Aktualności

Medal targow ITM

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Szanowni Państwo,
z ogromną przyjemnością zawiadamiamy, że w ramach tegorocznych Targów ITM Industry Europe 2021, Modernlog 2021, Nauka Dla Gospodarki 2021 prestiżowym Złotym Medalem nagrodzone zostało "Mobilne stanowisko do badań właściwości ciekłych metali, stopów, szkieł, żużli i innych substancji w szerokim zakresie temperatury topnienia", w powstanie którego ze strony naszego Instytutu zaangażowana była prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak.

Stanowisko to powstało w związku z realizacją projektu Narodowego Centrum Nauki nr 2018/31/B/ST8/0117 (OPUS 16) pn. "Teoretyczne i metodologiczne aspekty oddziaływania wzajemnego w układzie metal-gaz w syntezie i umacnianiu wysokoporowatych ukierunkowanych struktur metalowych wytwarzanych metodami ciekło-fazowymi", którego kierownikiem jest prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak (AGH).

Projekt OPUS realizowany jest wspólnie przez Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk.

Nagrodzone stanowisko zostało opracowane wspólnie przez Wydział Odlewnictwa AGH, IMIM PAN oraz firmę MeasLine sp.z o.o. ze Skawiny.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!