blaszki5.jpg
Archiwa

Filtr 

 • PN-28-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednostki sterującej - (komputera stacjonarnego) - 1 szt., oraz komputera sterującego - (notebooka) 1 szt. Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania:ogłoszen...
 • PN-24-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu „Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym – II edycj...
 • PN-22-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację urządzenia do hartowania próbek Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania: ogłoszeniespecyfikacjazałączniki...
 • PN-23-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę dla Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie bezołowiowych stopów lutowniczych ogłoszeniespecyfikacjazałączniki...
 • PN-21-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację dla Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ścieniacza jonowego wraz z wyposażeniem: argonowy ścieniacz jonowy dużej wyda...
 • PN-20-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę folii czystych metaliWykaz dokumentów dostępnych do pobrania:ogłoszeniespecyfikacjazałącznikiogłoszenie o zmianie ogłoszenia...
 • PN-19-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację do Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie stolika wysokotemperaturowego do 1000oC do skaningowego mikroskopu elektrono - jonow...
 • ZWR-1-2010

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - na dostawę i instalację laminatora służącego do wysokotemperaturowego procesu hermetyzacji modułów fotowoltaicznych....
 • PN-13-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację oprzyrządowania do urządzenia do chemicznego osadzania warstw CVD dla Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w KrakowieWykaz dokumen...
 • PN-17-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację oprzyrządowania do urządzenia do chemicznego osadzania warstw CVD dla Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie  Wykaz dokum...
 • PN-14-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację dla Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie ścieniacza jonowego wraz z wyposażeniem; argonowy ścieniacz jonowy dużej wydajn...
 • PN-06-2013

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN OgłoszenieSIWZZałącznik nr 1Załączniki nr 2-4, 6Załącznik nr 5Załącznik nr 7Załączniki nr 1 i 2 do umowyZamian...
 • PN-15-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację dla Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie miernika nanowoltomierza wraz ze źródłem zasilania, skanerem i sterowaniem kompu...
 • PN-18-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  stopów lutowniczych bezołowiowych Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania:ogłoszenie specyfikacjazałącznikiogłoszenie o zmianie ogłoszeniaogłoszenie...
 • PN-16-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu komputerowego i monitora - 1 szt. Wykaz dokumentów dostępnych do pobrania:ogloszeniespecyfikacjazałacznikiodpowiedź na pytanie oferenta...
 • PN-04-2013

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację jednostki obliczeniowej OgłoszenieSIWZZałącznikiZmiana Ogłoszenia - 26.02.2013Zmiana SIWZ - 26.02.2013Odpowiedź na pytanie oferenta - 26.02.2013...
 • PN-05-2013

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dostawę Elektrochemicznego Mikroskopu ze Skanującą Sondą (SPM, Tunelowy oraz Sił  Atomowych), zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż OgłoszenieSIWZZałącznikiOdpowi...
 • ZWR-01-2013

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie zakupu za wolnej ręki na usługę serwisową mikroskopu FEI Tecnai F20 STwin oraz Quanta 200 3D i Quanta 3D FEG OgłoszenieZmiana Ogłoszenia - 25.02.2013...
 • PN-21-2013

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dostawę  komory pomiarowej – elementu stanowiska do pomiaru i rejestracji temperatury w podczerwieni (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż) Ogłoszeniezmiana Ogłoszen...
 • PN-12-2010

  Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację oprzyrządowania do urządzenia do chemicznego osadzania warstw CVD dla Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w KrakowieWykaz dokumentó...