Drukuj

DN-3 Pracownia Materiałów Funkcjonalnych i Konstrukcyjnych

SKŁAD OSOBOWY:

Kierownik pracowni

Prof. dr hab. inż. Jerzy Morgiel


Pracownicy naukowi:

Dr hab. Lidia Lityńska - Dobrzyńska, Prof. PAN

Dr hab. inż. Wojciech Maziarz, Prof. PAN

Dr hab. inż. Łukasz Major

Dr inż. Łukasz Rogal

Dr inż. Paweł Czaja

Dr inż. Katarzyna Stan-Głowińska

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

     Mgr Maciej Szlezynger

Doktoranci:

     Mgr inż. Justyna Grzegorek

     Mgr inż. Łukasz Maj