blaszki5.jpg

Dr Magdalena Bieda-Niemiec

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

a. Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

b. Tel.: (012) 2952887, pokój 106 A   

     fax: (012) 2952804

c. e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr Magdalena Bieda-Niemiec od roku 2004 jest zatrudniona w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, początkowo na stanowisku matematyka (od 2004 roku), a od 2008 roku na stanowisku adiunkta.


Przebieg kariery naukowej

Magister      Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej, specjalność: matematyka komputerowa i obliczeniowa, 2003

Doktor         Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2008

 

Dorobek naukowy

Łącznie 37 opublikowanych pozycji, w tym 12 prac w czasopismach naukowych ujętych przez Institute for Scientific Information w Filadelfii.

Najważniejsze publikacje 

1. J.T. Bonarski, I. Alexandrov, V. Sitdikow, L. Tarkowski, J. Grzonka, M. Bieda-Niemiec„Texture/stress characteristics of microstructure used in interpreting deformation effects of Ti subjected to ECAP process” Solid State Phenomena Vol. 160 (2010) 103-108 

2. M. Bieda, K. Sztwiertnia, A. Korneva, T. Czeppe, R. Orlicki – „Orientation Mapping Study On The Inhomogeneous Microstructure Evolution During Annealing of 6013 Aluminum Alloy” Solid State Phenomena Vol. 163 (2010) 13-18

3. A. Korneva, M. Bieda, G. Korznikova, K. Sztwiertnia, A. Korznikov Microstructure and properties of hard magnetic FeCr30Co8 alloy subjected to plastic deformation by complex loading International Journal of Materials Research, 01 (2011) 32-41

4.A.Korneva, M. Bieda, G. Korznikova, A. Korznikov, K. Sztwiertnia Gradient microstructure of FeCr30Co8 hard magnetic alloy subjected to plastic deformation by complex loading (2012) Materials Science Forum, 702-703, 344-347.

5.M. Bieda Investigations of fine grained metallic materials by means of orientation maps in transmission electron microscope Solid State Phenomena 186 (2012), 53-57

6. J. Bogucka, H. Paul, M. Bieda, T. Baudin Microstructure and Texture Evolutions in AA1200 Aluminum Alloy Deformed by Accumulative Roll Bonding Method  Solid State Phenomena 186 (2012), 112-115

7.K. Sztwiertnia, J. Kawałko, M.Bieda, K. Berent  Microstructure of polycrystalline zinc subjected to plastic deformation by complex loading Archives of Metallurgy and Materials Vol.58/1 2013.

8.K. Sztwiertnia, M.Bieda, A.Korneva Continuous and discontinuous recrystallization of 6013 aluminum alloy  Materials Science Forum Vol. 753 (2013) pp 221-22

9. P. Bobrowski, M. Faryna, A. Bigos, M. Homa, A. Sypień, M. Bieda Three-dimensional investigations of finely grained materials, Archives of Metallurgy and Materials Vol. 59 (2014), 1319-1325

10. K. Sztwiertnia, A. Morawiec, M. Bieda, J. Kawalko Microstructure of titanium deformed by warm extrusion with forward-backward rotating die. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Vol. 63, No. 1, p. 012012 (2014). IOP Publishing.

11. K. Sztwiertnia, J. Kawalko, M. Bieda, M. Jaskowski, K. Pieła, W. Bochniak Microstructure and texture of zinc deformed by extrusion with forward-backward rotating die (KoBo). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Vol. 82, No. 1, p. 012084 (2015). IOP Publishing.

12. M. Bieda, J. Kawalko, F. Brisset, K. Sztwiertnia Advanced characterization of microstructural changes during recrystallization in aluminum alloy 6013. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Vol. 82, No. 1, p. 012081 (2015). IOP Publishing.

Rozdziały w książkach:
1.    M. Bieda, A. Korneva, K. Sztwiertnia Orientation Microscopy in Transmission Electron Microscope - Investigations of small Orientations Changes by Means of Orientation Mapping in TEM rozdział w The Transmission Electron Microscope ISBN 979-953-307-311-7 InTech.
2.    K. Sztwiertnia, M. Bieda, A. Korneva, Application of orientation mapping in TEM and SEM for study of microstructural evolution during annealing. Example: Aluminum alloy with bimodal particle distribution. rozdział w Recrystallization ISBN 979-953-307-346-9 InTech

Projekty badawcze

  • Mechanizmy rozdrobnienia ziarna w procesie rekrystalizacji ciągłej w stopach aluminium o bimodalnym rozkładzie wydzieleń. Nowe sposoby uzyskiwania struktur ultra-drobnoziarnistych (Projekt N507 047 31/1152), IMIM PAN, wykonawca, 2006-2009.

  • Dostosowanie systemu do automatycznego pomiaru map orientacji w TEM do analizy mikrostruktury w metalach silnie odkształconych (Projekt Promotorski N507 159 31/1148), IMIM PAN, główny wykonawca, 2006 – 2008.

  • Poprawa konkurencyjności i innowacyjności krajowego przemysłu przetwórczego metali nieżelaznych poprzez opracowanie zaawansowanych materiałów metalicznych i technologii ich wytwarzania (Projekt Zamawiany PBZ-MNiSW-3/3/2006), Zadanie 1: Funkcjonalne materiały i nanomateriały metaliczne oraz kompozytowe o specyficznej strukturze i własnościach do zastosowań w nowoczesnych dziedzinach gospodarki. Zadanie 1.5: Wieloskalowa, ilościowa charakterystyka mikrostruktury zaawansowanych technologicznie materiałów metalicznych, IMIM PAN, wykonawca, 2007 - 2010.

  • Optymalizacja właściwości eksploatacyjnych magnetycznie twardych materiałów Fe-Cr-Co. Magnesy o gradientowej mikrostrukturze(Projekt N507 530539) IMIM PAN, wykonawca, 2010 – 2013.

  • Projekt badawczy SONATA 2 NCN 2011/03/D/ST8/04106, pt. Mechanizmy rekrystalizacji w modelowym stopie aluminium - badania "in-situ", kierownik projektu , 2012-2016.

  • Projekt badawczy OPUS 2 NCN 2011/03/B/ST8/06120 pt. "Wyjaśnienie mechanizmów formowania się mikrostruktury tytanu poddanego złożonemu procesowi odkształcenia. Mikroskopia orientacji krystalograficznych w SEM i TEM w zastosowaniu do ilościowej analizy metalicznych materiałów heksagonalnych". IMM PAN, wykonawca, 2013-2015.

     

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Staż asystencki: na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH - prowadzenie zajęć ze studentami i uczestnictwo w seminariach Zakładu Zastosowań Matematyki (12 miesięcy)

Stypendium Socrates Erasmus: Semestralny pobyt we Francji na Uniwersytecie w Orleanie - studia na DESS Ingénierie Mathématique et Outils Informatiques.

Niektóre krótsze pobyty:

„Microstructural Evolution and Stability – Challenges at the Intersection of Experiment and Theory” Gordon Research Conferences on Physical Metallurgy, Holderness School, Plymouth, USA 2006 (1tydzień)

EBSD Users Meeting 2006, Hindsgavl Castle, Middelfart, Dania, 2006 (1 tydzień)

Autumn School on Materials Science and Electron Microscopy 2007 "Microscopy - advanced tools for tomorrow's materials" Berlin, 2007 (1 tydzień)

Research Institute for Technical Physics and Materials Science; Hungarian Academy of Sciences – wymiana naukowa, listopad 2007 i maj 2008 (2 tygodnie)

Université Paris-Sud Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay wrzesień, październik 2012 (2 tygodnie)

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

2006 stypendium Gordon Research Conference on Physical Metallurgy w Plymouth (USA)
2008 wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Mikroskopii za zgłoszony referat na XIII International Conference on Electron Microscopy, EM`2008
2009 nagroda Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego za najlepszą pracę doktorską z zakresu Inżynierii Materiałowej w 2008 roku                             
2011 2 nagroda za prezentecję posterową podczas konferencji
EMAS 2011  12th European Workshop on  Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis

Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych

Promotor 2 prac magisterskich:

mgr inż. Katarzyna Sulikowska  (2014)

mgr inż. Anna Jarzębska (2015)

Promotor pomocniczy pracy doktorskiej:

dr inż. Jakub Kawałko (2015)

Organizacja konferencji i sympozjów naukowych

Członek Komitetu organizacyjnego: Workshopu Progress In Microstructure Characterization By Electron Microscopy” - w ramach Centre of Excellence „Nano- and Microscale Characterization and Development of Advanced Materials NAMAM, Zakopane (2005); Członek Komitetu Organizacyjnego „Symposium on Texture and Microstructure Analysis of Functionally Graded Materials”, SOTAMA’2005’, Krakow 2005; Członek Komitetu Organizacyjnego 2nd symposium on texture and microstructure analysis, SOTAMA’2007’, Krakow 2007; Członek Komitetu Organizacyjnego warsztatów „Texture Workshop: Measurement & Interpretation” w IMIM PAN dla przedstawicieli przemysłu organizowanych w 2004 i 2006 roku; Członek komitetu organizacyjnego konferencji AMT 2010, Współorganizator Warsztatów DifSoft 2015


Członkostwo w organizacjach naukowych

Od 2011 roku członek EMAS (European Microbeam Analysis Society) i Polskiego Towarzystwa Mikroskopii (PTMi) oraz EMS ( European Microscopy Society)
Od 2012 roku Sekretarz EMAS PNB (European Microbeam Analysis Society – Polish National Branch)

Główne zainteresowania naukowe

Nowoczesne metody charakterystyki materiałów ze szczególnym uwzględnieniem mikroskopii elektronowej (mikroskopii orientacji krystalograficznych). Metody pomiaru, opisu i analizy tekstury i mikrostruktury.