Untitled Document

 

Seminaria odbywają się w piątki o godz. 9:00

Termin

Autor

Tytuł referatu

Instytucja

14.10.11

dr inż. Anna Tarasek

Krystalograficzne aspekty formowania się pasm ścinania w silnie anizotropowej strukturze stopu AA1050

IMIM PAN

Kraków

18.10.11

(wtorek godz 1445)

AGH pawilon B6,
s 01

prof. Ehrenfried Zschech

Energy-efficient microelectronics - The contribution of materials science and engineering.

Fraunhofer Institute for

Non-Destructive Testing IZFP

Dresden, Niemcy

21.10.11

asp. Wojciech Chechelski

Rola policji w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli. Współpraca społeczeństwa z organami prewencji

Komenda Wojewódzka Policji

Wydział Prewencji

Kraków

28.10.11

mgr inż. Marcela Trybuła

Zastosowanie modelu swobodnej objętości do opisu ciekłych stopów dwuskładnikowych
- część II

Studia Doktoranckie


Updated: 2011.10.10


Zapraszam serdecznie na posiedzenie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego 19. października 2011 o godz. 17:00 w Sali Wschodniej na Wydziale Chemii UJ. Wykład pt.: "Mikroskopia sił atomowych w zastosowaniach do badań materii miękkiej" wygłosi Dr hab. Szczepan Zapotoczny (Wydział Chemii UJ).


Updated: 2011.10.05


Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie informuje, że został zakończony nabór zgłoszeń rekrutacyjnych kandydatów na interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim w roku akademickim 2011/12.IMIM PAN w Krakowie informuje o zmianie terminów rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim


Terminy rozmów kwalifikacyjnych  ustala się na dzień 19 września 2011 roku, o godz. 10.00, oraz na dzień 20 września 2011 roku, o godzinie 10.00. Kandydaci zakwalifikowani do rozmów kwalifikacyjnych zostaną poinformowani pocztą elektroniczną w terminie do dnia 10 września 2011 roku.

IMIM PAN w Krakowie informuje, że Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 1 września 2011 roku, przyjęła tekst jednolity regulaminu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim


Regulamin znajduje się w załączonym pliku.pdf

Ogłoszenie o naborze na interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim w roku akademickim 2011/12

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza nabór na „Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim” w roku akademickim 2011/12.

Początek naboru zgłoszeń rekrutacyjnych wyłącznie za pośrednictwem platformy e-learningowej umieszczonej pod adresem: www.imim-phd.edu.pl rozpoczyna się w dniu 1 września 2011 roku, o godz. 9.00, i trwa do dnia 7 września 2011 roku, do godz. 12.00, lub do momentu zarejestrowania 16 zgłoszeń rekrutacyjnych.

O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się kandydatka/kandydat, która/który spełnia następujące warunki formalne:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny (polski lub zagraniczny);
3) posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym udział w zajęciach objętych programem studiów doktoranckich (weryfikacja znajomości języka angielskiego następuje podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
4) wypełni za pomocą platformy e-learningowej następujące dokumenty, których wzory umieszczono pod adresem: www.imim-phd.edu.pl :
 1. a) formularz rejestracji zgłoszenia rekrutacyjnego; (formularz "on-line" dostepny tutaj)
 2. b) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wraz z uzasadnieniem i opisem dotychczasowego dorobku naukowego; (podanie dostepne tutaj)
  UWAGA - po dokonaniu rejestracji wypełnione podanie nalezy wysłać na adres:
  nmfaryna@imim-pan.krakow.pl
 3. c) kwestionariusz osobowy. (kwestionariusz dostepny tutaj)
  UWAGA - po dokonaniu rejestracji wypełniony kwestionariusz nalezy wysłać na adres:
  nmfaryna@imim-pan.krakow.pl


Studia doktoranckie będą miały profil stacjonarny oraz bezpłatny. Dla najlepszych studentów przyznane zostaną atrakcyjne stypendia naukowe. Potencjał kadry dydaktycznej oraz infrastruktura badań naukowych IMIM PAN w Krakowie zapewnią najwyższą jakość kształcenia, z programem studiów dostosowanym do wyzwań współczesnej zglobalizowanej nauki oraz gospodarki opartej na wiedzy.


Regulamin interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim, prowadzonych przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, określający szczegółowy tryb i warunki rekrutacji został zamieszczony na stronie www.imim.pl oraz na platformie e-learningowej pod adresem: www.imim-phd.edu.pl .

Aktualności i szczegółowe informacje dotyczące interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim znajdują się na platformie e-learningowej pod adresem: www.imim-phd.edu.pl oraz na stronie internetowej pod adresem: www.imim.pl .

Ogłoszenie o naborze.pdf
Dodatkowych informacji udziela Kierownik Studium Doktoranckiego - dr hab. inż. Marek Faryna, prof. PAN (e-mail: nmfaryna@imim-pan.krakow.pl, tel. 12 295 28 28).

Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej realizowane są w ramach Projektu Nr POKL.04.01.00-00-004/10.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PhD Student Presentations

The list of presentations

Data Student Title of presentation
19.11.2010 M.Sc. Eng. Grażyna Kulesza Nanostrukturalne materialy termoelektryczne
17.12.2010 M.Sc. Eng. Marta Gajewska Umacnianie stopów aluminium czastkami AlN
04.01.2011 M.Sc. Eng. Honorata Kazimierczak Elektrochemiczna synteza selenku kadmu
21.01.2011 M.Sc. Eng. Jagoda Poplewska Korozja tworzyw metalicznych w srodowisku biopaliw
28.01.2011 M.Sc. Eng. Katarzyna Stan Polimerowe nosniki leków do kontrolowanego dostarczania i uwalniania insuliny
04.03.2011 M.Sc. Eng. Piotr Bobrowski Investigations on the Au/TiO2 catalytic model system

Updated: 8th April 2011


Program seminariów naukowych w IMIM PAN

Seminaria odbywaja się w piątki o godz. 9:00


Program seminariów naukowych w IMIM PAN

Data Prelegent Tytuł referatu Instytucja
03.12.10 Gen. bryg. prof. dr prof. Zygmunt Mierczyk Zaawansowane technologie materiałowe do systemów bezpieczeństwa Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa
10.12.10 Prof. Leszek Zabdyr Polski udział w projekcie europejskim "COST531: Lead - free solder materials" IMIM PAN Kraków
17.12.10 Mgr inż. Marta Gajewska Umacnianie stopów aluminium cząstkami AlN Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie IMIM PAN
07.01.11 Mgr inż. Tomasz Gancarz Pomiary własciwosci termodynamicznych i fizykochemicznych ciekłych stopów Sb-Sn-Zn IMIM PAN Kraków
14.01.11 Mgr inż. Honorata Kazimierczak Elektrochemiczna synteza selenku kadmu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie IMIM PAN
21.01.11 Mgr inż. Jagoda Poplewska Korozja tworzyw metalicznych w srodowisku biopaliw Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie IMIM PAN
28.01.11 Mgr inż. Katarzyna Stan Polimerowe nosniki leków do kontrolowanego dostarczania i uwalniania insuliny Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie IMIM PAN
04.02.11 Prof. Roman Kuziak Wprowadzenie do systemu DICTRA Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice

Updated: 8th December 2010


VII Sympozjum Sekcji Metod Badań Materiałów Komitetu Nauki o Materiałach PAN

"Recent advances in scanning electron microscopy" - 26.11.2010

Referaty:
 1. Częsć I
 2. Częsć II Ilosć uczestników:
  - częsć I Sympozjum: 104 osób w tym -16 studentów Studium Doktoranckiego IMIM PAN UJ
  -6 Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich IMIM PAN
  - częsć II Sympozjum: 63 osoby w tym -16 studentów Studium Doktoranckiego IMIM PAN UJ
  -6 Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich IMIM PAN


  Updated: 25th November 2010


  Ogłoszenie o naborze na interdyscyplinarne studia doktoranckie

  (added by kaz: 2011-04-29, 12:07)
  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza nabór na „Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim” w roku akademickim 2011/12. Początek naboru zgłoszeń rekrutacyjnych wyłącznie za pośrednictwem platformy e-learningowej umieszczonej pod adresem: www.imim-phd.edu.pl rozpoczyna się w dniu 1 września 2011 roku, o godz. 9.00, i trwa do dnia 7 września 2011 roku, do godz. 12.00, lub do momentu zarejestrowania 16 zgłoszeń rekrutacyjnych. Studia doktoranckie będą miały profil stacjonarny oraz bezpłatny. Dla najlepszych studentów przyznane zostaną atrakcyjne stypendia naukowe. Potencjał kadry dydaktycznej oraz infrastruktura badań naukowych IMIM PAN w Krakowie zapewnią najwyższą jakość kształcenia, z programem studiów dostosowanym do wyzwań współczesnej zglobalizowanej nauki oraz gospodarki opartej na wiedzy. Regulamin interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim, prowadzonych przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, określający szczegółowy tryb i warunki rekrutacji został zamieszczony na stronie www.imim.pl oraz na platformie e-learningowej pod adresem: www.imim-phd.edu.pl . Aktualności i szczegółowe informacje dotyczące interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim znajdują się na platformie e-learningowej pod adresem: www.imim-phd.edu.pl oraz na stronie internetowej pod adresem: www.imim.pl . Dodatkowych informacji udziela Kierownik Studium Doktoranckiego - dr hab. inż. Marek Faryna, prof. PAN (e-mail: nmfaryna@imim-pan.krakow.pl, tel. 12 295 28 28). Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej realizowane są w ramach Projektu Nr POKL.04.01.00-00-004/10. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  VII Sympozjum Sekcji Metod Badań Materiałów Komitetu Nauki o Materiałach PAN

  (added by admin: 2010-11-28, )
  W dniu 26.11.2010 odbyło się VII Sympozjum Sekcji Metod Badań Materiałów Komitetu Nauki o Materiałach PAN "Recent advances in scanning electron microscopy" Plan Sympozjum i prezentacje znajdują się w dziale Publications

  Seminarium Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

  (added by Marek Faryna: 2010-12-16, )
  Zapraszam na kolejne seminarium Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. W dniu 7 stycznia 2011 r. (w piątek) w sali 118, pawilon A3, o godz. 10.30, prof. Józef Korecki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, wygłosi wykład: "Czy powierzchnię rzeczywiście wymyślił Diabeł?"

  Sprawozdanie Doktoranta

  (added by admin: 2010-12-01, )
  W dziale Downloads umieszczono plik: Sprawozdanie Doktoranta

  Seminaria

  (added by admin: 2010-11-30, )
  Seminaria odbywają się w piątki o godz. 9:00 Program seminarów

  Program seminariów naukowych w IMIM PAN, Marzec 2011

  (added by kaz: 2011-03-10, 11:16)
  W dziale Important dates umieszczono nowy program seminariów naukowych w IMIM PAN, Marzec 2011