Prof. dr hab. inż. Jerzy Morgiel

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków ul.Reymonta 25

Tel: (012) 2952853, pokój 019, fax: (012) 6372192 lub (012) 2952804

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Profesor Jerzy Morgiel jest od roku 1981 jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie (ówcześnie Instytut Podstaw Metalurgii PAN) W Kolejnych latach zajmował następujące stanowiska: 

1981 - 1988 asystenta,
1988 - 2003 adiunkta,
2003 - 2010 docenta,
2010 - 2012 profesora PAN,
2012 - 2014 profesora

Od 1997 roku jest kierownikiem Laboratorium Analitycznej Mikroskopii Elektronowej L2 w zespole Laboratoriów Akredytowanych IMIM PAN, a od 2014 roku pełni równocześnie funkcję kierownika Pracownia Materiałów Funkcjonalnych i Konstrukcyjnych (DN-3)

 

Przebieg kariery naukowej
magistra: AGH – Wydział EAiE, Zakład Fizyki Ciała Stałego, 1981 rok (temat pracy: Struktura i własności optyczne warstw TiN)
doktora: Instytut Podstaw Metalurgii PAN w Krakowie, 1987 (temat: Wpływ struktury fazy macierzystej na przemianę      martenzytyczną w stopach miedzi)
doktora habilitowanego: Instytut Metalurgii i Inzynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2001 (temat: Procesy porządkowania atomowego w stopach analizowane techniką ALCHEMI)

 

Dorobek naukowy

Łącznie 200 opublikowanych pozycji, w tym: 173 pozycje ujęte przez ISI Web of Knowledge (średnia liczba cytowań publikacji ~7, cytowania w 2016 ~151, w 2017 ~203)

5 opracowań monograficznych:

 • J. Morgiel, P.Ochin, Development of structural metallic glasses through microstructure control, ed. K.J.K. Kurzydłowski, B. Major, P.Zięba,  Research Signpost 2006

 • J. Morgiel, Development, Properties and Applications of Structural Bulk Metallic Glasses, ed. B.Major, Z.Waszczyszyn, Wyd. Orekop, Kraków, 2004, 27-52

 • J. Morgiel, Procesy porzadkowania atomowego w stopach z pamięcią kształtu analizowane technika ALCHEMI, Wyd. Orekop, Kraków, 2002,

 • J. Morgiel, Zaawansowana charakterystyka powłok nanostrukturalnych z wykorzystaniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej, Wyd. Ole Bright, Kraków, 2011

 • J. Morgiel, R. Nowak, M. Pomorska, N. Sobczak, Sekwencja przemian fazowych w czasie oddziaływania ciekłego aluminium z MgO, Polska Metalurgia 2010 - 2014, Krynica, 2014

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. K. Bryła, J. Morgiel, M. Faryna, K. Edalatic, Z. Horita, Effect of high-pressure torsion on grain refinement, strength enhancement and uniform ductility of EZ magnesium alloy, materials Letters, 212(2018)323-326.

 2. Piotr Bala, Jerzy Morgiel, Grzegorz Cios, Krzysztof Wieczerzak, Tomasz Tokarski, Ni-Cr-Ta-Al-C complex phase alloy - design, microstructure and properties, Materials Science and Engineering A, 711(2018)99-108.

 3. L. Jaworskaa, M. Karolusa, S. Cygan, J. Morgiel, J. Cyboroń, J. Laszkiewicz Łukasik , P. Putyra, Influence of pulsed current during high pressure sintering on crystallite size and phase composition of diamond with TieB bonding phase, International Journal of Refractory Metals & Hard Materials 70(2018)101-106.

 4. A. Bigos, E. Beltowska-Lehman, E. García-Lecina, M. Bieda, M.J. Szczerba, J. Morgiel, Ultrasound-assisted electrodeposition of Ni and Ni-Mo coatings from a citrate-ammonia electrolyte solution, Journal of Alloys and Compounds, 726(2017)410-416.

 5. A.S. Ramos, Ł. Maj, J. Morgiel, M.T. Vieira, Coating of Tungsten Wire with Ni/Al Multilayers for Self-Healing Applications, Metals, 7(2017)

 6. J. Morgiel, P. Klimczyk, Ł. Major, L. Jaworska, Ł. Maj, T. Cygan, A. Olszyna, TEM investigations of wear mechanism of Al2O3 and Si3N4 compacts with GLPs additions, Ceramics International, 43(2017)8334-8342.

 7. T. Suszko, W. Gulbinski, J. Morgiel, G. Greczynski, E. Dobruchowska, P. Dłuzewski , J. Lu, L.Hultman, Amorphous FeCrNi/a-C:H coatings with self-organized nanotubular structure, Scripta Materialia 136(2017)24-28.

 8. K. Ziewiec, M. Wojciechowska, J. Ferenc, M. Lis, D. Mucha, J. Morgiel, A. Ziewiec, Thermal characteristics and amorphization in plasma spray deposition of Ni-Si-B-Ag alloy, Journal of Alloys and Compounds 710(2017)685-691.

 9. M. Mazur, T. Howind, D. Gibson, D. Kaczmarek, J. Morgiel , D. Wojcieszak, W. Zhu, P. Mazur, Modification of various properties of HfO2 thin films obtained by changing magnetron sputtering conditions, Surface & Coatings Technology 320(2017)426-431.

 10. Ł. Maj, J. Morgiel, M. Szlezynger, P. Bała, G. Cios, Effect of low and high heating rates on reaction path of Ni(V)/Al multilayer, Materials Chemistry and Physics, 193(2017)244-252.

 11. K. Stan-Glowinska, L. Litynska-Dobrzynska, J. Morgiel, A. Goral, M.A. Gordillo, Enhanced thermal stability of a quasicrystalline phase in rapidly solidified Al-Mn-Fe-X alloys, journal of Alloys and Compounds, 702(2017)216-228.

 12. Ł. Maj, J. Morgiel, TEM observations of reactive bonded Ti6Al4V alloy, Materials Letters 189(2017)38-41.

 13. Ł. Maj, K. Mars, J. Morgiel, E. Godlewska, Reactive resistance welding of Ti6Al4V alloy with the use of Ni(V)/Al multilayers, Physica Status Solidi-Rapid Research Letters, 11(2017)1600405.

 14. Ł. Maj, J. Morgiel, In-situ transmission electron microscopy observations of nucleation and growth of intermetallic phases during reaction of Ni(V)/Al multilayers, Thin Solid Films 621(2017)165-170.

 15. J. Morgiel, K. Marszałek, M. Pomorska, Ł. Maj, R. Mania, J. Kanak, P. Rutkowski, In situ TEM observation of reaction of Ti/Al multilayers, Archeives of Civilian and Mechanical Enigeering 17(2017)188-193.

 16. M. Kostecki, M. Grybczuk, P. Klimczyk, T. Cygan, J. Wozniak, T. Wejrzanowski, L. Jaworska, J. Morgiel, A. Olszyna, Structural and mechanical aspects of multilayer graphene addition in alumina matrix composites-validation of computer simulation model, Journal of the European Ceramic Society, 36(2016)4171-4179.

 17. M. Zagula-Yavorska, J. Morgiel, J. Romanowska, J. Sieniawski, Microstructure and oxidation behaviour investigation of rhodium modified aluminide coating deposited on CMSX 4 superalloy, Journal of Microscopy, 261(2016)320-325.

 18. P. Czaja, M. Fitta, J. Przewoźnik, W. Maziarz, J. Morgiel, T. czeppe, E. Cesari, Effect of heat treatment on magnetostructural transformations and echange bias in Heusler Ni48Mn39.5Sn9.5Al3 ribbons, Acta Materialia 103C(2016)30-45.

 19. Z. Świątek, A. Gradys, Ł. Maj, J. Morgiel, K.W. Marszałek, R. Mani, M. Szlezynger, XRD and TEM in situ Heating of Large Period Ni/Al Multilayer Coatings, Acta Physica Polonica, 130(2016)880-883.

 20. A. Twardowska, B. Rajchel, J. Morgiel, M. Mędala-Wójcik, Microstructure Development in Multilayer TiBx/TiSiyCz Coatings during Post-Deposition Heat Treatment, Acta Physica Polonica 130(2016)1124-1126.

 21. L.T. Cangueiro, A.J. Cavaleiro, J. Morgiel, R. Vilar, Mechanisms of the formation of low spatial frequency LIPSS on Ni/ Ti reactive multilayers, Journal Physics D: Applied Physics 49(2016)365103.

 22. M. Homa, N. Sobczak, J.J. Sobczak, J. Morgiel, S. Seal, R. Nowak, G. Bruzda, Wetting Behavior and Reactivity Between AlTi6 Alloy and Carbon Nanotubes, Journal of Materials Engineering and Performance, 25(2016)3317-3329.

 23. L. Major, J.M. Lackner, M. Kot, J. Morgiel, Novel multilayer nano-composite protective coatings for metallic medical tools, International Journal of Materials Research, 106(2015)804-809.

 24. M. Zagula-Yavorska, J. Morgiel, J. Romanowska, J. Sieniawski, TEM analysis of the hafnium-doped aluminide coating deposited on Inconel 100 superalloy, Vacuum 116(2015)115-120.

 25. H. Paul, J. Morgiel, M. Faryna, M. Prazmowski, M. Miszczyk, Microstructure and interfacial reactions in the bonding zone of explosively welded Zr700 and carbon steel plates, International Journal of materials Research, 106(2015)782-792.

 26. M. Mazur, J. Morgiel, D. Wojcieszak, D. Kaczmarek, M. Kalisz , Effect of Nd doping on structure and improvement of the properties of TiO2 thin films, Surface and Coatings Technology, 270(2015)57-65.

 27. D. Wojcieszak, M. Mazur, D. Kaczmarek, J. Morgiel, G. Zatryb, J. Domaradzki, J. Misiewicz, Influence of Nd dopant amount on microstructure and photoluminescence of TiO2:Nd thin films ,Optical Materials 48(2015)172-178.

 28. A.J. Cavaleiro, A.S. Ramos, R.M.S. Martins, F.M. Braz Fernandes, J. Morgiel, C. Baehtz, M.T. Vieira, Phase transformations in Ni/Ti multilayers investigated by synchrotron radiation-based x-ray diffraction, Journal of Alloys and Compounds 646(2015)1165-1171.

 29. D. Wojcieszak, M. Mazur, D. Kaczmarek, J. Morgiel, A. Poniedziałek, J. Domaradzki, A. Czeczot, Infl uence of the structural and surface properties on photocatalytic activity of TiO2:Nd thin films, Polish Journal of Chemical Technology, 17(2015)103-111.

 30. M. Zagula-Yavorska, J. Morgiel, J. Romanowska, J. Sieniawski, Nanoparticles in zirconium-doped aluminide coatings, Materials Letters 139(2015)50-54.

 31. J. Morgiel, M. Szlezynger, M. Pomorska, Ł. Maj, K. Marszałek, R. Mania, In-situ TEM heating of Ni/Al multilayers, Journal of Materials Research, 106(2015)1-8.

 32. J. Wozniaka, P. Kurtycza, K. Broniszewski, M. Kostecki, J. Morgiel, A. Olszyna, Properties of alumina matrix composites reinforced with nickelcoated Graphene, Materials Today: Proceedings 2(2015)376-382.

 33. T. Wierzchoń, E. Czarnowska, E. Czarnowska, J. Morgiel, A. Sowińska, M. Tarnowski, A. Rogucka, The importance of surface topography for the biological properties of nitrided diffusion layers produced on Ti6Al4V titanium alloy, Archives of Metallurgy and Materials, 60(2015)2153-2159.

 34. E. Smiechowicz, P. Kulpinski, B. Niekraszewicz, J. Bemska, J. Morgiel, Effect of silver on cellulose fibre colour, Society of Dyers and Colourists, Coloration Technology, 130(2014)424-431.

 35. W. Wolczynski, C. Senderowski, J. Morgiel, G. Garzel, D-gun sprayed Fe-Al single particle solidification, Archives of Metallurgy and Materials 59(2014)211-220.

 36. J. Morgiel, T. Wierzchoń, New estimate of phase sequence in diffusive layer formed on plasma nitrided Ti-6Al-4V alloy, Surface and Coatings Technology, 259(2014)473-482.

 37. A.S. Ramos, A.J. Cavaleiro, M.T. Vieira, J. Morgiel, G. Safran, Thermal stability of nanoscale metallic multilayers, Thin Solid Films, 571(2014)268-274.

 38. M. Tacikowski, J. Morgiel, M. Banaszek, K. Cymerman, T. Wierzchoń, Structure and properties of diffusive titanium nitride layers produced by hybrid method on AZ91D magnesium alloy, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 24(2014)2767-2775.

 39. M. Gajewska, J. Dutkiewicz, J. Morgiel, Effect of reinforcement particle size on microstructure and mechanical properties of AlZnMgCu/AlN nano-composites produced using mechanical alloying, Journal of Alloys and Compounds, 586(2014)S423-S427.

 40. H. Paul, J. Morgiel, T. Baudin, F. Brisset, M. Prazmowski, M. Miszczyk , characterization of explosive weld joints by TEM and SEM/EBSD, Archives of Metallurgy and Materials, 59(2014)1129-1136.

 41. J.W. Kaczmar, K. Naplocha, J. Morgiel, Microstructure and Strength of Al2O3 and Carbon Fiber Reinforced 2024 Aluminum Alloy Composites, Journal of Materials Engineering and Performance, 23(2014)2801-2808.

 42. K. Reszka, J. Morgiel, Z. Zurek, A. Jaron, Characterization of Alumina Scale Formed on FECrAl Steel, Archives of Metallurgy and Materials, 59(2014)77-81.

 43. M. Kac, J. Morgiel, A. Polit, Y. Zabila, M. Marszałek, Atomic scale structure investigations of epitaxial Fe/Cr multilayers, Applied Surface Science 305(2014)154-159.

 44. J. Morgiel, J. Grzonka, R. Mania, Sł. Zimowski, J. Labar, Z. Fogarassy, Relation between microstructure and hardness of nano-composite CrN/Si3N4 coatings obtained using single target magnetron system, Vacuum, 90(2013)170-175.

 45. A. Duszova, P. Hvizdos, F. Lofaj, L. Major, J. Dusza, J. Morgiel, Indentation fatigue of WC-Co comented carbides, International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 41(2013)229-235.

 46. A. Duszova, R. Halgas, M. Blanda, P. Hvizdos, F. Lofaj, J. Dusza, J. Morgiel, Nano-indentation of WC-Co hardmetals, Journal of the European Ceramic Society, 33(2013) 2227-2232.

 47. A. Duszova, P. Hvizdos, F. Lofaj, Ł. Major, J. Dusza, J. Morgiel, Indentation fatigue of WC-Co cemented carbides, Int. Journal of Refractory Metals and Hardmetals, 41(2013)229-235.

 48. K. Sieradzka, D. Kaczmarek, J. Morgiel, J. Domaradzki, E. Prociow, B. Adamiak, Structural properties of transparent Ti-V oxide semiconductor thin films, Central European Journal of Physics, 11(2013)251-257.

 49. M. Gajewska, J. Morgiel, Microstructure and microhardness of ball milled/hot pressed Aluminium with Mg3N2 addition, Archives of Metallurgy and Materials, 58(2013)433-436.

 50. A. Duszova, J. Morgiel, Z. Bastl, J. Mihaly, J. Dusza, Characterization of carbon nanofibers/ZrO2 ceramic matrix composite, Archives of Metallurgy and Materials, 58(2013)459-463.

 51. J. Morgiel, N. Sobczak, M. Pomorska, R. Nowak, J. Wojewoda-Budka, TEM investigation of phases formed during aluminium wetting of MgO at [100], [110] and [111] orientations, Archives of Metallurgy and Materials, 58(2013)497-500.

 

Patenty

Zgłoszenie nr P-383186 „Kompozyt diamentowy i sposób jego wytwarzania" autorzy: L. Jaworska, L. Sobierski, J. Kwiatkowski, B. Krolicka, M. Szutkowska, J. Morgiel

PL 215960 B1 z 2014 r „Sposób wytwarzania ceramicznych warstw na tkaninie" autorzy: R. Mania, E. Godlewska, K. Mars, J. Morgiel, R. Wolański, wdrożony w 2014Projekty badawcze z ostatnich 5 lat:

Fundusze Strukturalne

 • POIG.01.01.02-00-015/09-00, zad. 5.5.2. Program Operacyjny Innowacyjna Gosp., „ZAMAT Zaawansowane materiały i technologie do ich wytwarzania",(koordynator zadania w IMIM, 2009 - 2014)

 • GRAF-TECH/NCBR/03/05/2012 "Ceramic-graphene composites for cutting tools and devices parts with unique properties" - CERGRAF (koordynator zadania w IMIM, 2014 - 2016)

Badania Podstawowe

 • NCN 2012/05/B/ST8/01794, „Badania procesu syntezy faz intermetalicznych z wielowarstwowych powłok Al/Ni, Al/Ti i NiTi z wykorzystaniem obserwacji in-situ w TEM", (kierownik projektu, 2013 - 2016)

Współpraca dwustronna z zagranicą:

 • "Zastosowanie zaawansowanych technik mikroskopii elektronowej w badaniach powłok nanokompozytowych", Prof. J.Morgiel - Prof. J.Labar (Węgierska Akademia Nauk) w ramach porozumienia PAN-WAN 2005-2013 (w tym wymiana doktorantów).

 • Opracowanie nowych kompozytów w tym z udziałem nano-strukturalnego węgla", Prof. J.Morgiel - Prof. J.Dusza kontynuacja współpracy w ramach międzynarodowej sieci doskonałości KMM-NoE, (w tym staże badawcze doktorantów z Koszyc w Krakowie).

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Stypendium Post-Doc Fulbrighta Highsa: Stanford University, Department of Materials Science and Engineering, obserwacje HREM krystalizacji amorficznego krzemu, praca badawcza w zespole prof. R. Sinclaira 1987 - 1988 (12 miesięcy)

Staże naukowe: Japonia, Sapporo, Hokkaido University, badania prowadzone we współpracy z prof. Takahashi, listopad 2003


Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

Nagroda Naukowa Prezesa PAN w 1986, 1990 i 2004 (zespołowe)
Nagroda Dyrektora IMIM za I miejsce w ocenie osiągnięć naukowych za lata 2009 - 2010 (indywidualna)
Nagroda Dyrektora IMIM za I miejsce w ocenie osiągnięć naukowych za lata 2001- 2012 (indywidualna)
Złoty Medal, Targi Innowacji, Bruksela 2008, Opracowanie kompozytu diamentowego i sposobu jego wytwarzania (zespołowa)
Nagroda Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Zakopane 2009: Rozwijanie technik mikroskopii transmisyjnej w zastosowaniu do ceramiki (indywidualna - za całokształt)

Odznaczenia

Złoty Krzyż Zasługi za całokształt działalności badawczo-naukowej, 2017

Srebrny Krzyż Zasługi za całokształt działalności badawczo-naukowej, 2006


Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych

Promotor 3 prac doktorskich: Łukasza Majora (2006), Justyny Grzonki (2006) i Marty Gajewskiej (2014)

Recenzent monografii/ prac doktorskich: 5 prac doktorskich, 2 dorobku naukowego/prac habilitacyjnych na stopień prof. nadzwyczajnego, 3 monografii habilitacyjnych, 1 dorobku naukowego na stopień profesora.

Recenzent prac w czasopismach:

Archives of Metallurgy and Materials,

Materials Chemistry and Physics,

Materials Science and Engineering,

Materials Science and Technology,

Corrosion Engineering Science and Technology

Surface & Coatings Technology

Thin Solid Films

Materials Characterization

Inżynierii Materiałowej,

Materiały Ceramiczne

Komitetu Badań Naukowych (KBN),

Narodowego Centrum Nauki (NCN).
 

Organizacja konferencji i sympozjów naukowych

Członek Komitetu Naukowego:

International Conference on Electron Microscopy of Solids (2005, 2008, 2011),

Symposium on Vacuum based Science and Technology (2011),

Conference on Engineering and Education (2010, 2011)


Członkostwo w organizacjach naukowych

Prezes Polskiego Towarzystwa Mikroskopowego,

Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze

Członek Rady Naukowej IMIM-PAN w Krakowie,

Członkowstwo w radach naukowych/ radach programowych czasopism

Rada Naukowa Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

Rada Programowa Obróbki Plastycznej Metali /Metal Forming

Stanowiska (obieralne) w stowarzyszeniach naukowych/ kadencje:

Sekretarz Komitetu Nauki o Materiałach PAN (2013 -  ), http://www.knom.pan.pl/

Prezes Polskiego Towarzystwa Mikroskopii PTMi (2014 -  ), http://www.ptmi.agh.edu.pl/main2/index.php/pl/

Główne zainteresowania naukowe

Badania przemian fazowych i mikrostruktury materiałów z udziałem transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Obserwacje in-situ przemian fazowych w stanie stałym.