Scientific Board

blaszki5.jpg

Scientific Board of the Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj


President
Prof. Bogusław MAJOR

V-ce Presidents
Prof. Marek HETMAŃCZYK
Prof. Jan KUSIŃSKI

Secretary
dr hab. Joanna WOJEWODA-BUDKA

Members of the Polish Academy of Science
1. Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI
2. Prof. dr hab. inż. Jerzy LIS
3. Prof. dr hab. inż. Bogusław MAJOR
4. Prof. dr hab. inż. Janusz MROCZKA
5. Prof. dr hab. Roman PAMPUCH
6. Prof. dr hab. inż. Henryk PETRYK
7. Prof. dr hab. inż. Władysław WŁOSIŃSKI

External Members
1. Prof. dr hab. inż. Marek BLICHARSKI - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
2. Prof. dr hab. inż. Jan DUTKIEWICZ - emeryt IMIM PAN
3. Prof. dr hab. inż. Edward GUZIK - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
4. Prof. dr hab. inż. Marek HETMAŃCZYK - Politechnika Śląska, Katowice
5. Prof. dr hab. inż. Lucyna JAWORSKA - Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków
6. Prof. dr hab. Rafał KOZUBSKI - Uniwersytet Jagielloński, Kraków
7. Prof. dr hab. inż. Jan KUSIŃSKI - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
8. Prof. dr hab. inż. Borys MIKUŁOWSKI - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
9. Prof. dr hab. inż. Marek PRZYBYLSKI - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
10. Prof. dr hab. inż. Jan SIENIAWSKI - Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
11. Prof. dr hab. inż. Jerzy SIWKA - Politechnika Częstochowska
12. Prof. dr hab. inż. Jerzy SOBCZAK - Instytut Odlewnictwa, Kraków
13. Dr hab. inż. Danuta STRÓŻ, prof. U.Śl. - Uniwersytet Śląski, Katowice
14. Prof. dr hab. inż. Zbigniew ŚMIESZEK - Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
15. Prof. dr hab. inż. Tadeusz WIERZCHOŃ - Politechnika Warszawska, Warszawa

Own members                            
1. Dr hab. Ewa BEŁTOWSKA - LEHMAN, prof. PAN
2. Dr hab. Tomasz CZEPPE, prof. PAN
3. Prof. dr hab. inż. Marek FARYNA
4. Prof. dr hab. inż. Władysław GĄSIOR
5. Dr hab. Marek LIPIŃSKI, prof. PAN
6. Dr hab. Lidia LITYŃSKA - DOBRZYŃSKA, prof. PAN
7. Prof. dr hab. inż. Bogusław MAJOR
8. Dr hab. inż. Łukasz MAJOR, prof. PAN
9. Dr hab. inż. Wojciech MAZIARZ, prof. PAN
10. Dr hab. Adam MORAWIEC, prof. PAN
11. Prof. dr hab. inż. Jerzy MORGIEL
12. Dr hab. Piotr OZGA, prof. PAN
13. Prof. dr hab. inż. Henryk PAUL
14. Prof. hab. inż. Krzysztof SZTWIERTNIA
15. Dr hab. Joanna WOJEWODA - BUDKA, prof. PAN
16. Prof. dr hab. inż. Paweł ZIĘBA

Representatives of young scientists
1. Dr inż. Maciej SZCZERBA
2. Dr inż. Łukasz ROGAL
3. Dr inż. Magdalena MISZCZYK  

4. Mgr inż. Mateusz PROKOPOWICZ