Seminaria - semestr zimowy 2017/2018

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Program seminariów naukowych w IMIM PAN

Seminaria odbywają się w piątki o godz. 9:00

 

Termin

Autor

Tytuł referatu

Instytucja

29.09.17
Dr. Oleh Tkachuk
Physiocochemikal bases of formation of wear-and corrosion resistant oxynitride coatings on titanium alloys

Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS of Ukraine
06.10.17
Mgr inż. Sylwia Terlicka 
Właściwości termodynamiczne stopów z układu Li-Pb-Sb

Studia Doktoranckie IMIM PAN
13.10.17
Mgr inż. Justyna Stolarska-Grzegorek
Wytwarzanie i charakterystyka kompozytów na osnowie miedzi wzmacnianych nanorurkami węglowymi

Studia Doktoranckie IMIM PAN
20.10.17
Mgr inż. Łukasz Maj
Wielowarstwowe folie wolnostojące do łączenia stopów tytanu

Studia Doktoranckie IMIM PAN
03.11.17
Hakan Ket, Esma Mert

Sakarya University, Turcja
10.11.17
Mgr inż. Alexandra Dobosz
Dobór optymalnych materiałów na dno pieca do witryfikacji odpadów radioaktywnych w technologii "zimnego tygla"

Studia Doktoranckie IMIM PAN
17.11.17
Mgr inż. Krzysztof Pawlik 
Zagrożenia w sieci Internet

IMIM PAN
24.11.17
Mgr inż. Miłosz Zabrocki
 

Studia Doktoranckie IMIM PAN
08.12.18
Mgr inż. Izabela Kwiecień
 

Studia Doktoranckie IMIM PAN