Mgr inż. Paweł Petrzak

Drukuj


Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 70, pokój 104, fax: (012) 295 28 04,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska:

Mgr inż. Paweł Petrzak jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie na stanowisku asystenta (od 2018).


Przebieg kariery naukowej:

Doktorat: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, w trakcie
Temat pracy: Wpływ wyżarzania na mikrostrukturę napoin stopów niklu na stali kotłowej

Magister: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, 2012
Temat pracy: Mikrostruktura połączeń spawanych stali kotłowej ze stalą ferrytyczną

Inżynier: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, 2011
Temat pracy: Modyfikacja struktury i właściwości warstwy wierzchniej stopów odlewniczych techniką mieszania tarciowego (FSP)


Dorobek naukowy:

Całkowita liczba publikacji 12, w tym 5 w czasopismach z listy JCR
Bazy naukowe:

Scopus

Publons

 1. A. Dębowska, A. Magdziarz, A. Kopia, I. Kalemba-Rec, P. Petrzak, Influence of fuel ashes on corrosion of surface coatings cladded by CMT method, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 2019, vol. 41, No. 4, 427-437

 2.  J. Huebner, D. Kata, P. Rutkowski, P. Petrzak, J. Kusiński, Grain-boundary interaction between Inconel 625 and WC during laser metal deposition, Materials, 2018, vol. 11, No. 10, 1797

 3. M. Solecka, A. Kopia, P. Petrzak, A. Radziszewska, Microstructure, chemical and phase composition of clad layers of Inconel 625 and Inconel 686, Archives of Metallurgy and Materials, 2018, vol. 63, No. 1, 513-518

 4. H. Paul, Ł. Maj, M. Prażmowski, A. Gałka, M. Miszczyk, P. Petrzak, Microstructure and mechanical properties of multi-layered Al/Ti composites produced by explosive welding, Procedia Manufacturing, 2018, vol. 15, 1391-1398

 5. P. Petrzak, K. Kowalski, M. Rozmus-Górnikowska, A. Dębowska, M. Jędrusik, D. Koclęga, Annealing effect on microstructure and chemical composition of Inconel 625 alloy, Metallurgy and Foundry Engineering, 2018, vol. 44, No. 2, 73-80

 6. P. Petrzak, K. Kowalski, M. Rozmus-Górnikowska, Mikrostruktura i skład chemiczny powłok ze stopów Inconel 625 i 686 napawanych metodą CMT na stali 16Mo3, Przegląd Spawalnictwa, 2017, vol. 89, No. 6, 24-29

 7. Dębowska, A. Kopia, I. Kalemba-Rec, P. Petrzak, A. Magdziarz, Surface characterization of 309 and 310 steel after the corrosion in wood biomass ash, Acta Physica Polonica. A, 2017, vol. 131, No. 5, 1387-1390

 8. P. Petrzak, K. Kowalski, M. Blicharski, Analysis of phase transformations in Inconel 625 alloy during annealing, Acta Physica Polonica. A, 2016, vol. 130, No. 4, 1041-1044

 9. M. Jędrusik, A. Dębowska, A. Kopia, P. Petrzak, D. Koclęga, I. Kalemba-Rec, Characterization of oxide layers made on aluminum alloy 7075 by different methods, Metallurgy and Foundry Engineering, 2016, vol. 42, No. 3, 187-193

 10. P. Petrzak, M. Blicharski, S. Dymek, M. Solecka, Electron microscopy investigation of Inconel 625 weld overlay on boiler steel, Solid State Phenomena, 2015, vol. 231, 113-118

 11. M. Solecka, P. Petrzak, A. Radziszewska, The microstructure of weld overlay Ni - base alloy deposited on carbon steel by CMT method, Solid State Phenomena, 2015, vol. 231, 119-124

 12. P. Petrzak, M. Blicharski, S. Dymek, Mikrostruktura i własności mechaniczne Inconelu 625 napawanego na stale kotłowe, Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2014, vol. 81, No. 4, 204-207


Projekty badawcze:


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą: