Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Narodowa Agencja programu Erasmus+ pozytywnie rozpatrzyła wniosek KA131-HED-2021 i przyznała Instytutowi Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie dofinansowanie na realizację 4 mobilności pracowników w celach szkoleniowych (STT) między krajami programu.

Oznacza to, że 4 pracowników Instytutu, niezależnie od rodzaju zajmowanego stanowiska i obywatelstwa, będzie mogło odbyć wyjazdy szkoleniowe w ramach Programu Erasmus+ KA131-HED-2021. Pracownicy IMIM PAN celem udziału w szkoleniu będą mogli wyjechać do różnego rodzaju organizacji czy przedsiębiorstw, jednak w przypadku szkół wyższych z krajów programu w działaniu KA131-2021 wyłącznie do instytucji posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus+ Charter for Higher Education - ECHE)

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez udział w Programie ma istotny wpływ i brany jest pod uwagę przy awansie zawodowym, zarówno w przypadku pracowników naukowych, inżynieryjno-technicznych jak i administracyjnych. Mobilność pracowników IMIM PAN stanowi jedno z kryteriów ocen warunkujących awanse naukowe, tj. uzyskanie stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora. Przypominamy, że co roku pracownicy Instytutu podlegają ocenie, która przebiega oddzielnie dla grup pracowników ze stopniem doktora i doktora habilitowanego. Każdorazowo omawiana jest kwestia mobilności danego pracownika - która postrzegana jest jako cenny wkład w rozwój zawodowy naukowca. Osobnej ocenie, zgodnej z programem studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej, podlegają doktoranci IMIM PAN. Również w przypadku tej oceny aktywność podjęta w ramach ERASMUS+ w pozytywny sposób wpływa na końcową ocenę.
Ponadto mobilność pracowników w pozytywny sposób przekłada się na doświadczenie brane pod uwagę podczas współpracy z sektorem przemysłowym i prywatnym.

Pracownicy, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji na wyjazd w ramach Staff Training Mobility (STT) w Erasmus+ otrzymają środki (w formie ryczałtu) na stypendium oraz koszty podróży. Przybliżona stawka na realizację jednego wyjazdu wynosi ok.1200 EUR, jednakże przyznane dofinansowanie będzie obliczone indywidualnie na podstawie stawek i limitów dla poszczególnych kategorii budżetowych w akcjach programu Erasmus+ ustalonych przez Komisję Europejską i opisanych w „zasadach alokacji i wykorzystania funduszy na wyjazdy edukacyjne Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe - Akcja 1 „Mobilność edukacyjna" dostępnych na stronie http://erasmusplus.org.pl, z uwzględnieniem możliwości ubiegania się przez pracowników z niepełnosprawnością o dodatkowe dofinansowanie.

Dzienne stawki stypendialne

Kraje należące do danej grupy

Stawka dzienna przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni

Grupa 1 - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo


 180€

Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy Niemcy, Portugalia, Włochy, Bangladesz, Bhutan, Chiny, Filipiny, Indie, Indonezja, Kambodża, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Laos, Malediwy, Malezja, Myanmar/Birma, Mongolia, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tajlandia i Wietnam, Brunei, Hongkong, Japonia, Korea, Makau, Singapur i Tajwan


160€


Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

 140€


Kraje regionu 1-4 i 6-13*

 180€

* Państwa trzecie niestowarzyszone z Programem w podziale na Regiony


ODLEGŁOŚĆ

 RYCZAŁ NA KOSZTY PODRÓŻY

"GREEN TRAVEL"*

 od 0 do 99 km

23 € na uczestnika

 -

  od 100 do 499 km

180 € na uczestnika

210 € na uczestnika 

  od 500 do 1999 km

 275 € na uczestnika

320 € na uczestnika

  od 2000 do 2999 km

 360 € na uczestnika

410 € na uczestnika

  od 3000 do 3999 km

530 € na uczestnika

610 € na uczestnika 

  od 4000 do 7999 km

 820 € na uczestnika

 -

  8000 km lub więcej

 1500 € na uczestnika

-

* Green travel - podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na wyjazd oraz procedury realizacji wyjazdów pracowników IMIM PAN