blaszki5.jpg

Dr inż. Łukasz Maj

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 17, pokój 113, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr inż. Łukasz Maj od roku 2018 jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie na stanowisku adiunkta. Od 2019 roku jest ekspertem w Zespole Laboratoriów Badawczych (akredytacja PCA) w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Laboratorium Analitycznej Mikroskopii Elektronowej (L2) oraz Laboratorium Wytrzymałości Materiałów (L1).


Przebieg kariery naukowej

Magister: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, 2014 (z wyróżnieniem)

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2018 (z wyróżnieniem)


Dorobek naukowy

Łącznie 38 opublikowanych pozycji (w tym 34 pozycje ujęte przez Institute for Scientific Information w Filadelfii) oraz 3 rozdziały w monografiach

Najważniejsze publikacje w ciągu ostatnich 5 lat

 1. T. Csanádi, V. Girman, Ł. Maj, J. Morgiel, M.J. Reece, J. Dusza, Hardness anisotropy and active slip systems in a (Hf-Ta-Zr-Nb)C high-entropy carbide during nanoindentation, International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 100 (2021) 105646, IF: 3.87

 2. A. Jarzębska, Ł. Maj, M. Bieda, R. Chulist, D. Wojtas, M. Wątroba, K. Janus, Ł. Rogal, K. Sztwiertnia, Dynamic recrystallization and its effect on superior plasticity of cold-rolled bioabsorbable zinc-copper alloys, Materials 14(13) (2021) 3483, IF: 3.62

 3. K. Szymkiewicz, J. Morgiel, Ł. Maj, M. Pomorska, (Ti,Al)O2 whiskers grown during glow discharge nitriding of Ti-6Al-7Nb alloy, Materials 14(10) (2021) 2658, IF: 3.62

 4. D. Wojtas, K. Wierzbanowski, R. Chulist, W. Pachla, M. Bieda-Niemiec, A. Jarzębska, Ł. Maj, J. Kawałko, M. Marciszko-Wiąckowska, M. Wroński, K. Sztwiertnia, Microstructure-property relationship of ultrafine-grained titanium manufactured by unconventional severe plastic deformation process, Journal of Alloys and Compounds 837 (2020) 155576, IF: 4.65

 5. K. Szymkiewicz, J. Morgiel, Ł. Maj, M. Pomorska, M. Tarnowski, O. Tkachuk, I. Pohrelyuk, T. Wierzchoń, Effect of nitriding conditions of Ti6Al7Nb on microstructure of TiN surface layer, Journal of Alloys and Compounds 845 (2020) 156320, IF: 4.65

 6. A.S. Ramos, S. Simoes, Ł. Maj, J. Morgiel, M.T. Vieira, Effect of deposition parameters on the reactivity of Al/Ni multilayer thin films, Coatings 10 (2020) 721, IF: 2.44

 7. A. Jarzębska, M. Bieda, Ł. Maj, R. Chulist, D. Wojtas, M. Strąg, B. Sułkowski, S. Przybysz, W. Pachla, K. Sztwiertnia, Controlled grain refinement of biodegradable Zn-Mg alloy: Effect of magnesium alloying and multi-pass hydrostatic extrusion preceded by hot extrusion, Metallurgical and Materials Transactions A 51 (2020) 6784-6796, IF: 2.05

 8. D. Wojtas, A. Mzyk, J. Kawałko, K. Trembecka-Wójciga, K. Wierzbanowski, G. Imbir, M. Marzec, Ł. Maj, A. Jarzębska, M. Bieda-Niemiec, R. Chulist, K. Sztwiertnia, W. Pachla, Texture-governed cell response to severely deformed titanium, ACS Biomaterials Science & Engineering 7 (2021) 114-121, IF: 4.15

 9. E. Bełtowska, A. Bigos, M.J. Szczerba, M. Janusz-Skuza, Ł. Maj, A. Debski, G. Wiazania, M. Kot, Heat treatment of ultrasonic electrodeposited Ni-W/ZrO2 nanocomposites, Surface and Coatings Technology 393 (2020) 125779, IF: 3.19

 10. M. Strąg, Ł. Maj, M. Bieda, P. Petrzak, A. Jarzębska, J. Gluch, E. Topal, K. Kutukova, K. Berent, K. Nalepka, E. Zschech, A.G. Checa, K. Sztwiertnia, Anisotropy of mechanical properties of Pinctada margaritifera mollusk shell, Nanomaterials 10(4) (2020) 634, IF: 4.03

 11. D. Toboła, J. Morgiel, Ł. Maj, TEM analysis of surface layer of Ti-6Al-4V alloy after slide burnishing and low-temperature gas nitriding, Applied Surface Science 515 (2020) 145942, IF: 5.16

 12. K. Szymkiewicz, J. Morgiel, Ł. Maj, M. Pomorska, M. Tarnowski, T. Wierzchoń, TEM investigations of active screen plasma nitrided Ti6Al4V and Ti6Al7Nb alloys, Surface and Coatings Technology 383 (2020) 125268, IF: 3.19

 13. J. Morgiel, O. Poliarus, M. Pomorska, Ł. Maj, Thermal stability of plasma-sprayed NiAl/CrB2 composite coatings investigated through in-situ TEM heating experiment, Materials Characterization 159 (2020) 110068, IF: 3.22

 14. M. Szlezynger, J. Morgiel, Ł. Maj, O. Poliarus, P. Czaja, Microstructure of coatings on nickel and steel platelets obtained by co-milling with NiAl and CrB2 powders, Materials 12(16) (2019) 2593, IF: 2.97

 15. M. Strąg, M. Bieda, Ł. Maj, A. Jarzębska, K. Berent, K. Nalepka, A.G. Checa, K. Sztwiertnia, Misorientation characteristics of interphase boundary in Pinctada margaritifera shell, Materials Letters 253 (2019) 302-305, IF: 3.02

 16. Ł. Maj, J. Morgiel, K. Mars, G. Cios, A. Tarasek, E. Godlewska, SHS reaction of Ti/Al multilayers and resistive heating used for joining of Ti-6Al-4V alloy, Materials Characterization 154 (2019) 31-39, IF: 3.22

 17. O. Poliarus, J. Morgiel, P. Bobrowski, M. Szlezynger, O. Umanskyi, M. Ukrainets, Ł. Maj, O. Kostenko, Effect of powder preparation on the microstructure and wear of plasma-sprayed NiAl/CrB2 composite coatings, Journal of Thermal Spray Technology 28(5) (2019) 1039-1048, IF: 2.13

 18. Ł. Maj, J. Morgiel, M. Szlezynger, Microstructure of Ti/Al multilayer foils ignited with electric current, International Journal of Materials Research 110(1) (2019) 60-65, IF: 0.85

 19. J. Morgiel, K. Szymkiewicz, Ł. Maj, M. Tarnowski, T. Wierzchoń, TEM studies of low temperature cathode-plasma nitrided Ti6Al7Nb alloy, Surface and Coatings Technology 359 (2019) 183-189, IF: 3.19

 20. Ł. Maj, J. Morgiel, K. Mars, A. Tarasek, E. Godlewska, Shear Strength of Reactive Resistance Welded Ti6Al4V Parts with the Use of Ni(V)/Al Multilayers, Metallurgical and Materials Transactions A 49(11) (2018) 5423-5427, IF: 1.89

 21. Ł. Maj, J. Morgiel, K. Mars, J. Grzegorek, M. Faryna, E. Godlewska, Microstructure and hardness of Ti6Al4V/NiAl/Ti6Al4V joints obtained through resistive heating, Journal of Materials Processing Technology 255 (2018) 689-695, IF: 3.65

 22. J. Morgiel, P. Klimczyk, Ł. Major, L. Jaworska, Ł. Maj, T. Cygan, A. Olszyna, TEM investigations of wear mechanism of Al2O3 and Si3N4 compacts with GLP additions, Ceramics International 43 (2017) 8334-8342, IF: 3.06

 23. A.S. Ramos, Ł. Maj, J. Morgiel, M.T. Vieira, Coating of Tungsten Wire with Ni/Al Multilayers for Self-Healing Applications, Metals 7(12) (2017) 574, IF: 1.98

 24. Ł. Maj, J. Morgiel, M. Szlezynger, P. Bała, G. Cios, Effect of low and high heating rates on reaction path of Ni(V)/Al multilayer, Materials Chemistry and Physics 193 (2017) 244-252, IF: 2.21

 25. J. Morgiel, K. Marszałek, M. Pomorska, Ł. Maj, R. Mania, J. Kanak, P. Rutkowski, In-situ TEM observation of reaction of Ti/Al multilayers, Archives of Civil and Mechanical Engineering 17(1) (2017), 188-198, IF: 2.76

 26. Ł. Maj, J. Morgiel, TEM observations of reactive bonded Ti6Al4V alloy, Materials Letters 189 (2017), 38-41, IF: 2.69

 27. Ł. Maj, J. Morgiel, In-situ transmission electron microscopy observations of nucleation and growth of intermetallic phases during reaction of Ni(V)/Al multilayers, Thin Solid Films 621 (2017), 165-170, IF: 1.94

 28. Ł. Maj, K. Mars, J. Morgiel, E. Godlewska, Reactive resistance welding of Ti6Al4V alloy with the use of Ni(V)/Al multilayers, Physica Status Solidi: Rapid Research Letters 11(2) (2017), 1600405, IF: 3.72


Projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki

 • Optymalizacja parametrów procesu mikro-łukowego utleniania plazmowego celem wbudowywania ceramicznych dodatków antybakteryjnych w powłokę wytworzoną na powierzchni technicznie czystego tytanu, SONATA, nr. 2020/39/D/ST8/01783, 2021-2024, kierownik

 • Efekt synergii mechanicznej obróbki powierzchniowej i niskotemperaturowego azotowania na poprawę wybranych właściwości warstwy wierzchniej stopu Ti6Al4V, SONATA, nr. 2020/39/D/ST8/02610, 2021-2023, wykonawca

 • Badania procesu syntezy faz intermetalicznych z wielowarstwowych powłok Al/Ni, Al/Ti i Ni/Ti z wykorzystaniem obserwacji in-situ w TEM, OPUS, nr. 2012/05/B/ST8/01794, 2013-2016, wykonawca

 • Mechanizm formowania się warstw dyfuzyjnych w wielowarstwowych układach platerów na bazie metali lekkich o zwiększonej odporności udarowej, OPUS, nr. 2016/21/B/ST8/00462, 2017-2020, wykonawca

 • Analiza mechanizmów umocnienia nowoczesnego biodegradowalnego stopu cynku z miedzią odkształconego w złożonym procesie, PRELUDIUM, nr. 2017/25/N/ST8/02870, 2018-2020, wykonawca

 • Mikrostrukturalne aspekty umacniania trudno-odkształcalnych stopów cynku przy zastosowaniu niekonwencjonalnej metody wyciskania, OPUS, nr. 2016/23/B/ST8/00724, 2017-2020, wykonawca

 • Zaawansowane badania doświadczalno-teoretyczne powstawania pasm ścinania w warstwowych układach osnowa-bliźniak materiałów RSC, OPUS, nr. 2016/23/B/ST8/01193, 2017-2020, wykonawca

 • Wieloskalowa identyfikacja strategii tworzenia biokompozytów o wysokiej wytrzymałości: Muszle ślimaków morskich, jako biomimetyczna inspiracja dla lekkich materiałów funkcjonalnych, OPUS, nr. 2018/29/B/ST8/02200, 2019-2021, wykonawca

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • Ceramiczne kompozyty z udziałem grafenu jako narzędzia skrawające i części maszyn o unikatowych właściwościach, nr. GRAF-TECH/NCBR/03/05/2012, 2015-2016, wykonawca

 • Opracowanie biozgodnego materiału o wysokich właściwościach mechanicznych i optymalnym czasie degradacji przeznaczonego do zastosowania na nowoczesne bioabsorbowalne stenty kardiologiczne, nr. LIDER/54/0229/L-11/19/NCBR/2020, 2021-2023, wykonawca

 • Izotropowy tytan do zastosowań biomedycznych po procesach dużej deformacji plastycznej, LIDER/54/0085/L-11/19/NCBR/2020, 2021-2023, wykonawca


Recenzje prac w czasopismach naukowych (z tzw. listy filadelfijskiej):

• Applied Surface Science

• Materials Chemistry and Physics

• Journal of Thermal Spray Technology

• Journal of Alloys and Compounds

• Materials Letters

• Physica Status Solidi A

• Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

• Materials

• Coatings

• Archives of Metallurgy and Materials


Członkostwo w organizacjach naukowych

European Microbeam Analysis Society (EMAS)


Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych

• Nagroda Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego za najlepszą pracę doktorską z zakresu Inżynierii Materiałowej w 2018 roku

• Nagroda Dyrektora IMIM PAN za zajęcie II miejsca w grupie doktorów i pracowników inżynieryjno-technicznych w ocenie osiągnięć naukowo-badawczych za lata 2017-2018

• 2021 Henry Marion Howe Medal przyznany przez ASM International za publikację "Controlled grain refinement of biodegradable Zn-Mg alloy: Effect of magnesium alloying and multi-pass hydrostatic extrusion preceded by hot extrusion" w czasopiśmie Metallurgical and Materials Transactions A


Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych

Promotor pomocniczy prac doktorskich mgr inż. Martyny Strąg (2017-2021) oraz mgr inż. Anny Trelki (2019-)


Zainteresowania naukowe

Inżynieria powierzchni: wytwarzanie, charakterystyka mikrostruktury oraz własności tribologicznych powłok osadzanych na podłożach metalicznych; materiały heksagonalne: cynk, tytan, magnez i ich stopy; spajanie materiałów metalicznych, zastosowanie zaawansowanych metod skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej w badaniach materiałów