Drukuj

Dr inż. Paulina Indyka

Kierownik pracy: dr hab. Ewa Bełtowska-Lehman, prof. PAN

Tytuł pracy w języku polskim: Optymalizacja mikrostruktury i właściwości powłok Ni-W osadzanych elektrochemicznie
Tytuł pracy w języku angielskim: Microstructure and properties optimization of electrodeposited Ni-W coatings

 

Słowa kluczowe w języku w języku polskim: elektroosadzanie, nikiel, wolfram, mikrostruktura, XRD, SEM, TEM.
Słowa kluczowe w języku angielskim: electrodeposition, nickel, tungsten, microstructure, XRD, SEM, TEM.


Charakterystyka pracy w języku polskim:

Praca dotyczy problemu poszukiwań substytutu twardych powłok chromowych w odpowiedzi na potrzeby przemysłu lotniczego i samochodowego, co wiąże się z koniecznością opracowania nowych kąpieli elektrolitycznych neutralnych dla środowiska naturalnego, mogących zastąpić stosowane dotąd toksyczne roztwory elektrolitów zawierające Cr(VI). Celem prowadzonych prac badawczych było wskazanie drogi optymalizacji mikrostruktury powłok stopu Ni-W poprzez odpowiednie sterowanie procesem galwanicznym w kierunku podwyższenia właściwości funkcjonalnych powłok, decydujących o ich praktycznym zastosowaniu. W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzących do zaprojektowania kąpieli galwanicznej o optymalnym składzie (modelowanie równowagowego składu elektrolitu), opisano zależności kinetyczne, oraz charakterystykę mikrostrukturalną powłok stopu Ni-W osadzanych w różnych warunkach prądowo-napięciowych. Badania mikrostrukturalne powłok Ni-W wykonano przy wykorzystaniu elektronowej mikroskopii skaningowej i transmisyjnej wraz z techniką spektroskopii dyspersji energii promieniowania X i dyfrakcji elektronowej oraz rentgenowską analizą fazową. W efekcie prowadzonych badań uzyskano podstawę do podania optymalnego składu kąpieli galwanicznej oraz warunków prowadzenia procesu elektroosadzania powłok stopu Ni-W o zadanej mikrostrukturze i oczekiwanych właściwościach mechanicznych i tribologicznych.

Charakterystyka pracy w języku angielskim:

The subject of the thesis concerns an issue of finding a substitute for hard chromium coatings for automotive and aviation industries applications. It involves the development of a new environmentally neutral electrolytic baths, which could replace the currently used toxic electrolyte solutions containing Cr (VI). The objective of this study was to examine the Ni-W alloy microstructural, chemical and phase composition relations with respect to the electrodeposition process (galvanic bath and operating parameters), and to determine the optimal conditions for obtaining good quality and homogeneous Ni-W alloy coatings of particular functional properties. The parallel investigation of bath design (electrolyte solution equilibrium composition simulations), the kinetics relations, and Ni-W alloy coatings microstructural characterisation were described. The microstructural research were conducted using mainly the scanning and transmission electron microscopy along with the energy dispersive X-ray spectrometry method and the electron diffraction as well as the non-destructive X-ray phase analysis. The results obtained provided feedback for alternation of the bath composition and electrodeposition process operational parameters, thus leading to optimize the Ni-W alloy coatings with respect to their mechanical and tribological properties.


Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej: