blaszki5.jpg
Archiwa

Filtr 

 • PN-34-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji Laboratorium Fotowoltaicznego Instytutu w Kozach, ul. Krakowska 22Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania:ogłoszeniespecyfikacja istotnych warunk...
 • PN-32-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na wykonanie przyłączy do instalacji laminatora w laboratorium fotowoltaicznym IMIM PAN w KozachWykaz dokumentów dostępnych do pobrania:ogłoszeniespecyfikacja istotnych ...
 • PN-31-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji Laboratorium mechanicznej syntezy stopów w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25 Wykaz dokumentów dost...
 • PN-30-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji Laboratorium Fotowoltaicznego Instytutu w Kozach, ul. Krakowska 22Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania:ogłoszeniespecyfikacjazałączniki do sp...
 • PN-25-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę folii czystych metaliWykaz dokumentów dostępnych do pobrania: ogłoszeniespecyfikacjazałączniki...
 • PN-26-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie płytek drukowanychWykaz dokumentów dostępnych do pobrania:ogłoszeniespecyfikacjazałączniki do specyfikacjizmiana specyfikacjiogłoszenie zmiana...
 • PN-29-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę stopów lutowniczych bezołowiowychWykaz dokumentów dostępnych do pobrania:ogłoszeniespecyfikacjazałącznikizmiana specyfikacji...
 • PN-27-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę myjki ultradźwiękowej na różne częstotliwości wraz z oprzyrządowaniem oraz Wirującej Elektrody Dyskowej ogłoszeniespecyfikacjazałączniki do specyfi...
 • PN-28-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednostki sterującej - (komputera stacjonarnego) - 1 szt., oraz komputera sterującego - (notebooka) 1 szt. Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania:ogłoszen...
 • PN-24-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu „Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym – II edycj...
 • PN-22-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację urządzenia do hartowania próbek Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania: ogłoszeniespecyfikacjazałączniki...
 • PN-23-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę dla Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie bezołowiowych stopów lutowniczych ogłoszeniespecyfikacjazałączniki...
 • PN-21-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację dla Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ścieniacza jonowego wraz z wyposażeniem: argonowy ścieniacz jonowy dużej wyda...
 • PN-20-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę folii czystych metaliWykaz dokumentów dostępnych do pobrania:ogłoszeniespecyfikacjazałącznikiogłoszenie o zmianie ogłoszenia...
 • PN-19-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację do Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie stolika wysokotemperaturowego do 1000oC do skaningowego mikroskopu elektrono - jonow...
 • ZWR-1-2010

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - na dostawę i instalację laminatora służącego do wysokotemperaturowego procesu hermetyzacji modułów fotowoltaicznych....
 • PN-13-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację oprzyrządowania do urządzenia do chemicznego osadzania warstw CVD dla Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w KrakowieWykaz dokumen...
 • PN-17-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację oprzyrządowania do urządzenia do chemicznego osadzania warstw CVD dla Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie  Wykaz dokum...
 • PN-14-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację dla Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ścieniacza jonowego wraz z wyposażeniem; argonowy ścieniacz jonowy dużej wydajn...
 • PN-06-2013

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN OgłoszenieSIWZZałącznik nr 1Załączniki nr 2-4, 6Załącznik nr 5Załącznik nr 7Załączniki nr 1 i 2 do umowyZamian...