Wydawnictwo

blaszki5.jpg

Archives of Metallurgy and Materials

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

W kwartalniku Archives of Metallurgy and Materials publikowane są prace naukowe w języku angielskim z dziedziny metalurgii, materiałoznawstwa, przeróbki plastycznej metali, techniki cieplnej w hutnictwie, właściwości termodynamicznych i fizycznych materiałów, równowag fazowych w szerokim kontekście oraz dyfuzji, które nie były ogłaszane przedtem w innych czasopismach krajowych i zagranicznych. Wszystkie prace są recenzowane przez wybitnych specjalistów.

 

Informacja w sprawie punktacji czasopisma Archives of Metallurgy and Materials

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji kwartalnikowi Arch.Metall.Mater. przyznano 40 punktów. (poz. 1678).

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_08/a07248ec34e343035b433bb61f39c053.pdf

Dostęp do bieżących artykułów jest w Czytelni Czasopism PAN www.journals.pan.pl i na stronie internetowej czasopisma http://imim.pl/archives

Licencja czasopisma: CC BY-NC- Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 - Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych. Warunek ten nie obejmuje jednak utworów zależnych (mogą zostać objęte inną licencją).

Proces recenzowania opiera się na anonimowości i niezależności recenzentów- peer-review/ Single blind review.


Uwaga: Obecnie szacowany czas od zatwierdzenia artykułu do jego publikacji wynosi od 6 do 8 miesięcy.

Każdy artykuł, który został pozytywnie zrecenzowany, otrzymuje numer DOI natychmiast, niezależnie od daty publikacji.


Instrukcja dla autorów (pdf)


Impact Fac­tor 2020 - 0.767


Czasopismo jest indeksowane w Institute for Scientific International w następujących działach:

Science Citation Index - Index Expanded, Research Alert, Materials Science Citation Index, Current Contents / Engineering, Computing and Technology, CambridgeScientific Abstracts, CSA Technology Research, CSA Materials Research Database, CSA Engineering Research Database, CSA High Tech Research Database, CSA Metadex, CSA Engineered Materials, CSA Materials Business File, CSA Aluminum Industry Abstracts, CSA Copper Technical Reference Library, CSA Corrosion Abstracts, CSA Ceramic Abstracts/World Ceramics Abstracts, CSA Mechanical & Transportation Engineering, CSA / ASCE Civil Engineering Abstracts, CSA Earthquake Engineering Abstracts, CSA ANTE: Abstracts in New Technologies and Engineering, CSA Aerospace & High Technology Database, CSA Solid State & Superconductivity, CSA Computer & Information Systems, CSA Electronics & Communications, CSA Technology Research, CSA Illustrata: Technology.
Nadto w Cambridge Scientific Abstracts i od roku 2011 w CSA ProQuest oraz The Summon – wyszukiwarce umożliwiającej przeszukiwanie zasobów bibliotek i wpływającej na zwiększenie widoczności i użytkowania treści czasopism.


Więcej szczegółów oraz dostęp do artykułów od numeru 49/ 2004 w wersji anglojęzycznej >>>