Pracownia Fizykochemii Materiałów (DN-2)

blaszki5.jpg

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

DN-2 Pracownia Fizykochemii Materiałów

SKŁAD OSOBOWY:

Kierownik pracowni: Dr hab. Tomasz Czeppe, prof. PAN

Pracownicy naukowi:

Dr hab. inż. Anna Sypień, prof. PAN

Dr hab. Anna Wierzbicka-Miernik, prof. PAN


Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Dr inż. Witold Przybyło

Dr inż. Marek Kopyto

Dr inż. Grzegorz Garzeł


Doktoranci