Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN

Wszystkie poniższe dane są wymagane na etapie przygotowywania wniosku w systemie OSF – w części Wnioskodawca oraz w przypadku podmiotu złożonego (tj. konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk, centrum naukowego uczelni) dodatkowo w części Partnerzy.

 Formularz do pobrania

1

Nazwa Jednostki

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

2

Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków, małopolskie

3

Numer telefonu

+48 12 295 28 00

4

Numer faks

+48 12 295 28 04

5

Adres e-mail

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

6

Adres skrytki pocztowej w systemie ePUAP

/IMIMPAN/SkrytkaESP

7

Adres strony www

www.imim.pl

8

Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko)

Dyrektor, dr hab. Joanna WOJEWODA-BUDKA, Prof. PAN

9

Numer NIP

675-000-18-57

10

Numer REGON

000 326 374

11

Numer KRS

Nie dotyczy

12

Identyfikator gminy1

126102 9

13

Status organizacyjny

Jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk

14

Podmiot sprawujący nadzór2:

Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

Nie dotyczy

15

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności2:

Podział ze względu na uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności, zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

Nie dotyczy

16

Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki?

Tak

17

Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych?

Tak

18

Czy Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (np. świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)3?

Tak

19

Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej można rozdzielić oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie? (Dowodami na to, że koszty zostały przypisane właściwie, mogą być sprawozdania finansowe uczelni i organizacji badawczych.)3

Tak

20

Forma prawna

Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

21

Wielkość przedsiębiorstwa

Nie dotyczy

 

 1 Zgodnie z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju dostępnym pod adresem: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_oz_wykaz_identyfikatorow.pdf.

 2 Dotyczy podmiotów o statusie organizacyjnym uczelni wyższej,  podstawowej  jednostki organizacyjnej uczelni,  jednostki organizacyjnej uczelni niebędącej podstawową jednostką organizacyjną. W przypadku pozostałych podmiotów z listy rozwijalnej należy wybrać opcję „nie dotyczy”

 3 W celu udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w sekcji Pomoc Publiczna na stronie http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/pomoc-publiczna.