blaszki5.jpg

PN-08-2016

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Instalację odgromowa modernizowanego budynku, dotyczy: wykonanie remontu budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie