blaszki5.jpg
Archiwa

Filtr 

 • PN-18-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup  stolika grzewczego do skaningowego mikroskopu elektronowego z możliwością pochyłu do badań EBSD.OgłoszenieSIWZzałącznikizmiana ogłoszeniazałączniki w forma...
 • PN-19-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie na potrzeby Instytutu Metalurgii i ...
 • PN-01-2013

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę symulatora promieniowania słonecznego wraz z systemem pomiarowym charakterystyk I-V ogniw słonecznych, (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż) dla IMIM PAN w K...
 • PN-19-2013

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie matryc kompozytowych ceramiczno-metalicznych metodą HIPOgłoszeniezmiana Ogłoszenia - 21.06.2013zmiana Ogłoszenia - 25.06.2013SIWZzmiana SIWZ - 21.06.2013zmiana ...
 • PN-02-2013

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę młynka wibracyjnego rozdrabniającego ziarna końcowe do 5-10 mikrometrów z funkcją przesiewania  dla IMIM PAN w Krakowie.OgłoszenieSIWZZałącznikiOdpowiedź n...
 • PN-18-2013

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę uchwytu do grzania próbek in-situ w transmisyjnym mikroskopie elektronowymOgłoszenieSIWZSIWZ zmiana - 19.06.2013ZałącznikiZałączniki zmiana - 12.06.2013Załąc...
 • PN-20-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup pojemników mielących oraz kul.OgłoszenieSpecyfikacjaZałącznikiinformacja o zmianie załącznika nr 5Załączniki po wprowadzonej zmianie - 07.11.2012...
 • PN-09-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę na dostawę Symulatora do pomiaru parametrów modułów fotowoltaicznych stanowiącego część stanowiska do pomiaru parametrów modułów fotowoltaicznychOgłosze...
 • PN-15-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ciekłego azotu.OgłoszenieSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaZałączniki do Specyfikacjizmiana w załączniku nr 4Załączniki do Specyfikacji po zmiani...
 • PN-16-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stanowiska do pomiaru i rejestracji temperatury w podczerwieni (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż) - kamera termowizyjna OgłoszenieSpecyfikacja Istotn...
 • PN-14-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stanowiska do pomiaru i rejestracji temperatury w podczerwieni (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż) OgłoszenieSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówie...
 • PN-13-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Elektrochemicznego Mikroskopu ze Skanującą Sondą (SPM, Tunelowy oraz Sił Atomowych) zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż. OgłoszenieSpecyfikacja Istotnyc...
 • PN-12-2012

  OgłoszenieSIWZZałącznikiAudyt...
 • PN-10-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku głównego oraz hali warsztatowej i technologicznej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiało...
 • PN-11-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu komputerowego i laptopaogłoszenieSIWZZałączniki do Specyfikacji...
 • PN-08-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów komputerowych i laptopa.OgłoszenieSiwz PN-08-2012Załączniki do Specyfikacji...
 • PN-04-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę maszyny wytrzymałościowej o dopuszczalnym zakresie obciążeń powyżej 60 ton wraz z osprzętem, a także na komorę temperaturową wraz ze zbiornikiem na ciekły...
 • PN-05-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Elektrochemicznego Mikroskopu ze Skanującą Sondą (SPM, Tunelowy oraz Sił Atomowych) zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż   OgłoszenieSpecyfikacja Is...
 • PN-07-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komputera   OgłoszenieSIWZ PN-07-2012Załączniki do Specyfikacji ...
 • PN-06-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu i przebudowy pok. 202, 109a, 220 i 201 w budynku Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie   OgłoszenieSIWZ...