Dr inż. Izabella Kwiecień

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: 12 295 28 07, pokój 107, 
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ORCID ID: 0000-0002-7998-9143, Scopus ID: 57206669298


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr inż. Izabella Kwiecień od roku 2021 jest zatrudniona w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, początkowo na stanowisku technik, a od roku 2022 na stanowisku specjalisty ds. aparatury badawczej.

Przebieg kariery naukowej

Magister: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny, Inżynieria spajania materiałów, 2017.
Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krukowskiego Polskiej Akademii Nauk, 2021 .

Dorobek naukowy:
Artykuły:

 1. Kwiecien I., Bobrowski P., Wierzbicka-Miernik A., Litynska-Dobrzynska L., Wojewoda-Budka J., Growth Kinetics of the Selected Intermetallic Phases in Ni/Al/Ni System with Various Nickel Substrate Microstructure, Nanomaterials 9 (2019) 134, doi: 10.3390/nano9020134.

 2. Kazimierczak H., Wierzbicka-Miernik A., Kwiecien I., Szczerba M.J., Korneva-Surmacz A., Mosiałek M., Miernik K., Wojewoda-Budka J., Electroless deposition of Ni-P and Ni-P-Re alloys from acidic hypophosphite baths, Electrochim. Acta 303 (2019) 157-166, doi: 10.1016/j.electacta.2019.02.057.

 3. Kwiecien I., Bobrowski P., Janusz-Skuza M., Wierzbicka-Miernik A., Szulc Z., Wojewoda-Budka J., Microstructure of the interface zone after explosive welding and further annealing of A1050/Ni201 clads using various joining conditions, J. Mater. Sci. 55 (2020) 9163-9172, doi: 10.1707/s10853-019-04317-7.

 4. Kwiecien I., Bobrowski P., Janusz-Skuza M., WierzbickaMiernik A., Tarasek, A., Szulc Z., Wojewoda-Budka J., Interface Characterization of Ni/Al Bimetallic Explosively Welded Plate Manufactured with Application of Exceptionally High Detonation Speed, J. Mater. Eng. Perform. 29 (2020) 6286-6294, doi: 10.1007/s11665-020-05117-w.

 5. Wojewoda-Budka J., Wierzbicka-Miernik A., Szczerba M., Kazimierczak H., Kwiecien I., Morgiel J., Stan-Głowinska K., Valenza, F., The effect of Re addition on the thermal stability and structure of Ni-P electroless coatings, Mater. Charact. 171 (2021) 110811, doi: 10.1016/j.matchar.2020.110811.

 6. Kwiecien I., Wierzbicka-Miernik A., Szczerba M., Bobrowski P., Szulc Z., Wojewoda-Budka J., On the Disintegration of A1050/Ni201 Explosively Welded Clads Induced by Long-Term Annealing, Materials 14 (2021) 2931 doi: 10.3390/ma14112931.

 7. Wojewoda-Budka J., Wierzbicka-Miernik A., Kwiecien I., Valenza, F., Korneva A., Janusz-Skuza M., Stan-Glowinska K., Guspiel J., Bugajska M., Reactivity with tin and corrosion resistance of electroless Ni-P and Ni-P-Re coatings plated on copper, Electrochim. Acta 406 (2021) 139850, doi: 10.1016/j.electacta.2022.139850

 8. Bigos A., Valenza F., Czaja P., Kwiecien I., Wojewoda-Budka J., Interface reaction between tin solder and nanocrystalline Ni and Ni-Mo coatings obtained by electrodeposition, J. Eng. Perform (2022), doi: 10.1007/s11665-022-06840-2.

 9. Bigos, A., Bugajska, M., Kwiecien, I., Janusz-Skuza M., Szczerba M., Ozga P., Wierzbicka-Miernik A., Dyner M., Misztela A., Dyner A., Wojewoda-Budka J., Antipathogenic copper coatings: electrodeposition process and microstructure analysis. Archiv.Civ.Mech.Eng 23, 233 (2023), doi:10.1007/s43452-023-00772-x.

Udział w projektach badawczych:

 • projekt M-ERA.NET (M-Era.Net2/2020/4/2021): „Powłoki nowej generacji na bazie miedzi o podwyższonej odporności na patogeny", Wykonawca (od 2021).

 • Projekt PRELUDIUM (2018/31/N/ST8/03488): „Charakterystyka strukturalna oraz analiza właściwości funkcjonalnych nowej grupy wieloskładnikowych stopów Heuslera na osnowie Ni-Mn-Ga", Wykonawca (2021).

 • Projekt SONATA (2015/19/D/ST8/00823): „Trójwymiarowa charakterystyka granic międzyziarnowych w metalach o strukturze regularnej ściennie centrowanej po odkształceniu plastycznym i rekrystalizacji", Wykonawca (2019).

 • Projekt OPUS (2014/15/B/ST8/00195): „Tworzenie warstwowej struktury periodycznej w wyniku reakcji w stanie stałym w układach Mg/SiO2, Zn/Co2Si oraz Zn/Ni3Si", Wykonawca (2018).

 • Projekt POWER (POWR.03.02.00-00-IO43/16-00) - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: „Międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu nauk o materiałach z wykładowym językiem angielskim", Beneficjent programu (2017-2021).

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

 • Erasmus+ Staff mobility for training - National Research Council, Institute of Condensed Matter Chemistry and Technologies for Energy CNR-ICMATE, Genua, Włochy - 2019 (1 tydzień),

 • DAAD Short-Term Grants - Fraunnhofer IKTS, Drezno, Niemcy - 2020 (3 miesiące),

 • Erasmus+ Staff mobility for training - Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Department of Physics - 2021 (1 tydzień),

 • Erasmus+ Staff mobility for training - Institute of Metal Science, Equipment, and Technologies with Centre for Hydro- and Aerodynamics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bułgara - 2022 (1 tydzień),

 • M-ERA.NET2/2020/4/2021 - Institute of Metal Science, Equipment and Technologies with Hydro- and Aerodynamics Centre "Acad. A. Balevski" Bulgarian Academy of Sciences, oddział Warna Bułgaria - 2023 ( 1 tydzień),

 • Bilateral Agreement CNR/PAN Biennium Programme 2023-2024 - National Research Council, Institute of Condensed Matter Chemistry and Technologies for Energy CNR-ICMATE, Genua, Włochy - 2023 (1 tydzień).

Ukończone szkolenia i kursy:

 • Dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika EWE/IWE (2016).

 • European Advanced Training Course: Nano-scale Materials Characterization Techniques and Applications, DGM - Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., Dresden, Germany (2017).

 • EMAS 2019 jednodniowe szkolenie "Introduction to EBSD", Trondheim, Norway (2019).

 • European Advanced Training Course: Laboratory x-ray techniques for materials development and process control, DGM - Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V., Dresden, Germany (2020).

Nagrody i wyróżnienia:

 • Ukończenie studiów magisterskich z wyróżnieniem.

 • Wyróżnienie przez Radę Naukową Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie pracy doktorskiej: „Diffusion phenomena at the interface zone of Al1050/Ni201 explosively welded clads".

 • Główna nagroda Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego PTM w konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu inżynierii materiałowej w kategorii monografia naukowa za pracę pod tytułem: Diffusion phenomena at the interface zone of Al1050/Ni201 explosively welded clads".

 • Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki (2022)

Członkostwo w organizacjach naukowych

Członek Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego od 2023 roku.

Organizacja konferencji i sympozjów naukowych:

 • Członek Komitetu Organizacyjnego 10th International Conference on HIGH TEMPERATURE CAPILLARITY (HTC2022).

 • Uczestnictwo w Małopolskiej nocy Naukowców w IMIM PAN - oprowadzający (2023).


Główne zainteresowania naukowe:

Powłoki ochronne, bezprądowe nanoszenie powłok metalicznych i kompozytowych, technologie spajania materiałów, zgrzewanie wybuchowe, mikroskopowe techniki charakterystyki materiałów.