Dr Piotr Panek

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Laboratorium Fotowoltaiczne,
43-340 Kozy, ul. Krakowska 22

Tel.: (033) 8174249, fax: (033) 4867180

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr inż. Piotr Panek od roku 1984 był zatrudniony w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach, od 1989 w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu a następnie od 1992 w Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Od 1997 jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (Laboratorium Fotowoltaiczne).

Przebieg kariery naukowej

Magister            Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fizyka Stosowana, 1982

Doktor               Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 2006


Dorobek naukowy

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. P. Panek, K. Drabczyk, A. Focsa, A. Slaoui, „A comparative study of SiO2 deposited by PECVD and thermal method as passivation for multicrystalline silicon solar cells", Materials Science and Engineering B, 165, (2009), p. 64-66.

 2. P. Panek, K. Drabczyk, P. Zięba, „Crystalline silicon solar cells with high resistivity emitter", Opto-Electronics Review, 17, (2009), p. 161-165.

 3. P. Panek, K. Drabczyk, P. Zięba, R. P. Socha, B. Rajchel, „The Laser-fired Back Contacts for Crystalline Silicon Solar Cells", Proc. of the 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Hamburg, Germany, 21-25 September 2009, p. 1930-1933.

 4. L. A. Dobrzański, A. Drygała, P. Panek, M. Lipiński, P. Zięba, „Development of the Laser Method of Multicrystalline Silicon Surface Texturization", Archives of Materials Science and Engineering, 38, (2009), p. 5-11.

 5. E. Klugmann-Radziemska, P. Ostrowski, K. Drabczyk, P. Panek, M. Szkodo, ,,Experimental validation of crystalline silicon solar cells recycling by thermal and chemical methods", Solar Energy Materials & Solar Cells, 94, (2010), p. 2275-2282.

 6. P. Panek, K. Drabczyk, G. Kulesza, P. Zięba, "The Silicon Solar Cells with Laser Fired Back Contacts Obtained by Use of Nd:YAG and Ytterbium Fiber Lasers", ", Proc. of the 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Hamburg, Germany, 5-9 September 2011, p. 1750-1752.

 7. P. Panek, „Fotowoltaika Polska 2011", Publikatech, Warszawa 2011, ISSN 0033-2089.

 8. K. Drabczyk, P. Panek, „Silicon-based solar cells: characteristics and production processes", Kraków 2012, ISBN 978-83-62098-08-8.

 9. K. Drabczyk, P. Panek, „A comparative study of EVA with and without thermal history for different lamination process parameters", Materials Science and Engineering B, 177, (2012), p. 1378-1383.

 10. T. Stapiński, K. Marszałek, M. Lipiński, P. Panek, W. Szczepanik, „Investigation of solar panels with anhanced transmission glass", Microelectronic Materials and Technologies, vol. 1, (2012), p. 285-296, Koszalin 2012, ISSN 0239-7129.

 11. K. Drabczyk, R. Socha, P. Panek, ,,Electrodeposition of thin metallic layer for solar cell electrodes", Soldering & Surface Mount Technology, vol. 26, issue 1, (2014), p. 18-21.

 12. K. Drabczyk, P. Panek, „ Influence of screen printing parameters on the front metallic electrodes geometry of solar cells", Circuit World, vol. 40, issue 1, (2014), p. 23-26.

 13. T. Stapiński, M. Godlewski, M. Jakubowska, K. Marszałek, R. Pietruszka, P. Panek, B. Soliński, I. Soliński, K. Turoń, G. Wróblewski, ,,Materiały i metody optymalizacji budowy ogniw i paneli fotowoltaicznych'', AR TOP, Kraków, 2014, ISBN 978-83-63179-17-5.

Projekty badawcze

Projekty MNiSW

 • Krzemowe ogniwa słoneczne o wysokiej sprawności (Projekt nr 9S60301704), wykonawca, 1993-1994

 • Opracowanie i realizacja monitoringu promieniowania słonecznego i danych eksploatacyjnych systemu fotowoltaicznego, (Projekt nr 8 T10B04010), IMIM PAN, wykonawca, 1996-1998.

 • Rozwój fotowoltaiki celem uzyskania energii elektrycznej w warunkach krajowych – opracowanie technologii wysoko sprawnych, monokrystalicznych krzemowych ogniw fotowoltaicznych, (Projekt PBZ KBN 05/T11/98 – temat 1A), IMIM PAN, główny wykonawca, 2000-2002.

 • Rozwój fotowoltaiki celem uzyskania energii elektrycznej w warunkach krajowych – opracowanie technologii wysoko sprawnych, monokrystalicznych krzemowych ogniw fotowoltaicznych, (Projekt PBZ KBN 05/T11/98 – temat 2), IMIM PAN, główny wykonawca, 2000-2002.

 • Kształtowanie struktury krzemu porowatego w aspekcie własności elektrycznych i optycznych ogniwa słonecznego, (Projekt 4 T 08A 04623 – grant promotorski), IMIM PAN, główny wykonawca, 2002-2005.

 • Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych (Projekt PBZ-KBN 100/TO8-2003): Temat 1: Projektowanie i opracowanie technologii wytwarzania funkcjonalnych materiałów gradientowych do zastosowań w fotonice i ogniwach paliwowych, Zadanie 1: Warstwy gradientowe w zastosowaniu do wysokosprawnego fotoogniwa na bazie krzemu, IMIM PAN, główny wykonawca, 2004-2007.1)

 • Ogniwa słoneczne na krzemie krystalicznym z punktowymi kontaktami tylnymi wytworzonymi wiązką promieniowania laserowego, (Proj. nr N N507 443734), IMIM PAN, kierownik projektu, 2008 - 2010.

 • Specjalne systemy fotowoltaiczne do zastosowania w Siłach Zbrojnych RP, projekt rozwojowy Nr OR00002108 w konsorcjum z Wojskowymi Zakładami Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu i Wojskowymi Zakładami Łączności nr 2 w Czernicy, IMIM PAN, główny wykonawca, 2009 - 2011.

 • Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym, (Projekt nr UDA-POKL.04.02.00-00-053/08-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), główny wykonawca w IMIM zadania nr 3 - I Krajowa Konferencja Fotowoltaiki , 2009 - 2010.

 • Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym - II edycja, (Projekt nr POKL.04.02.00-00-006/09-00 realizowany w ramach Priorytetu IV Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), główny wykonawca w IMIM zadania nr 3 - II Krajowa Konferencja Fotowoltaiki, 2010 -2011.

 • Nowa jakość - kompleksowe wsparcie procesów restrukturyzacyjnych w Jabil Circuit Poland, (Projekt nr WND-POKL.08.01.02-22-010/10realizowany w Jabil Circuit Poland , ul. Lotnicza 2, 82-500 Kwidzyń. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), główny wykonawca w IMIM, 2010 - 2011.

 • Opracowanie i badania opartej na bateriach słonecznych stacji ładowania akumulatorów do pojazdów elektrycznych, (Projekt nr 10-0020-10/2011), IMIM PAN, wykonawca, 2011 - 2013.

 • Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym - II edycja - komponent międzynarodowy, (Projekt nr POKL.04.02.00-00-006/09-00 realizowany w ramach Priorytetu IV Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) 2011 -2012. Główny wykonawca w IMIM zadania nr 1 - Europejskiej Letniej Szkoły Fotowoltaiki w dniach 4-7 lipca 2012 w Krakowie.

 • In-line processing of n+/p and p/p+ junction systems for cheap photovoltaic module production, Projekt konsorcjum Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, SINTEF - Norwegia. 2014-2016, projekt finansowany przez NCBiR w ramach norweskiego mechanizmu finansowania. POL-NOR/199380/89/2014  task manager for Work Package 1 -,,Front and back doping of Si wafers by low cost method".


Badania wspólne w ramach sieci

 • Badania wspólne w ramach sieci, EKOENERGIA- Nowe ekologiczne i bezpieczne technologie w wytwarzaniu i konwersji energii, IMP PAN, wykonawca, 2006-2007

 • Badania wspólne w ramach sieci, PV-TECH- Rozwój nowych technologii i technik badawczych w dziedzinie krzemowych ogniw słonecznych, IMIM PAN, wykonawca, 2008

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Institut d’Electronique du Solide et des Systèmes , CNRS – Universite Louis Pasteur, Strasbourg, France, 2007, (2 miesiące).

Institut d’Electronique du Solide et des Systèmes, CNRS – Universite Louis Pasteur, Strasbourg, France, 2008, (2 miesiące).

Krótsze pobyty:

PHASE - CNRS, Strasburg, France, September 1992

NATO - Advanced Study Institute - Photovoltaic and Photoactive Materials, Sozopol, Bulgaria, 11th - 22nd September 2001 – (2 tygodnie).

Laboratoire de Chimie Metallurgique des Terres Rares – CNRS, Thiais, France, 2002, 2003 (2 razy po 2 tygodnie).

Stiftelsen SINTEF, Institute Material and Chemistry, Strindveinen 4, 7465 Trondheim, Norway, 21 - 28.10.2014.


Główne zainteresowania naukowe

Nowoczesne metody charakterystyki materiałów półprzewodnikowych stosowanych do budowy ogniw fotowoltaicznych. Procesy i mechanizmy dyfuzji domieszek w krzemie. Materiały gradientowe dla fotowoltaiki. Nowe technologie stosowane w przemyśle fotowotaicznym. Odnawialne źródła energii - krzemowe ogniwa słoneczne. Metody wytwarzania ogniw słonecznych w procesach ciągłych. Procesy laminacji modułów fotowoltaicznych. Techniki laserowe stosowane w technologii krzemowych ogniw fotowoltaicznych.

2007 - 2010 Członek Rady Naukowej IMIM PAN

2012 odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi