blaszki5.jpg
Archiwa

Filtr 

 • PN-15-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ciekłego azotu.OgłoszenieSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaZałączniki do Specyfikacjizmiana w załączniku nr 4Załączniki do Specyfikacji po zmiani...
 • PN-16-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stanowiska do pomiaru i rejestracji temperatury w podczerwieni (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż) - kamera termowizyjna OgłoszenieSpecyfikacja Istotn...
 • PN-14-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stanowiska do pomiaru i rejestracji temperatury w podczerwieni (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż) OgłoszenieSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówie...
 • PN-13-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Elektrochemicznego Mikroskopu ze Skanującą Sondą (SPM, Tunelowy oraz Sił Atomowych) zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż. OgłoszenieSpecyfikacja Istotnyc...
 • PN-12-2012

  OgłoszenieSIWZZałącznikiAudyt...
 • PN-10-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku głównego oraz hali warsztatowej i technologicznej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiało...
 • PN-11-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu komputerowego i laptopaogłoszenieSIWZZałączniki do Specyfikacji...
 • PN-08-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów komputerowych i laptopa.OgłoszenieSiwz PN-08-2012Załączniki do Specyfikacji...
 • PN-04-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę maszyny wytrzymałościowej o dopuszczalnym zakresie obciążeń powyżej 60 ton wraz z osprzętem, a także na komorę temperaturową wraz ze zbiornikiem na ciekły...
 • PN-05-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Elektrochemicznego Mikroskopu ze Skanującą Sondą (SPM, Tunelowy oraz Sił Atomowych) zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż   OgłoszenieSpecyfikacja Is...
 • PN-07-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komputera   OgłoszenieSIWZ PN-07-2012Załączniki do Specyfikacji ...
 • PN-06-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu i przebudowy pok. 202, 109a, 220 i 201 w budynku Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie   OgłoszenieSIWZ...
 • PN-1-2012

  PN-1-2012Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę potencjostatu/galwanostatu.Ogłoszenie SpecyfikacjaZałączniki...
 • PN-03-2013

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę inkubatora dedykowanego do skaningowego laserowego mikroskopu konfokalnego, pracującego w IMIM PAN OgłoszenieSpecyfikacjaZałącznikiZmiana specyfikacji - 04.02.2...
 • PN-03-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Spektrometru Fluorescencji Rentgenowskiej oraz bazy danych PDF 4+, (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż) Ogłoszeniespecyfikacjazałączniki 1-7załączn...
 • PN-29-2011

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej: PN-29-2011ogłoszeniespecyfikacjazałącznik nr 1załączniki nr 2 - nr 6szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaformularz cenowyzmiana og...
 • PN-27-2011

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę laptopów - 2 szt.ogłoszeniespecyfikacjazałącznikizmiana SIWZ...
 • PN-26-2011

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację toru preparatyki jonowej i pomiarów orientacji dla transmisyjnej mikroskopii elektronowej  ogłoszeniespecyfikacjazałączniki...
 • PN-22-2011

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie malowania w ramach modernizacji instalacji elektrycznej hali warsztatowej i technologicznej w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie,...
 • PN-17-2012

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stanowiska do pomiaru i rejestracji temperatury w podczerwieni  (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż) – kamera termowizyjnaOgłoszenieSIWZZałączniki...