blaszki5.jpg
Archiwa

Filtr 

 • PN-11-2016

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę specjalistycznego lasera do ciecia krzemuOgłoszenieOgłoszenie o zmianie Ogłoszenia - 02.11.2016SIWZZałączniki...
 • PN-09-2016

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie na potrzeby IMIM PAN w KrakowieOgło...
 • PN-07-2016

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na  przebudowę instalacji elektrycznej zasilającej modernizowana wentylację laboratorium wraz z zasilaniem zabezpieczającym oraz uzupełnienie instalacji ppoż.OgłoszenieS...
 • PN-08-2016

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Instalację odgromowa modernizowanego budynku, dotyczy: wykonanie remontu budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych Instytutu Metalur...
 • PN-06-2016

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie - etap II...
 • PN-05-2016

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie - etap IO...
 • PN-04-2016

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę holdera z pojedynczym pochyłem do testów wytrzymałościowych in-situ w transmisyjnym mikroskopie elektronowymOgłoszenieOgłoszenie w j. angielskimzmiana w Ogło...
 • PN-03-2016

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę  lasera do cięcia ogniw wraz z komputerem sterującymOgłoszenieSIWZZałączniki...
 • PN-02-2016

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN w Krakowie.OgłoszenieOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - 16.02.2016SIWZSIWZ- zmiana-16.02.2016Załącznik nr 1Załącznik...
 • PN-01-2016

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę holdera z pojedynczym pochyłem do testów wytrzymałościowych in-situ w transmisyjnym mikroskopie elektronowym OgłoszenieOgłoszenie o zmianie ogłoszenia_09.02...
 • ZWR-02-2015

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę  uchwytu do próbek w transmisyjnym mikroskopie elektronowym wraz z oprzyrządowaniem Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy...
 • PN-04-2015

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie na potrzeby Instytutu Metalurgii i I...
 • PN-05-2015

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  uchwytu do próbek w transmisyjnym mikroskopie elektronowym wraz z oprzyrządowaniem OgłoszenieSIWZZałącznikiZałącznik nr 5 - w j. angielskimZałącznik nr 4 ...
 • PN-03-2015

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  uchwytu do próbek w transmisyjnym mikroskopie elektronowym wraz z oprzyrządowaniem OgłoszenieSIWZZałączniki - wprowadzona zmiana Załącznik nr 5 w j. angiels...
 • PN-02-2015

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej do realizacji testów ściskania wraz z układem sterowania, (zakres głowicy do 100 kN).OgłoszenieSIWZZałączniki...
 • PN-1-2015

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN OgłoszenieSIWZZałącznik nr 1Załączniki nr 2-4Załącznik nr 5Załącznik nr 6Załącznik nr 7Odpowiedzi na pytania of...
 • PN-14-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na  rozbudowę infrastruktury informatycznej - wirtualizację środowiska IT w IMIM PAN w Krakowie, polegającą na dostawie: zestawu serwerów, macierzy dyskowej i oprogramowa...
 • PN-13-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie na potrzeby Instytutu Metalurgii i ...
 • PN-12-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora gazów wyjściowych, (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż) OgłoszenieSIWZZałączniki...
 • PN-10-2014

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu SEM, (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż) OgłoszenieSIWZZałącznikiZałączniki w formacie .doc...