Pracownia DN-1

Drukuj

Pracownia Teorii Procesów Metalurgicznych

SKŁAD OSOBOWY:

Kierownik pracowni:  Prof dr hab inż Natalia Sobczak

Pracownicy naukowi:

Prof. dr hab. inż. Bogusław Major, czł. koresp. PAN

Dr hab. Piotr Ozga, Prof. PAN

Dr hab. inż. Przemysław Fima, Prof. PAN

Dr inż. Janusz Pstruś

Dr hab. inż. Adam Dębski, prof. PAN

Dr hab. inż. Tomasz Gancarz, Prof. PAN

Dr Honorata Kazimierczak

Dr Sylwia Terlicka


Prof. dr hab. inż. Władysław Gąsior - Profesor Senior

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:


Doktoranci:

Mgr inż. Alexandra Dobosz

Mgr inż. Agnieszka Hara

Mgr inż. Miłosz Zabrocki