Pracownia Materiałów Funkcjonalnych i K (DN-3)

blaszki5.jpg

DN3 o pracowni

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Pracownia wywodzi się z dawnej pracowni metaloznawstwa (której wieloletnim kierownikiem był prof. J. Dutkiewicz) Instytutu Podstaw Metalurgii PAN. Dlatego, tematyka prowadzonych w niej badań w dalszym ciągu w przeważającej mierze dotyczy przemian fazowych w stopach, ale jest obecnie poszerzana na tą obejmującą powłoki nanoszone z wykorzystaniem tzw. metod fizycznych (Physical Vapor Deposition PVD). Z zakresu materiałów funkcjonalnych badania koncentrują się na stopach wykazujących odwracalną przemianę martenzytyczną oraz efekt pamięci kształtu (dr hab. W. Maziarz, prof. PAN), jak też stopów wykazujących dużą podatność na zeszklenie (dr hab. L. Litynska, prof. PAN). W grupie tej prowadzone są również badania nad funkcjonalnymi powłokami, a w tym wielowarstwowymi reaktywnymi powłokami metalicznymi z układu Ti - Al - Ni oraz warstwowymi powłokami fotowoltaicznymi (prof. J. Morgiel), warstwowymi trybologicznymi powłokami ceramika - metal (dr Ł. Major) do oraz struktury wydzieleń w stopach lekkich a szczególnie stopach aluminium i magnezu. Z kolei, w zakresie materiałów konstrukcyjnych prowadzone są badania stopów na osnowie aluminium, magnezu i żelaza, jak też kompozytów z ich udziałem wytworzonych metodą kształtowania tiksotropowego (dr Ł. Rogal). W celu wytwarzania kompozytów skonstruowano urządzenie do prasowania proszków na gorąco w próżni, zmodyfikowano urządzenie do odlewania taśm w kierunku otwarcia możliwości na wytwarzanie mikro-wlewków pręcikowych, jak też skonstruowano urządzenie do formowania metali ze stanu stało-ciekłego czyli tiksoformingu. Zasadniczą technikę badawczą pracowni stanowi w dalszym ciągu zaawansowana transmisyjna mikroskopia elektronowa.