blaszki5.jpg

Seminaria - semestr letni 2022

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Program seminariów naukowych w IMIM PAN

Seminaria odbywają się w trybie stacjonarnym, hybrydowym lub formie wideokonferencji

 

Termin

Autor

Tytuł referatu

Instytucja

04.03.22 godz.1200

seminarium on-line
Mgr inż. Marcin ProchwiczMikrostruktura, właściwości cieplne i mechaniczne powłok na bazie mieszanin szamotu, aluminy i cenosfer modyfikowanych włóknami polipropylenowymi streszczenia
Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska
11.03.22 godz.1200

seminarium on-line
Mgr inż. Piotr Garbień
Wysokowytrzymałe staliwa do odlewania cienkościennych wyrobów o dużej dokładności powierzchni. Modelowanie, wytwarzanie, mikrostruktura i właściwości streszczenie
Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska
18.03.22 godz.1200

seminarium on-line
Mgr inż. Olgierd JeremiaszBadania procesów laminacji modułów fotowoltaicznych w oparciu o materiały modyfikowane technikami laserowej obróbki powierzchni streszczenie
Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska
01.04.22 godz.1200

seminarium on-line
Mgr inż. Maciej SobolewskiCharakterystyka spoin lutowniczych w montażu komponentów elektronicznych dużej mocy uzyskanych z wykorzystaniem nowych stopów bezołowiowych streszczenie
Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska
08.04.22 godz.1200

seminarium on-line
Mgr inż. Magdalena JakubowskaWpływ interakcji zmęczenia niskocyklowego na degradację stali żaroodpornych pracujących w podwyższonych temperaturach streszczenie
Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska
22.04.22 godz.1200

seminarium on-line
Mgr inż. Kamila Limanówka
Wpływ mikrododatków na zmiany strukturalne stopów aluminium - magnez z serii 5xxx o podwyższonej zawartości magnezu przeznaczonych do procesu wyciskania streszczenie
Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska
29.04.22
godz. 1200

sala seminaryjna
Mgr inż. Michał Karaś
Funkcjonalne powłoki konwersyjne na biodegradowalnych stopach magnezu do zastosowań na implanty kostne streszczenie
Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska
06.05.22
godz. 1200

sala seminaryjna
Mgr inż. Anna Kozik
Opracowanie technologii wytwarzania nanokompozytowych twardych anodowych powłok tlenkowych na stopach aluminium streszczenie
Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska
12.05.22
godz. 1100

sala seminaryjna
Mgr inż. Aleksandra Dybeł
Wpływ grafenu na zjawiska zachodzące na granicy faz ciekły metal - stałe podłoże streszczenie
Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska
20.05.22
godz. 1200

sala seminaryjna
Mgr inż. Marta Łukasik
Określenie wpływu warunków trawienia metodą ICP na jakość krystaliczną struktur detektorów fotonowych typu mesa streszczenie
Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska