blaszki5.jpg

Dr inż. Anna Korniewa-Surmacz

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 67, pokój 107, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr inż. Anna Korniewa-Surmacz od roku 2005 jest zatrudniona w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie na stanowisku asystenta, a od roku 2008 na stanowisku adiunkta.


Przebieg kariery naukowej

Magister inżynier: Państwowy Lotniczy Uniwersytet Techniczny (State Aviation Technical  University) w Ufie, Wydział   Automatyzacji Systemów Technologicznych,  specjalność: inżynieria materiałowa, 2000

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2008

 

Dorobek naukowy

Łącznie 54 opublikowanych pozycji, w tym 24 prac w czasopismach naukowych ujętych przez Institute for Scientific Information w Filadelfii.

Najważniejsze 10 publikacji w okresie ostatnich 5 lat

 1. A. Korneva, B. Straumal, O. Kogtenkova, Y. Ivanisenko, A. Wierzbicka-Miernik, A. Kilmametov, P. Zieba, Microstructure evolution of Cu - 22 % In alloy subjected to the high pressure torsion, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 63 (2014) 012093.

 2. B. B. Straumal, A. R. Kilmametov, Yu. O. Kucheev, K. I. Kolesnikova, A. Korneva, P. Zięba, B. Baretzky, Transformation of Hume_Rothery Phases under the Action of High Pressure Torsion, JETP Letters, Vol. 100, No. 6 (2014) 376-379.

 3. A. Korneva, Microstructural changes in Cu-5.8 at.% In alloy caused by high pressure torsion, International Journal of Material Research, 106 (2015) 7 810-812

 4. B. B. Straumal, A. R. Kilmametov, Y. G. Ivanisenko, A. A. Mazilkin, O. A. Kogtenkova, L. Kurmanaeva, A. Korneva, P. Zięba, B. Baretzky, Phase transitions induced by severe plastic deformation: steady-state and equifinality, International Journal of Material Research, 106 (2015) 7 657-664

 5. A. Korneva, B. Straumal, A. Kilmametov, R. Chulist, P. Straumal, P. Zięba, Phase transformations in a Cu-Cr alloy induced by high pressure torsion, Materials Characterization, 114 (2016) 151-156.

 6. A. Korneva, B. Straumal, R. Chulist, A. Kilmametov, G. Cios, P. Bała, N. Schell, P. Zięba, Grain refinement of intermetallic compounds in the Cu-Sn system under high pressure torsion, Materials Letters, 179 (2016) 12-15.

 7. A. Korneva, B. Straumal, A. Kilmametov, G. Cios, P. Bała, P. Zięba, Effect of high pressure torsion on microstructure of Cu - Sn alloys with different content of Hume Rothery phase, Materials Characterization, 118 (2016) 411-416.

 8. O. Kogtenkova, B. Straumal, A. Korneva, T. Czeppe, A. Wierzbicka-Miernik, M. Faryna, P. Zięba, Grain boundary complexions and phase transformations in Al- and Cu-based alloys, Metals, 9 (2019) 1-24.

 9. B. B. Straumal, A. Korneva, A. R. Kilmametov, L. Lityńska-Dobrzyńska, A. S. Gornakova, R. Chulist, M. I. Karpov, P. Zięba, Structural and mechanical properties of Ti-Co alloys treated by high pressure torsion, Materials, 12 (2019) 426-437.

 10. A. Korneva, B. Straumal, A. Kilmametov, R. Chulist, G. Cios, B. Baretzky, P. Zięba, Dissolution of Ag precipitates in the Cu-8wt.%Ag alloy deformed by high pressure torsion, Materals, 12 (2019) 447-459.

 

Rozdziały w książkach:

 1. K. Sztwiertnia, M. Bieda, A. Korneva, Application of orientation mapping in TEM and SEM for study of microstructural evolution during annealing. Example: Aluminum alloy with bimodal particle distribution, InTech, Recrystallization, ISBN: 978-953-51-0122-2 (2012) 43-58

 2. M. Bieda, A. Korneva, K. Sztwiertnia, Orientation Microscopy in Transmission Electron Microscope - Investigations of small Orientations Changes by Means of Orientation Mapping in TEM, InTech, The Transmission Electron Microscope, ISBN: 978-953-51-0450-6, (2012) 51-68

 3. Monografia: A. Korneva, P. Zięba, Przemiany fazowe w stopach na bazie miedzi wymuszone przez intensywne odkształcenie plastyczne, 65 lat Institutu Metallurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk, ISBN: 978-83-60768-41-9, Wydawca: IMIM PAN, (2017) 233-245.


Projekty badawcze

 • Projekt badawczy własny N N507 530539 pt. Optymalizacja właściwości eksploatacyjnych magnetycznie twardych materiałów Fe-Cr-Co. Magnesy o gradientowej mikrostrukturze. IMIM PAN, kierownik projektu, 09.2010-09.2013

 • Międzynarodowy projekt badawczy niewspółfinansowany N 2011-01-M-ST8-07822 pt. Przemiany fazowe w osnowie i na granicach międzyfazowych wymuszone przez intensywne odkształcenie plastyczne. IMIM PAN, wykonawca projektu 12.2011-12.2014.

 • Projekt badawczy Nr 2011/03/D/ST8/04106, pt. Mechanizmy rekrystalizacji w modelowym stopie aluminium - badania "in-situ", wykonawca, 2012-2015.

 • Projekt badawczy Nr IP2011061071, pt. „Wysokotemperaturowe oddziaływanie aluminium z monokryształami tlenków cynku i niklu o różnej orientacji". IMIM PAN, wykonawca 2012-2013.

 • Projekt badawczy NCN 2011/03/B/ST8/06120 pt. "Wyjaśnienie mechanizmów formowania się mikrostruktury tytanu poddanego złożonemu procesowi odkształcenia. Mikroskopia orientacji krystalograficznych w SEM i TEM w zastosowaniu do ilościowej analizy metalicznych materiałów heksagonalnych". IMM PAN, wykonawca, 2013-2015.

 • Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Wiedza, praktyka, współpraca - klucz do sukcesu w biznesie. 07.2013-10.2013.

 • Projekt badawczy z zakresu badań podstawowych NCN pt. Analiza czynników prowadzących do uzyskania stanu stacjonarnego w stopach miedzi poddanych skręcaniu pod wysokim ciśnieniem. IMM PAN, wykonawca, 2015-2018.

 • Projekt badawczy PBS2/A6/18/2014 (finansowany przez NCBiR) pt. „Opracowanie technologii wytwarzania implanto-dystraktorów-innowacyjnego rozwiązania dla protetyki stomatologicznej. Badania materiałowe, modelowe i badania metod obróbki", wykonawca 01.2014-31.12.2016.

 • Projekt badawczy UMO-2011/03/B/ST8/06120 (finansowany przez NCN) pt. Wyjaśnienie mechanizmów formowania się mikrostruktury tytanu poddanego złożonemu procesowi odkształcenia. Mikroskopia orientacji krystalograficznych w SEM i TEM w zastosowaniu do ilościowej analizy metalicznych materiałów heksagonalnych. Wykonawca 01.07.2012- 30.06.2015.

 • Projekt badawczy z zakresu badań podstawowych NCN 2017/27/B/ST8/01092 pt. Podstawy transformacji metastabilnej fazy omega spowodowanych intensywnym odkształceniem plastycznym w stopach tytanu, kierownik projektu, 10.08.2018-09.08.2021.

   


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej dla obcokrajowców - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie 2004-2008 (4 lata)

Niektóre krótsze pobyty:

Marie Curie Summer Schools, Estremoz, Portugalia, 2007 (10 dni).

French-Polish joint meeting, Paris, Francja, 2008 (3 dni).

European school on nanosciences & nanotechnologies ESONN'14, Grenoble, France (3 tygodnie)

Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Nanotechnologie, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Germany (1 tydzień)


Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

2010 Laureatka programu Pomost.

2013 3 nagroda za prezentację posterową podczas konferencji AMT 2013 (XX Physical Metallurgy and Materials Science Conference, Advanced Materials and Technologies), Kudowa Zdrój, Poland.

 


Członkostwo w organizacjach naukowych

Od roku 2012 członek EMAS (European Microbeam Analysis Society).

Od roku 2013 członek Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.

 


Główne zainteresowania naukowe

Przemiany fazowe wywołane intensywnym odkształceniem plastycznym, właściwości mechaniczne i magnetyczne, mikroskopia elektronowa.