Dr hab. Marcela E. Trybuła, prof. instytutu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj


Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 15, pokój 208B, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; m.trybula@imim pl


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

10.2017 - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, adiunkt

03.2020-01.2022 - Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, asystent

12.2023 - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, profesor instytutu


Przebieg kariery naukowej

Magister: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, 2010

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2015

Doktor habilitowany: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2023


Dorobek naukowy

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4802-9200

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat 

 1. Marcela E. Trybula, Przemysław W. Szafrański and Pavel A. Korzhavyi „Structure and chemistry of liquid Al-Cu alloys: molecular dynamics study versus thermodynamics-based modelling", J. Mater. Sci., 11 (2018) 8285-8301.

 2. Marcela E. Trybula, Sylwia Terlicka, Przemyslaw Fima "Thermodynamics of liquid Li-Sb alloys - Experiment vs modeling" J. Chem. Therm., 128 (2019) 134-140.

 3. Patryk Kasza, Marcela E. Trybula, Katarzyna Baradziej, Przemysław W. Szafrański, Marek Cegła. „Fluorescent triazolyl spirooxazolidines: Synthesis and NMR stereochemical studies" J. Mol. Str., 1183 (2019) 157-167.

 4. Marcela E. Trybula and Pavel A. Korzhavyi „ Atomistic Simulations of Al(100) and Al(111) Surface Oxidation: Chemical and Topological Aspects of the Oxide Structure", J. Phys. Chem. C, 123, 1, (2019) 334-346.

 5. P.W. Szafrański, M.E. Trybula, P. Kasza, M.T. Cegła, "Following the oxidation state of organosulfur compounds with NMR: Experimental data versus DFT calculations and database-powered NMR prediction" J. Mol. Str., 1202 (2020) 157-167.

 6. Aleksandra Drewienkiewicz, Arkadiusz Żydek, Marcela E. Trybula and Janusz Pstruś „Atomic Level Insight into Wetting and Structure of Ag Droplet on Graphene Coated Copper Substrate-Molecular Dynamics versus Experiment", Nanomaterials, 11(6), 2021, 1465, 1465: 1-16.

 7. Arkadiusz Żydek, Mariusz Wermiński and Marcela E. Trybula „ Description of grain boundary structure and topology in nanocrystalline aluminum using Voronoi analysis and order parameter" Computational Materials Science, Volume 197, (2021) 110660:1-12.

 8. Marcela E. Trybula and Pavel A. Korzhavyi „ Atomistic Simulations of Al(100) and Al(111) Surface Oxidation: Chemical and Topological Aspects of the Oxide Structure", Journal of Physical Chemistry C, 123, 1, (2019) 334-346.

 9. Marcela E. Trybula and Pavel A. Korzhavyi „Temperature dependency of structure and order evolution in 2D confined oxide films grown on Al substrates using reactive molecular dynamics", Vacuum, 190, (2021) 110243:1-8.

 10. Marcela E. Trybula, Arkadiusz Żydek, Pavel Korzhavyi, Joanna Wojewoda-Budka "Structure and behaviour of oxide-coated aluminum surface in contact with strongly alkaline and acidic aqueous solutions - a reactive molecular dynamics simulation study" Journal of Physical Chemistry C, 127 (5), (2023), 2493-2507


Projekty badawcze

Projekty NCN

 • Termodynamiczne i fizyczne właściwości ciekłych dwuskładnikowych stopów, PRELUDIUM, 2011/03/N/ST8/05308 - kierownik projektu (08.2012-08.2014)

 • Termodynamiczne, strukturalne i fizykochemiczne właściwości ciekłych stopów Al-Li-Zn, ETIUDA, 2014/12/T/ST8/00089 - kierownik projektu (10.2014-06.2015)

 • Mechanizm reakcji nieciągłego wydzielania w ujęciu metod symulacji atomistycznych, SONATA, NCN2016/21/D/ST8/01689 - kierownik projektu (10.2017-10.3019)

 • Właściwości termodynamiczne i strukturalne ciekłych stopów Ag-Li-Sb, OPUS, NCN2015/19/B/ST8/0107 - wykonawca (07.2016 - 09.2017)

 • Transport masy w przemianach fazowych na migrujących granicach wydzieleń nieciągłych- eksperyment vs. modelowanie, OPUS, 2017/25/B/ST8/02198 - wykonawca (03.2020-12.2020)


Projekty Unii Europejskiej i inne

 • Innovative and affordable service for the Preventive Conservation monitoring of individual Cultural Artefacts during display, storage, handling and transport, CollectionCare project, Horizon2020, 501-D31260-0534653 - wykonawca (03.2020-01.2022)

 • ALUminium oXides for processing and products, ALUX, Swedish Foundation for Strategic Research (SSF), RMA11-0090 - wykonawca (01.2017-12.2018)


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Staże naukowe

 • Politechnika w Grenoble, Grenoble, Francja, temat: Symulacje atomistyczne dla ciekłych stopów z układu Al-Li-Zn, 2014-2015 (4 miesiące)

 • Physical Properties of Materials, Research with Neutrons and Muons Division, Paul Scherrer Institute, Villigen, Szwajcaria, temat: zapoznanie się z infrastrukturą badawczą w Instytucie Paul Scherrer wykorzystującą promieniowanie neutronów i muonów, 2015 (1 tydzień)

 • School of Chemical Technology, Aalto University, Aalto, Finlandia, temat: dyskusja badań z wykorzystaniem metod dynamiki molekularnej, obliczeń ab initio oraz symulacji modelami termodynamicznymi, 2015 (1 tydzień)

 • KTH Royal Institute of Technology, Sztokholm, Szwecja, - post-doc, temat: "Atomistic simulations of thermal and chemical oxidation of Al metal and Al-based alloys" 2017-2018 (24 miesiące)


Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

2014 Stypendium doktorskie ETIUDA, NCN

2015 Stypendium konferencyjne Larry Kauffman, CALPHAD INC.

2015 Seminarium zaproszone, Condensed Matter Theory Group, Paul Scherrer Institute, Villigen, Szwajcaria, pt: "Multiscale Description of structural and thermophysical properties of liquid alloys"

2017 Stypendium na badania w ramach stażu podoktorskiego Carl Tryggers Stiftelse for Vetenskapling

2018 Stypendium na badania w ramach stażu podoktorskiego Carl Tryggers Stiftelse for Vetenskapling

2020 trzyletnie stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców


Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr

Promotor pracy magisterskiej - inż. Arkadiusz Żydek pt: „Impact of Grain Boundary Complexion on structural properties in aluminum alloy", Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, AGH, 2020

Promotor pomocniczy - praca doktorska mgr Moniki Bugajskiej pt: „Właściwości termodynamiczne stopów Ag-Li-Sb", IMIM PAN, 2020

Opiekun praktyk i staży naukowych:

2017 - 2019 -studenci z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki i Wydziału Inżynierii Materiałowej i Informatyki Przemysłowej, AGH,

2017 - kierownictwo badaniami stypendysty ERASMUS+, KTH, Sztokholm, Szwecja

2017 - studenci z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński


Współpraca międzynarodowa

Department of Materials Science and Engineering, KTH Royal Institute of Technology, Sztokholm, Szwecja - Prof. Pavel A. Korzhavyi


Organizacja konferencji i sympozjów naukowych

 • Członek panelu dyskusyjnego M8: Predicting Interface Structure and Dynamics - From Atomic- to Meso-Scale na międzynarodowym Kongresie Materials Science and Engineering (MSE) w Darmstadt, Niemcy, 25.09.-27.09.2018

 • Członek panelu dyskusyjnego: M16: Predicting Interface Structure and Dynamics - From Atomic- to Meso-Scale na międzynarodowym Kongresie Materials Science and Engineering (MSE) w Darmstadt, Niemcy, 22.09.- 25.09.2020

 • Członek panelu dyskusyjnego: M01: Interfaces in Advanced Materials: From Atomistic - to Meso-Scale na międzynarodowym Kongresie Materials Science and Engineering (MSE) w Darmstadt, Niemcy, 27.09.- 29.09.2022

 • Członek Komitetu Naukowej konferencji TOFA2022, 12-16.09.2022


Członkostwo w organizacjach naukowych

członkostwo TMS od 2014

członek panelu doradczego ds. tematycznych w czasopiśmie Crystals MDPI, 2020


Główne zainteresowania naukowe

Struktura i właściwości ciekłych stopów aluminium, cienkich filmów oraz granic ziaren w monokrystalicznym i polikrystalicznych materiałach metalowych w skali nano, nowoczesne techniki komputerowej inżynierii materiałowej (symulacje metodami dynamiki molekularnej, obliczenia ab initio, metoda tesselacji Voronoi'a), modele półempiryczne.