Dr inż. Katarzyna Stan-Głowińska

Drukuj

Adres do korespondencji:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25
Tel.: (012) 2952826, pokój 001, fax: (012) 2952804
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr inż. Katarzyna Stan-Głowińska jest zatrudniona w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie od roku 2014 na stanowisku metalurga, a od 2015 roku na stanowisku adiunkta.

 

Przebieg kariery naukowej

Magister inżynier: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, kierunek: Inżynieria Materiałowa, Specjalność: Biomateriały, 2010 (z wyróżnieniem)

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2014


Najważniejsze publikacje:

  1. K. Stan-Glowinska, L. Litynska-Dobrzynska, J. Dutkiewicz, M.A. Gordillo, J.M. Wiezorek, Stability and Transformation of Quasicrystalline Phase in Transition Metal Modified Al-(Mn-Fe)-based Alloys, Microscopy and Microanalysis 21 S3 (2015) 1359-1360

  2. L. Lityńska-Dobrzyńska, J. Dutkiewicz, K. Stan-Głowińska, W. Wajda, L. Dembinski, C. Langlade, C. Coddet: Characterization of aluminium matrix composites reinforced by Al-Cu-Fe quasicrystalline particles, Journal of Alloys and Compounds 643 (2015) S114-S118

  3. K. Stan-Głowińska, Preparation and characterization of Al-Mn-Fe base alloys strengthened with quasicrystalline particles, ISBN: 978-83-60768-12-9, Kraków 2014

  4. L. Lityńska-Dobrzyńska, K. Stan-Głowińska, A. Góral, A. Wierzbicka-Miernik, W. Wajda, M. Mitka, J. Dutkiewicz, Wykorzystanie stabilnych i metastabilnych kwazikryształów jako fazy umacniającej w aluminium, rozdział w monografii „Polska Metalurgia 2011-2014" Ed. Komitet Metalurgii PAN (2014) 961-973

  5. L. Litynska-Dobrzynska, J. Dutkiewicz, K. Stan-Glowinska, L. Dembinski, C. Coddet and P. Ochin, Characterization of Rapidly Solidied Al65Cu20Fe15 Alloy in Form of Powder or Ribbon, Acta Physica Polonica A 126 (2014) 512-515

  6. K. Stan, L. Lityńska-Dobrzyńska, P. Ochin, G. Garzeł, A. Wierzbicka-Miernik, J. Wojewoda-Budka, Effect of Ti, Zr and Hf addition on microstructure and properties of rapidly solidified Al-Mn-Fe alloy, Journal of Alloys and Compounds 615 (2014) S607-S611

  7. K. Stan, L. Lityńska-Dobrzyńska, J.L. Lábár, A. Góral, Effect of Mo on stability of quasicrystalline phase in Al-Mn-Fe alloy, Journal of Alloys and Compounds 586 (2014) S395-S399

  8. J. Wojewoda-Budka, K. Stan, B. Onderka, R. Nowak, N. Sobczak: Microstructure, chemistry and thermodynamics of Al/NiOSC couples obtained at 1000 °C, Journal of Alloys and Compounds 615 (2014) S178-S182

  9. K. Stan, L. Lityńska-Dobrzyńska, P. Ochin, A. Wierzbicka-Miernik, A. Góral, J. Wojewoda-Budka: Effect of alloying elements on microstructure and properties of Al-Mn-Fe alloy, Archives of Metallurgy and Materials 58(2) (2013) 339-344

 

Udział w projektach:

 

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Department of Mechanical Engineering and Materials Science, University of Pittsburgh, Stany Zjednoczone: Badania przemian strukturalnych zachodzących w stopach na bazie Al umacnianych cząstkami kwazikrystalicznymi (w ramach stypendium Etiuda), październik 2014 - marzec 2015 (6 miesięcy)

Institute for Technical Physics and Materials Science; Research Center for Natural Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Budapeszt, Węgry: Wygrzewanie cienkich folii in-situ w transmisyjnym mikroskopie elektronowym w celu określenia stabilności termicznej nowych materiałów na osnowie aluminium umacnianych fazą kwazikrystaliczną, październik 2011 (1 tydzień), wrzesień- październik 2012 (1 tydzień), wrzesień 2013 (1 tydzień)

Institute de Chimie et des Matériaux Paris Est, CNRS-Université Paryż, Francja: Otrzymywanie nowoczesnych stopów aluminium umacnianych cząstkami kwazikrystalicznymi przy użyciu techniki szybkiej krystalizacji (w ramach program Erasmus+), kwiecień 2013 (2 tygodnie)

 

Uzyskane projekty i nagrody:

• Projekt badawczy - PRELUDIUM (finansowany przez Narodowe Centrum Nauki) 2013-2016

• ETIUDA: stypendium doktorskie (finansowany przez Narodowe Centrum Nauki) 2013-2015

• Stypendium Doctus - w ramach małopolskiego funduszu stypendialnego dla doktorantów 2011-2014

• Stypendium naukowe dla najlepszych studentów na rok akademicki 2012-2013

• Zdobycie pierwszego miejsce w konkursie dla doktorantów na najlepszy abstrakt zgłoszony w ramach 14 Międzynarodowej Konferencji Mikroskopii Elektronowej w Wiśle 2011

 

Organizacja konferencji i sympozjów naukowych:

Członek komitetu organizacyjnego 9-tego Seminarium Polsko-Japońskiego poświęconego Micro i Nano Analizie, 10-13 września 2012, Sieniawa

Udział w organizacji warsztatów "Advanced Materials and Nanoanalysis" 25-26 czerwca 2012, Kraków

 

Członkostwo w organizacjach naukowych:

Członek Polskiego Towarzystwa Mikroskopii od 2014 roku

Członek Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego od 2015 roku


Zainteresowania badawcze:
Nowoczesne stopy aluminium do zastosowań strukturalnych, otrzymywanie materiałów z wykorzystaniem techniki szybkiej krystalizacji, budowa i własności metastabilnych faz krystalicznych i kwazikrystalicznych, zastosowanie zaawansowanych technik mikroskopii elektronowej w badaniach materiałów