznych" - (promotor: dr hab. Andrzej Kotarba - Wydział Chemii UJ)

 

Rocznik 2009-2013

1. Mgr Agnieszka Bigos, temat: „Wpływ parametrów elektroosadzania na właściwości powłok metalicznych Ni-Mo oraz nanokompozytowych Ni-Mo/Al2O3" (promotor: doc. dr hab. inż. Ewa Bełtowska-Lehman - IMIM PAN)

2. Mgr Tomasz Fic, temat „Badanie magnetooptycznych właściwości kryształów molekularnych" (promotor:dr hab. Zbigniew Tomkowicz - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ)

3. Mgr inż. Maria Grolik, temat: „Synteza i badanie właściwości polimerowych podłoży do hodowli komórkowej do zastosowań w okulistyce" (promotor: dr hab. Krzysztof Szczubiałka - Wydział Chemii UJ)

4. Mgr inż. Maciej Kopeć, temat: „Wielowarstwowe, ultracienkie filmy polimerowe" (promotor: dr hab. Szczepan Zapotoczny - Wydział Chemii UJ)

5. Mgr inż. Agata Kukuła-Kurzyniec, temat: „Struktura i właściwości amorficzno - nanokrystalicznych kompozytów na osnowie Al" (promotor: prof. dr hab. inż. Jan Dutkiewicz - IMIM PAN)

6. Mgr inż. Katarzyna Maksymow, temat: „Nanostrukturalne materiały dla biomedycznych systemów układu krążenia" (promotor: prof. dr hab. inż. Bogusław Major - IMIM PAN)

7. Mgr Piotr Natkański, temat: „Charakterystyka strukturalna i teksturalna nanokompozytów polimerowo-glinokrzemianowych do zastosowań adsorpcyjnych oraz katalitycznych" (promotor: dr hab. Piotr Kuśtrowski - Wydział Chemii UJ)

8. Mgr inż. Agnieszka Szpak, temat: „Superparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza (USPIO) jako kontrast w obrazowaniu techniką rezonansu magnetycznego (MRI) - synteza i modyfikacja powierzchni" (promotor: dr hab. Szczepan Zapotoczny - Wydział Chemii UJ)

 

Rocznik 2010 - 2014

1. Mgr inż. Agnieszka Jelonek, temat: „Opracowanie nowego kompozytowego implantu kostnego o charakterze nośnika leków" (promotor: prof. dr hab. Maria Oleksyn - Wydział Chemii UJ).


Rocznik 2011 - 2015

1. Mgr Łukasz Kapłon, temat: „Synteza i charakteryzacja scyntylatorów kompozytowych w zastosowaniu w pozytonowej tomografii emisyjnej" (promotor: prof. dr hab. Piotr Moskal - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ)

 

Rocznik 2012 - 2016

1. Mgr inż. Wojciech Skuza,: temat: „Charakterystyka przemian zachodzących w strefie połączenia platerów na bazie miedzi wytworzonych metoda spajania wybuchowego" (promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Paul/dr inż. Katarzyna Berent)

2. Mgr inż. Monika Słupska, temat: „Elektrolityczne osadzanie stopów lutowniczych Sn-Zn-Cu oraz Sn-Zn-Bi" (promotor: dr hab. inż. Piotr Ozga)

 

Rocznik 2013 - 2017

1. Mgr Jakub Fitas, temat: „Badania właściwości ciekłych kryształów ferroelektrycznych do zastosowań w wyświetlaczach nowej generacji" (promotor: dr hab. Monika Marzec)

2. Mgr inż. Dagmara Fronczek, „Charakterystyka mikrostrukturalna i kinetyczna zjawisk zachodzących na powierzchni połączenia platerów wytwarzanych z użyciem energii wybuchu -Microstructural and kinetic characterization of the phenomena occurring on the clads' bonding surface manufactured using explosive welding'' (promotor: dr hab. Joanna Wojewoda-Budka, prof. PAN, promotor pomocniczy: dr inż. Robert Chulist)

3. Mgr inż. Marta Janusz, temat: „Wpływ mikrostruktury nanokompozytowych powłok wielowarstwowych typu Cr/CrN+DLC (Me- nano) na podłożu węglowo - węglowym (Carbon Fibre Composite) na właściwości fizyko-chemiczne systemu'' (promotor: dr hab. inż. Łukasz Major, promotor pomocniczy: dr inż. Zbigniew Starowicz )

4. Mgr inż. Mikołaj Mitka, temat: „Kompozyty na osnowie aluminium wzmacniane cząstkami kwazikrystalicznymi: otrzymywanie i charakterystyka" (promotor: dr hab. Lidia Lityńska-Dobrzyńska, promotor pomocniczy: dr inż. Łukasz Rogal)

5. Mgr Klaudia Trembecka, temat: „Biosensorowe powłoki aktywujące komórki w warunkach dynamicznych" (promotor: dr hab. inż. Roman Major, promotor pomocniczy: dr Aldona Mzyk)

6. Mgr Anna Wieczorek, temat: „Developing of novel scintillating materials with adjusted properties for neutral nuclear radiation - Opracowanie nowych materiałów scyntylacyjnych do rejestracji promieniowania jądrowego" (promotor: prof. dr hab. Paweł Moskal, promotor pomocniczy: dr Andrzej Kochanowski)

7. Mgr Anna Wójcik, temat: „Przemiana martenzytyczna w wieloskładnikowych stopach Heuslera otrzymywanych niekonwencjonalnymi metodami''(promotor: dr hab. inż. Wojciech Maziarz, promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Szczerba)

8. Mgr inż. Łukasz Zając, temat: „Struktura geometryczna i elektronowa agregatów molekularnych pod kątem zastosowań w ogniwach słonecznych" (promotor: dr hab. Bartosz Such)

 

Rocznik 2014 - 2018

1. Mgr inż. Justyna Grzegorek, temat: „Wytwarzanie i charakterystyka kompozytów na osnowie miedzi z dodatkiem nanorurek węglowych" (promotor: dr hab. inż. Wojciech Maziarz)

2. Mgr inż. Agnieszka Hara, temat: „Odporność korozyjna wielowarstwowych powłok na bazie stopów cynku oraz grafenu" (promotor: dr hab. Piotr Ozga, prof. PAN, promotor pomocniczy: dr inż. Honorata Kazimierczak)

3. Mgr inż. Paweł Koprowski, temat: „Wpływ intensywnego odkształcenia plastycznego na procesy wydzieleniowe podczas starzenia stopu aluminium 6013" (promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia, promotor pomocniczy: dr inż. Sonia Boczkal)

4. Mgr inż. Łukasz Maj, temat: „Wielowarstwowe folie wolnostojące do łączenia stopów tytanu" (promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Morgiel, promotor pomocniczy: dr inż. Konstanty Marszałek)

5. Mgr Sylwia Terlicka, temat: „Właściwości termodynamiczne trójskładnikowych stopów Li-Sb-X (X= Ag, Pb)" (promotor: dr hab. inż. Przemysław Fima, promotor pomocniczy: dr inż. Adam Dębski)

 

Rocznik 2015 - 2019

1. Mgr Katarzyna Gawlińska, temat: „Otrzymywanie i badanie właściwości struktur fotowoltaicznych opartych na perowskitach" (promotor: dr hab. Marek Lipiński; promotor pomocniczy: dr inż. Grażyna Kulesza-Matlak)

2. Mgr inż. Katarzyna Janik, temat: „Metody wytwarzania i ewolucja właściwości termofizycznych i termomechanicznych kompozytów amorficzno-krystalicznych na osnowie Cu-Zr i Ni-Zr-Ti" (promotor: dr hab. Tomasz Czeppe, promotor pomocniczy: dr Paweł Czaja)

3. Mgr inż. Anna Jarzębska, temat: „Wpływ odkształcenia plastycznego na właściwości i mikrostrukturę stopów cynku" (promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia, promotor pomocniczy: dr Magdalena Bieda-Niemiec)


Rocznik 2016-2020

1. Mgr Monika Bugajska, temat: "Właściwości termodynamiczne stopów Ag-Li-Sb" (opiekun naukowy dr hab. inż. Przemysław Fima, prof. PAN, opiekun pomocniczy dr Marcela Trybuła)

2. Mgr inż. Agnieszka Brzoza, temat: "Właściwości magneto-mechaniczne monokryształów na osnowie Ni-Mn-Ga" Pracowania Inżynierii Powierzchni i Biomateriałów DN-4 (opiekun naukowy dr hab. inż. Maciej Szczerba, prof. PAN, opiekun pomocniczy dr inż. Paweł Czaja)


                                                                                      Rocznik 2017-2021

Doktoranci Projektu Power


Doktoranci programu Dokorat Wdrożeniowy


                                                                                     Rocznik 2018-2022


                                                     Rocznik 2019-2023 Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska