blaszki5.jpg
Archiwa

Filtr 

 • PN-15-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację dla Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie miernika nanowoltomierza wraz ze źródłem zasilania, skanerem i sterowaniem kompu...
 • PN-18-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  stopów lutowniczych bezołowiowych Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania:ogłoszenie specyfikacjazałącznikiogłoszenie o zmianie ogłoszeniaogłoszenie...
 • PN-16-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu komputerowego i monitora - 1 szt. Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania:ogloszeniespecyfikacjazałacznikiodpowiedź na pytanie oferenta...
 • PN-04-2013

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację jednostki obliczeniowej OgłoszenieSIWZZałącznikiZmiana Ogłoszenia - 26.02.2013Zmiana SIWZ - 26.02.2013Odpowiedź na pytanie oferenta - 26.02.2013...
 • PN-05-2013

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dostawę Elektrochemicznego Mikroskopu ze Skanującą Sondą (SPM, Tunelowy oraz Sił  Atomowych), zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż OgłoszenieSIWZZałącznikiOdpowi...
 • ZWR-01-2013

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie zakupu za wolnej ręki na usługę serwisową mikroskopu FEI Tecnai F20 STwin oraz Quanta 200 3D i Quanta 3D FEG OgłoszenieZmiana Ogłoszenia - 25.02.2013...
 • PN-21-2013

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dostawę  komory pomiarowej – elementu stanowiska do pomiaru i rejestracji temperatury w podczerwieni (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż) Ogłoszeniezmiana Ogłoszen...
 • PN-12-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację oprzyrządowania do urządzenia do chemicznego osadzania warstw CVD dla Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w KrakowieWykaz dokumentó...
 • PN-36-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawęstopów lutowniczych bezołowiowych dla Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania:ogłoszeniesp...
 • PN-7-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację dla Instytutu Metalurgii i  Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie potencjostatu/galwanostatu Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania:ogł...
 • PN-10-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę metali.Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania:ogłoszeniespecyfikacjazałączniki do specyfikacji (pdf)...
 • 9-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę: komputerów stacjonarnych - 2 szt drukarki kolorowej - 1szt notebooków - 2 szt Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania:ogłoszeniespecyfikacjazałączniki do ...
 • PN-8-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę i instalacje laminatora służącego do wysokotemperaturowego procesu hermetyzacji modułów fotowoltaicznych. Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania: ogłos...
 • PN-6-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę  5 szt. notebooków. Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania:ogłoszeniespecyfikacjazałączniki do specyfikacji (pdf)...
 • PN-5-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację do Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie pompy turbomolekularnej do elektronowego mikroskopu skaningowego E – SEM, Turbo pu...
 • PN-4-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę i instalacje  laminatora służącego do wysokotemperaturowego procesu hermetyzacji modułów fotowoltaicznych.Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania: ogłoszeni...
 • PN-3-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację do Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie pompy turbomolekularnej do elektronowego mikroskopu skaningowego E – SEM, Turbo pu...
 • PN-2-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację dla Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie polerki elektrochemicznej do przygotowania preparatów metalicznych do mikroskopii ...
 • PN-1-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę i instalacje dla Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie stanowiska do badań termo-dynamicznych i termo-fizycznych właściwości materiał...
 • PN-8-2009

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na modernizację maszyny wytrzymałościowej Instron 6025 wraz z doposażeniem (piec, ekstensometr) oraz zakup uniwersalnego twardościomierza do Instytutu Metalurgii i Inżynie...