blaszki5.jpg

PN-28-2013

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury do badania procesów absorpcji i desorpcji gazów (w cieczach i ciałach stałych), (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż)