Tematyka badawcza Pracowni Teorii Procesów Metalurgicznych

Drukuj

Nowe ekologiczne stopy lutownicze

Rozwijanie bazy SURDAT(W. Gąsior, J. Pstruś, P. Fima, T. Gancarz, A. Dębski)

Lutowia bezołowiowe. Elektrolityczne otrzymywanie wieloskładnikowych lutowi bezołowiowych na bazie stopu Sn-Zn. Charakterystyka strukturalna, fazowa i fizykochemiczna w układach podłoże/warstwa elektrolityczna/lutowie bezołowiowe na bazie Sn-Zn -

(P. Ozga, H. Kazimierczak, J. Pstruś, Z. Świątek, J. Wojewoda-Budka, P. Fima, M. Słupska, A. Hara)

Materiały metaliczne do magazynowania wodoru dla ekologicznych źródeł energii.

Pomiary aktywności litu w ciekłych stopów Al-Li-Zn.

Badania kalorymetryczne entalpii tworzenia faz międzymetalicznych z układu Al-Li, Li-Zn oraz zmiany entalpii mieszania w układach Al-Li oraz Li-Zn.

Badania właściwości fizycznych (gęstość, napięcie powierzchniowe, lepkość) stopów z układu Al-Li-Zn.

Absorpcja wodoru w stopach Al-Li-Zn

(W. Gąsior, P. Fima, T. Gancarz, A. Dębski, W. Zakulski, M. Trybuła)


PROJEKTY BADAWCZE


Projekty Unii Europejskiej


Współpraca dwustronna z zagranicąPRACE DOKTORSKIE

Zakończone:

2008 - Janusz Pstruś, Właściwości fizykochemiczne nowych stopów lutowniczych na przykładzie układu Sn-Zn-In, IMIM PAN, (Promotor: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Moser)

2012 - Adam Dębski, Ciepło tworzenia faz międzymetalicznych z układu Al-Fe-Ni-Ti, IMIM PAN, (Promotor: W. Gąsior)

2013 - Tomasz Gancarz, Właściwości fizykochemiczne ciekłych stopów Sb-Sn-Zn, IMIM PAN, (Promotor: W. Gąsior)

2014 - H. Kazimierczak, Electrodeposition of Zn-Mo layers from aqueous citrate solution, IMIM PAN, (Promotor: P. Ozga).

2015 - M. Trybuła, Thermodynamic, structural and thermophysical properties of liquid Al-Li-Zn, (Promotor: W. Gąsior)

2017 - M. Słupska, Elektrolityczne otrzymywanie warstw Sn-Zn-Cu z kąpieli cytrynianowych, (Promotor: P. Ozga)

W toku:

 

Agnieszka Hara - promotor: P. Ozga

Sylwia Terlicka - promotor: P. Fima

Monika Bugajska - promotor: P. Fima

 INNE