Dr hab. Marek Lipiński, Prof. PAN

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Laboratorium Fotowoltaiczne,
43-340 Kozy, ul. Krakowska 22

Tel.: (033) 817424, fax: (033) 4867180

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.          Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr hab. Marek Lipiński jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.


Przebieg kariery naukowej

Magister: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyczno – Fizyczno - Chemiczny, specjalność: kierunek fizyka, 1977

Doktor: Instytut Fizyki Politechniki Warszawskiej, 1992

Doktor habilitowany: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 2012

 

Dorobek naukowy

 

Łącznie 137 opublikowanych pozycji, w tym: 60 prac w recenzowanych czasopismach naukowych (45 pozycji ujęte przez Institute for Scientific Information w Filadelfii), 74 opublikowanych doniesień konferencyjnych, 1 monografia i 6 rozdziałów w monografiach.


Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. Z. Starowicz, M. Lipiński, R.P. Socha, K. Berent, G. Kulesza, P. Ozga, Photochemical silver nanoparticles deposition on sol-gel TiO2 for plasmonic properties utilization, J. Sol-Gel Sci Technol., 2015, 73, str. 563-571

 2. Z. Starowicz , G. Kulesza-Matlak, M. Lipiński, Optimization Studies on Enhanced Absorption in Thin Silicon Solar Cell by Plasmonic Silver Nanoparticles for the Front Side Configuration, PLASMONICS 2015, 10, str.1639-1647

 3. S. Kluska, K. Hejduk, K. Drabczyk, M. Lipiński, Optical properties and passivation, Physica Status Solidi A effects of silicon nitride three layer stacks deposited by plasma enhanced chemical vapor deposition, 2016, 213, str. 1839-1847.

 4. K. Drabczyk, E. Wrobel, G. Kulesza-Matlak, W. Filipowski, K. Waczynski, M. Lipiński, Comparison of diffused layer prepared using liquid dopant solutions and pastes for solar cell with screen printed electrodes, Microelectronics International, 2016, 33, 172-175.

 5. K. Drabczyk, G. Kulesza-Matlak, A. Drygała, M. Szindler, M. Lipiński, Electroluminescence imaging for determining the influence of metallization parameters for solar cell metal contacts, Solar Energy, 2016, 126, 14-21.

 6. Z. Starowicz, A. Kędra, K. Berent, K. Gawlińska, K. Gwóźd, E. Zielony, G. Kulesza-Matlak, R.P. Socha, K. Drabczyk, E. Płaczek-Popko, M. Lipiński, Influence of Ag nanoparticles microstructure on their optical and plasmonic properties for photovoltaic applications, Solar Energy 158 (2017) 610-616.

 7. M. Lipiński, R.P. Socha, A. Kędra, K. Gawlińska, G. Kulesza-Matlak, Ł. Major, K. Drabczyk, K. Łaba, Z. Starowicz, K. Gwóźdź, A. Góral, E. Popko, Studying of perovskite nanoparticles in PMMA matrix used as light converter for silicon solar cell, Arch. Metall. Mater. 62 (2017), 3, 17331-1739.

 8. K. Gawlinska, A. Iwan, Z. Starowicz, Grazyna Kulesza-Matlak , K. Stan-Glowinska , M. Janusz, M. Lipinski, B. Boharewicz, I. Tazbir, A. Sikora, Searching of new, cheap, air- and thermally stable hole transporting materials for perovskite solar cells, Opto-Electronics Review 25 (2017) 274-284.

 9. J. Suchanicz, K. Konieczny, K. Świerczek, M. Lipiński, M. Karpierz, D. Sitko, H. Czternastek, K. Kluczewska, Electrical transport in low-lead (1-x)BaTiO3-xPbMg1/3Nb2/3O3 ceramics, Journal of Advanced Ceramics 2017, 6(3): 207-219.

 10. G. Kulesza-Matlak, K. Gawlińska-Nęcek, Z. Starowicz, A. Sypień, K. Drabczyk, B. Drabczyk, M. Lipiński, P. Zięba, Black silicon obtained in two-step short wet etching as a texture for silicon solar cells - surface microstructure and optical properties studies, Archives of Metallurgy and Materials, 2018, 63, 1009-1017.

 11. Z. Starowicz, K. Gawlińska-Nęcek, J. Walter, R.P. Socha, G. Kulesza-Matlak, M. Lipiński, Extended investigation of sol aging effect on TiO2 electron transporting layer and performances of perovskite solar cells, Materials Research Bulletin, 2018, 99, 136-143.

 12. K. Gawlinska-Necek, Z. Starowicz, D. Tavgeniene, G. Krucaite, S. Grigalevicius, E. Schab-Balcerzak, M. Lipinski, A solution-processable small-organic molecules containing carbazole or phenoxazine structure as hole-transport materials for perovskite solar cells, OPTO-ELECTRONICS REVIEW, 2019, 27(2), 137-142.

 13. S. Kula, A.Pająk, A. Szlapa-Kula, A. Mieszczanin, A P. Gnida, M. Lipinski, E. Schab-Balcerzak, 9,9 '-bifluorenylidene derivatives as novel hole-transporting materials for potential photovoltaic applications, DYES AND PIGMENTS, 2020, 174, 108031, DOI: doi.org/10.1016/j.dyepig.2019.108031

Rozdziały w monografiach w okresie ostatnich 5 lat

 1. M. Lipiński, Charakterystyka ogniw słonecznych, w: Problemy Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej 9. Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Mroczki, ISBN 978-83-7493-029-1, 2018, pp. 131-202

 2. M. Lipiński, P. Zięba, Stan obecny i perspektywy rozwoju ogniw perowskitowych, Biała Księga Innowacji w Fotowoltaice Polskiej, Praca pod redakcją Dr. inż. K. Drabczyka, 97-111.

 3. M. Lipiński, G. Kulesza-Matlak, K. Drabczyk, P. Panek, Z. Starowicz, K. Gawlińska, P. Zięba, Materiały i technologie dla fotowoltaiki, 65 lat Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk, 1952-2017, rozdział w monografii, Kraków 2017, s. 247-267.

 4. K. Drabczyk, J. Domaradzki, M. Godlewski, D. Kaczmarek, M. Lipiński, M. Mazur, A. Michałek, K. Sieradzka, T. Stapiński, D. Szymonik, D. Wojcieszak, P. Zięba, Biała księga innowacji w fotowoltaice polskiej, Praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Drabczyka, ISBN 978-83-60768-49-5, Grafpol Wrocław 2018, pp. 140


Patenty

Patent nr 21397 na wynalazek : Sposób teksturowania powierzchni krzemu krystalicznego, 27.01.2010.Najważniejsze wyróżnienia

2013 - Nagroda Promocyjna Siemensa przyznana w na wniosek Jury z dnia 5.06.2013 r za pracę habilitacyjną: „Wpływ właściwości fizycznych warstw i obszarów przypowierzchniowych na parametry użytkowe krzemowego ogniwa słonecznego".

2017 - Srebrny Krzyż Zasługi.


Projekty badawcze

Projekty MNiSW

 • Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych (Projekt PBZ-KBN 100/TO8-2003): Temat 1: Projektowanie i opracowanie technologii wytwarzania funkcjonalnych materiałów gradientowych do zastosowań w fotonice i ogniwach paliwowych, Zadanie 2: Opracowanie technologii nanoszenia gradientowych warstw antyrefleksyjnych, IMIM PAN, główny wykonawca, 2004-2007

 • Neutronowe domieszkowanie multikrystalicznego krzemu wykorzystywanego w ogniwach fotowoltaicznych (Projekt badawczy własny: N508 04831/2569), IEA w Świerku, główny wykonawca, 2006-2008

 • Charakteryzacja multikrystalicznego krzemu modyfikowanego procesami geterowania i pasywacji na potrzeby wytwarzania ogniw fotowoltaicznych (Projekt badawczy własny N N515 088 433), , ITE w Warszawie, wykonawca, 2007-2009.

 • Opracowanie technologii pasywacji defektów krystalograficznych w krzemie polikrystalicznym i wytwarzania krzemowych nanocząstek w celu rozszerzenia czułości spektralnej fotoogniw poprzez zastosowanie warstw SiNx:H, (Projekt badawczy własny N N507 444234), IMIM PAN, kierownik 2008-2010.

 • Specjalne systemy fotowoltaiczne do stosowania w Siłach Zbrojnych RP, (Projekt badawczy rozwojowy Nr 0021/R/T00/2009/08), IMIM PAN, wykonawca, 2009-2011.

Projekty Narodowego Centrum Nauki

 • Otrzymywanie i charakterystyka nowych materiałów do perowskitowych ogniw słonecznych, Projekt badawczy finansowany w ramach konkursu „OPUS 16" , konsorcjum IMIM PAN -UŚl w Katowicach, 2018/31/B/ST8/03294, 07.08.2019 - 06.08.2022, kierownik.

 • Badanie wpływu nanocząstek metali i półprzewodników na właściwości optoelektroniczne materiałów kompozytowych. Projekt badawczy finansowany w ramach konkursu „OPUS" 2012/05/B/ST8/00087, IMIM PAN, kierownik, 2012-2016

Projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Projekt Norweski, In-line processing n+/p and p/p+ junction systems for cheap photovoltaic module production - Inline PV", Project Contract No: POL-NOR/199380/89/2014, wykonawca, (2014-2016).

 • Projekt realizowany w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych, „Fotowoltaiczne nadwozie samochodowe izotermiczne i chłodnicze", Nr: GEKON2/04/266475/6/2015, wykonawca, (2015-2017).

 • Projekt: "Samoczyszczące, wydajne panele fotowoltaiczne na podłożu elastycznym zintegrowane z ekranem akustycznym i inteligentnym systemem monitorowania" POIR.04.01-00-001/17 w ramach przedsięwzięcia BRIK, kierownik zarządzający (2018 - 2020).


Badania wspólne w ramach sieci

 • EKOENERGIA - Nowe ekologiczne i bezpieczne technologie w wytwarzaniu i konwersji energii, IMP PAN, wykonawca, 2006-2007.

 • PV-TECH - Rozwój nowych technologii i technik badawczych w dziedzinie krzemowych ogniw słonecznych, IMIM PAN, wykonawca, 2008.

Współpraca dwustronna z zagranicą

 • Analyse et élaboration de couches de nitrure de silicium pour application photovoltaïques, Laboratoire Physique de la Matiere - I.N.S.A, regionalny projekt MIRA, Lyon, 2006 -2007.

Projekty międzynarodowe

 • Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym, (Projekt nr UDA-POKL.04.02.00-00-053/08-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), wykonawca w IMIM PAN, 2009 - 2010.

 • Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym - II edycja, (Projekt nr POKL.04.02.00-00-006/09-00 realizowany w ramach Priorytetu IV Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), wykonawca w IMIM PAN 2010 -2011.

 

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Stypendium Rządu Francuskiego: Laboratoire Physique du Solide et Energie Solaire, C.N.R.S, Valbonne, Laboratoire Physique de la Matiere, I.N.S.A, Lyon 1987-1988 (8 miesięcy)

Laboratoire PHASE-CNRS, Strasbourg, Francja, 1992 (3 miesiące)

Niektóre krótsze pobyty:

Laboratoire de Photoélectricité des Semiconducteurs, Univ., Maresille, Francja, 1992 (2 tygodnie)

Laboratoire PHASE- CNRS, Strasbourg, Francja, 1992 (2 tygodnie)

Institut für Physikalische Elektronik, Universität Stuttgart, Stuttgart, Niemcy, 2007, (1 tydzień)


Główne zainteresowania naukowe

Fizyka i technologia fotoogniw, fotowoltaika trzeciej generacji, nanotechnologia, plazmonika, nanostrukturalne materiały, ogniwa na bazie perowskitów.