blaszki5.jpg

Dr inż. Zbigniew Starowicz

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków,ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 63, pokój 115, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska:

Od lipca 2015 zatrudniony na stanowisku metalurga.

 

Przebieg kariery naukowej:

Magister: Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie, Wydział Geologii, Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, specjalność: Odnawialne Źródła Energii, 2011

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2015


Dorobek naukowy:

Łącznie 10 opublikowanych pozycji, w tym: 7 prace w recenzowanych czasopismach naukowych (3 pozycje ujęte przez Institute for Scientific Information w Filadelfii), 3 opublikowanych doniesień konferencyjnych,

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat:

 1. Z. Starowicz, M. Lipiński K. Berent , R. Socha , K. Szczepanowicz , T. Kruk, Antireflection TiOx coating with plasmonic metal nanoparticles for silicon solar cells Plasmonics , 8 (2013) 41-43

 2. Z. Starowicz, M. Lipiński, R. P. Socha, K. Berent, G. Kulesza, P. Ozga, Photochemical silver nanoparticles deposition on sol-gel TiO2 for plasmonic properties utilization, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 73(2015) 563-571

 3. Z.Starowicz, G. Kulesza-Matlak, M. Lipiński, Optimization studies on enhanced absorption in thin silicon solar cell by plasmonic silver nanoparticles for the front side configuration, ." Plasmonics (2015) DOI 10.1007/s11468-015-9996-0

 

Projekty badawcze

Projekty finansowane ze środków na naukę:

 • OPUSS nr projektu: DEC-2012/05/B/ST8/00087, tytuł projektu: Badanie wpływu nanocząstek metali i półprzewodników na właściwości optoelektroniczne materiałów kompozytowych, miejsce realizacji: IMIM PAN, charakter udziału: wykonawca

 • Preludium 7, nr projektu 2014/13/N/ST8/00858 tytuł projektu: Wpływ parametrów procesu fotochemicznego osadzania nanocząstek metali na podłożu dwutlenku tytanu na właściwości plazmoniczne otrzymanych nanostruktur, miejsce realizacji: IMIM PAN, charakter udziału: kierownik i główny wykonawca projektu

 • Preludium 6, nr projektu: 2013/09/N/ST8/04165, tytuł projektu: Dobór i szczegółowa analiza warunków kierunkowej teksturyzacji powierzchni fotowoltaicznego krzemu krystalicznego w celu poprawy własności optoelektronicznych, miejsce realizacji: IMIM PAN, charakter udziału: wykonawca


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą:

 • Szkolenie „Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym - II edycja" organizowany przez Laboratorium Fotowoltaiczne IMIM PAN (luty 2011-czerwiec 2011)

 • Szkolenie Nano-scale Materials and Advanced Characterization Techniques, Niemcy, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, ,5-6.12.2012,

 • Studia podyplomowe Profesjonalny kierownik projektów badawczo-rozwojowych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 1.10.2012-30.06.2013,

 • Staż naukowy, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, kwiecień - maj 2013,

 • Staż naukowy w ramach programu Erasmus, Turcja, TÜBİTAK MAM Chemistry Institute ,Gebze, Kocaeli, 26.09-04.10.2013,

 • Kurs internetowy "Solar Cells, Fuel Cells and Batteries" organizowany przez Uniwersytet Stanforda zakończony wyróżnieniem (październik 2013-styczeń 2014)

 • Staż naukowy, Instytut Fizyki PAN w Warszawie, 21-25.07.2014.

 

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych:

Stypendium doktoranckie DOCTUS na lata 2012-2015

I m-ce za najlepsze wystąpienie na III Sympozjum Fotowoltaika i Transparentna Elektronika-Perspektywy Rozwoju (Świeradów-Zdrój) 2012


Główne zainteresowania naukowe:

Fizykochemia i technologia ogniw fotowoltaicznych. fotowoltaika III generacji, nanotechnologia, plazmonika, nanostrukturalne materiały. Ogniwa cienkowarstwowe, light management. Techniki optycznej charakteryzacji materiałów dla fotowoltaiki