blaszki5.jpg
Archiwa

Filtr 

 • PN-12-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora gazów wyjściowych, (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż) OgłoszenieSIWZZałączniki...
 • PN-10-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu SEM, (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż) OgłoszenieSIWZZałącznikiZałączniki w formacie .doc...
 • PN-11-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 22 przy ul. Krakowskiej w Kozach. OgłoszenieSIWZzmiana SIWZ - 18.06.2014Załączniki nr 1-6Załączniki nr 7-8Prz...
 • PN-04-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pok. 108, 108a, 101, 016, 019, 113, klatki schodowej, balkonu i elewacji w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25...
 • PN-08-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komory manipulacyjnej z atmosferą ochronną.OgłoszenieSIWZZałącznikiOdpowiedzi na pytania oferenta - 09.04.2014...
 • PN-09-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi drukowaniaOgłoszenieSIWZZmiana SIWZ - 09.04.2014Załączniki Odpowiedzi na pytania oferenta - 08.04.2014Odpowiedzi na pytanie Oferenta - 09.04.2014...
 • PN-06-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stanowiska do pomiarów prądu zwarcia ogniwa słonecznego wzbudzonego promieniowaniem świetlnym (LBIC). OgłoszenieZmiana Ogłoszenia - 31.03.2014SIWZZałączniki...
 • PN-07-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji stanowiska monochromatora.OgłoszenieSIWZZałączniki...
 • PN-05-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  notebooka OgłoszenieSIWZZałączniki...
 • ZWR-1-2014

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej OgłoszenieOgłoszenie o zmianie ogłoszenia...
 • PN-03-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stanowisko do badań zwilżalności (urządzenie wraz oprogramowaniem)OgłoszenieSIWZZałączniki...
 • PN-01-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wytworzenie powłok.OgłoszenieOgłoszenie zmiana - 28.01.2014Ogłoszenie w j. angielskiOgłoszenie zmiana - j. angielski - 28.01.2014SIWZSIWZ zmiana - 28.01.2014SIWZ zmiana...
 • PN-24-2013

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu pomp – elementu stanowiska do pomiaru i rejestracji temperatury w podczerwieni (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż), OgłoszenieSIWZZałączniki nr...
 • PN-28-2013

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury do badania procesów absorpcji i desorpcji gazów (w cieczach i ciałach stałych), (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż) OgłoszenieSIWZZałączn...
 • PN-31-2013

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę precyzyjnej maszyny wytrzymałościowej z bio-komorą fizjologiczną. OgłoszenieSIWZZałączniki nr 1-7Tabela punktowa - zał. nr 8...
 • PN-29-2013

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę notebooka.OgłoszenieSIWZZałącznikiZałączniki w doc - 20.11.2013...
 • PN-25-2013

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę uniwersalnej maszyny wytrzymałosciowej. OgłoszenieSIWZZałączniki nr 1-5Załączniki nr 6-7...
 • PN-26-2013

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pok. 204 i 022 w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25. OgłoszenieSIWZZmiana SIWZ - 07.11.2013Załączniki nr ...
 • PN-27-2013

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na organizację międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej: „XII International Symposium on Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Business and ...
 • PN-12-2013

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Spektrometru FTIR (zakup, montaż, uruchomienie i instruktaż) OgłoszenieSIWZZałączniki nr 1-6Załącznik nr 7...