Dr hab. Piotr Panek, prof. PAN

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Laboratorium Fotowoltaiczne,
43-340 Kozy, ul. Krakowska 22

Tel.: (033) 8174249, fax: (033) 4867180

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr hab. inż. Piotr Panek, prof. PAN od roku 1984 był zatrudniony w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach, od 1989 w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu a następnie od 1992 w Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Od 1997 jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (Laboratorium Fotowoltaiczne).

Przebieg kariery naukowej

Magister - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fizyka Stosowana, 1982

Doktor - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 2006

Doktor habilitowany - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 2017


Dorobek naukowy

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. B. Swatowska, P. Panek, ,,The impact of shading on solar cell electrical parameters", Optica Applicata, vol. XLVII, No.2, (2017), p. 319-323.

 2. M. Musztyfaga-Staszuk, Ł. Major, G. Putynkowski, A. Sypień, K. Gawlińska, P. Panek, P. Zieba, „ New kind of Cu based paste for Si solar cells front contact formation", Materials Science-Poland, 36, (2018), p. 469-476.

 3. M. Musztyfaga-Staszuk, G. Putynkowski, R. Socha, M. Stodolny, P. Panek, „Copper-based volumetric filler dedicated for Ag paste for deposition the front electrodes by printing on solar Si cells", Materials, 11, (2018), p. 1-13.

 4. M. Musztyfaga-Staszuk, D. Janicki, P. Panek, „Correlation of different electrical parameters of solar cells with silver front electrodes", Materials, 12, (2019), p. 1-12.

 5. B. Swatowska, P. Panek, D. Michoń, A. Drygała, „The influence of emitter resistance on the electrical parameters of mono- and multicrystalline silicon solar cells", Microelectronics International, 36, (2019), p. 90-94. https://doi.org/10.1108/MI-04-2019-0019

 6. Z. Starowicz, K. Gawlińska-Nęcek, M. Bartmański, M. Wlazło, T. Płociński,M. B. Adamczyk-Cieślak, G. Putynkowski, P. Panek, "Investigation of the Zn and Cu oxides for heterojunction thin film solar cell application", Microelectronic Engineering, 221, (2020), 111196. https://doi.org/10.1016/j.mee.2019.111196.

 7. M. Musztyfaga-Staszuk, P. Panek, "The use of laser at various stages of the manufacturing process of solar cells based on crystalline silicon", Solid State Phenomena, 308, (2020), p. 138-156. doi: 10.4028/www.scientific.net/SSP.308.138

 8. M. Musztyfaga-Staszuk, D. Janicki, K. Gawlińska-Nęcek, R. Socha, G. Putynkowski, P. Panek, "Copper Oxides on a Cu Sheet Substrate Made by Laser Technique", Materials, 13, (2020), 3794, p. 1-11. doi:10.3390/ma13173794

 9. Z. Starowicza, K. Gawlińska - Nęcek, R. P. Socha, T. Płociński, J. Zdunek, M. J. Szczerba, P. Panek, "Materials studies of copper oxides obtained by low temperature oxidation of copper sheets, Materials Science in Semiconductor Processing, 121, (2021), 105368, p. 1-7. doi:10.1016/j.mssp.2020.105368

 10. B. Swatowska, P. Panek, T. Stapinski, "The investigation of PV systems quantum efficiency in various irradiation condition", Optics & Laser Technology, 137, (2021), 106830. doi.org/10.1016/j.optlastec.2020.106830

Projekty badawcze

Projekty MNiSW

 • Krzemowe ogniwa słoneczne o wysokiej sprawności (Projekt nr 9S60301704), wykonawca, 1993-1994

 • Opracowanie i realizacja monitoringu promieniowania słonecznego i danych eksploatacyjnych systemu fotowoltaicznego, (Projekt nr 8 T10B04010), IMIM PAN, wykonawca, 1996-1998.

 • Rozwój fotowoltaiki celem uzyskania energii elektrycznej w warunkach krajowych – opracowanie technologii wysoko sprawnych, monokrystalicznych krzemowych ogniw fotowoltaicznych, (Projekt PBZ KBN 05/T11/98 – temat 1A), IMIM PAN, główny wykonawca, 2000-2002.

 • Rozwój fotowoltaiki celem uzyskania energii elektrycznej w warunkach krajowych – opracowanie technologii wysoko sprawnych, monokrystalicznych krzemowych ogniw fotowoltaicznych, (Projekt PBZ KBN 05/T11/98 – temat 2), IMIM PAN, główny wykonawca, 2000-2002.

 • Kształtowanie struktury krzemu porowatego w aspekcie własności elektrycznych i optycznych ogniwa słonecznego, (Projekt 4 T 08A 04623 – grant promotorski), IMIM PAN, główny wykonawca, 2002-2005.

 • Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych (Projekt PBZ-KBN 100/TO8-2003): Temat 1: Projektowanie i opracowanie technologii wytwarzania funkcjonalnych materiałów gradientowych do zastosowań w fotonice i ogniwach paliwowych, Zadanie 1: Warstwy gradientowe w zastosowaniu do wysokosprawnego fotoogniwa na bazie krzemu, IMIM PAN, główny wykonawca, 2004-2007.1)

 • Ogniwa słoneczne na krzemie krystalicznym z punktowymi kontaktami tylnymi wytworzonymi wiązką promieniowania laserowego, (Proj. nr N N507 443734), IMIM PAN, kierownik projektu, 2008 - 2010.

 • Specjalne systemy fotowoltaiczne do zastosowania w Siłach Zbrojnych RP, projekt rozwojowy Nr OR00002108 w konsorcjum z Wojskowymi Zakładami Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu i Wojskowymi Zakładami Łączności nr 2 w Czernicy, IMIM PAN, główny wykonawca, 2009 - 2011.

 • Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym, (Projekt nr UDA-POKL.04.02.00-00-053/08-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), główny wykonawca w IMIM zadania nr 3 - I Krajowa Konferencja Fotowoltaiki , 2009 - 2010.

 • Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym - II edycja, (Projekt nr POKL.04.02.00-00-006/09-00 realizowany w ramach Priorytetu IV Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), główny wykonawca w IMIM zadania nr 3 - II Krajowa Konferencja Fotowoltaiki, 2010 -2011.

 • Nowa jakość - kompleksowe wsparcie procesów restrukturyzacyjnych w Jabil Circuit Poland, (Projekt nr WND-POKL.08.01.02-22-010/10realizowany w Jabil Circuit Poland , ul. Lotnicza 2, 82-500 Kwidzyń. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), główny wykonawca w IMIM, 2010 - 2011.

 • Opracowanie i badania opartej na bateriach słonecznych stacji ładowania akumulatorów do pojazdów elektrycznych, (Projekt nr 10-0020-10/2011), IMIM PAN, wykonawca, 2011 - 2013.

 • Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym - II edycja - komponent międzynarodowy, (Projekt nr POKL.04.02.00-00-006/09-00 realizowany w ramach Priorytetu IV Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) 2011 -2012. Główny wykonawca w IMIM zadania nr 1 - Europejskiej Letniej Szkoły Fotowoltaiki w dniach 4-7 lipca 2012 w Krakowie.

 • In-line processing of n+/p and p/p+ junction systems for cheap photovoltaic module production, Projekt konsorcjum Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, SINTEF - Norwegia. 2014-2016, projekt finansowany przez NCBiR w ramach norweskiego mechanizmu finansowania. POL-NOR/199380/89/2014  task manager for Work Package 1 -,,Front and back doping of Si wafers by low cost method".

 • Fotowoltaiczne nadwozie samochodowe izotermiczne i chłodnicze, NCBiR, GEKON2/04/266475/6/2015, wykonawca, 2015-2017.

 • Opracowanie technologii wytwarzania komponentu i pasty miedziowej wykorzystywanej w procesie produkcji kontaktów elektrycznych ogniw krzemowych, , Jednostka prowadząca - Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A., Warszawa, NCBiR, POIR.01.01.01-00-1598/15-00, główny wykonawca, 2016 - 2018.

 • Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych. Development of technology for manufacturing of functional materials for application in non-silicon photovoltaic cells. Nr TECHMATSTRATEG 2/409122/3/NCBR/2019. Kierownik prac w IMIM, 1.03.2019 - 30.03.2022

Badania wspólne w ramach sieci

 • Badania wspólne w ramach sieci, EKOENERGIA- Nowe ekologiczne i bezpieczne technologie w wytwarzaniu i konwersji energii, IMP PAN, wykonawca, 2006-2007

 • Badania wspólne w ramach sieci, PV-TECH- Rozwój nowych technologii i technik badawczych w dziedzinie krzemowych ogniw słonecznych, IMIM PAN, wykonawca, 2008

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Institut d’Electronique du Solide et des Systèmes , CNRS – Universite Louis Pasteur, Strasbourg, France, 2007, (2 miesiące).

Institut d’Electronique du Solide et des Systèmes, CNRS – Universite Louis Pasteur, Strasbourg, France, 2008, (2 miesiące).

Krótsze pobyty:

PHASE - CNRS, Strasburg, France, September 1992

NATO - Advanced Study Institute - Photovoltaic and Photoactive Materials, Sozopol, Bulgaria, 11th - 22nd September 2001 – (2 tygodnie).

Laboratoire de Chimie Metallurgique des Terres Rares – CNRS, Thiais, France, 2002, 2003 (2 razy po 2 tygodnie).

Stiftelsen SINTEF, Institute Material and Chemistry, Strindveinen 4, 7465 Trondheim, Norway, 21 - 28.10.2014.


Główne zainteresowania naukowe

Nowoczesne metody charakterystyki materiałów półprzewodnikowych stosowanych do budowy ogniw fotowoltaicznych. Procesy i mechanizmy dyfuzji domieszek w krzemie. Materiały gradientowe dla fotowoltaiki. Nowe technologie stosowane w przemyśle fotowotaicznym. Odnawialne źródła energii - krzemowe ogniwa słoneczne. Metody wytwarzania ogniw słonecznych w procesach ciągłych. Procesy laminacji modułów fotowoltaicznych. Techniki laserowe stosowane w technologii krzemowych ogniw fotowoltaicznych. Tlenki metali jako warstwy konstrukcyjne ogniw słonecznych. Procesy nanoszenia warstw metodą ALD.

2007 - 2010 Członek Rady Naukowej IMIM PAN

2012 odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi