Dr inż. Łukasz Rogal

Drukuj

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 12 2952826


Miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr inż. Łukasz Rogal zatrudniony jest w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk na stanowisku adiunkta


Przebieg kariery naukowej

Magister inżynier: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Odlewnictwa, 2008

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2013


Dorobek naukowy

Łącznie 27 opublikowanych pozycji (21 ujętych w JCR)
Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. Ł Rogal, W Solano-Álvarez, Z Szklarz, H Bhadeshia, Feasibility study for thixioforming nanostructured bainitic steels, Materials Science and Engineering: A, 2016; 651, 708-719.

 2. Ł. Rogal, G. Korpala, J. Dutkiewicz, Evolution of microstructure in 100Cr6 steel after cooling from a thixoforming temperature to bainitic transformation ranges, Materials Science and Engineering: A, 2015;624:291-299.

 3. Rogal L., Dutkiewicz J., Deformation behavior of high strength X210CrW12 steel after semi-solid processing, Materials Science and Engineering A, 603 (2014) 93-97.

 4. Rogal L., Dutkiewicz J., Szklarz Z., Krawiec H., M. Kot, Mechanical properties and corrosion resistance of X210CrW12 steel after semi-solid processing and heat treatment, Materials Characterization, 88, (2014) 100-110.

 5. Rogal Ł., Dutkiewicz J., Globular microstructure formation in X210CrW12 steel for semi-solid processing using plastic deformation and boron modification, Archives of Metallurgy and Materials, in Press

 6. Rogal Ł., Dutkiewicz J., 2012, Heat treatment of thixo-formed hypereutectic X210CrW12 tool steel, Metallurgical and Materials Transactions A 43A: 5009-5018

 7. Rogal Ł., Dutkiewicz J., 2012, Effect of annealing on microstructure, phase composition and mechanical properties of thixo-cast 100Cr6 steel, Journal of Materials Characterization 68: 123-130

 8. Rogal Ł., Dutkiewicz J., 2011, Transmission electron microscopy studies of X210CrW12 and 100Cr6 thixo-cast steels, Solid State Phenomena 186: 311-314

 9. Rogal Ł., Dutkiewicz J., Lityńska-Dobrzyńska L., Olszowska-Sobieraj B., Modigell M., 2011, Positive effect of Sc and Zr on globular microstructure formation in AA7075 thixoforming feedstock, American Institute of Physic 1353: 1039-1044

 10. Rogal Ł., Dutkiewicz J., Czeppe T., Bonarski J., Olszowska-Sobieraj B., 2010, Characteristics of 100Cr6 Bearing Steel after Thixoforming Process Performed with Prototype Device, Transactions of Nonferrous Metals Society of China 20:1033-1036

 11. Dutkiewicz J., Rogal Ł., Sołek K., Mitura Z., Kapranos P., 2010, Thixoforming of spray formed M2 tool steel, International Journal of Material Forming 2: 753-756 Publised in Springer od 2013 na liście JRC

 12. Sołek K., Mitura Z.,, Karbowniczek M., Dutkiewicz J., Faryna M., Rogal Ł., 2010, Microstructure evolution in hot worked steel after heating to semi-solid state Journal of Microscopy Oxford 237: 469-474

 13. Dutkiewicz J., Rogal Ł., Sołek K., Mitura A., 2009, Thixoforming Technology of High Carbon X210CrW12 Steel, International Journal of Material Forming 2: 753-756

 14. Sołek K., Dutkiewicz J., Rogal Ł., 2008, Analysis of thixoforming process and microstructure development of steel in semi-solid state, Steel Research International 79: 239-246

 15. Dutkiewicz J., Maziarz W., Lityńska-Dobrzyńska L., Rogal Ł., 2011, Structure of silver base composite for electric contact Materials Chem. Listy 105: 420-423

 16. Stan K., Lityńska-Dobrzyńska L., Dutkiewicz J., Rogal Ł., 2011, TEM study of quasicrystal in Al-Mn-Fe melt - spun ribbons, Solid State Phenomena, Trans. Tech Publications

 17. Rusz S., Dutkiewicz J., Faryna M., Maziarz W., Rogal Ł., Bogucka J.,Kedroň J.,Tyląar S., 2011 SEM EBSD and TEM Structure Studies of alfa-Brass after Severe Plastic Deformation Using Dual Rolls Channel Extrusion Followed by Groove Pressing, Solid State Phenomena, Trans. Tech Publications

 18. Dutkiewicz J., Lityńska-Dobrzyńska L., Maziarz W., Czeppe T., Kukuła A., Rogal Ł., 2011, Structure and properties of composites prepared from partially amorphous ZrCuNiTi and nanocrystalline silver, Journal of Alloys and Compounds 509: 161-165

 19. Dutkiewicz J., Litynska-Dobrzynska L., Kovacova A, Molnarova M., Rogal L., Maziarz W., 2010 HRTEM studies of amorphous ZrNiTiCu nanocrystalline composites, Journal Of Microscopy-Oxford 237: 3: 237-241

 20. Dutkiewicz J., Litynska-Dobrzynska L., Rogal L., 2010, Cu/Ti base multicomponent amorphous Cu47Ti33Zr11Ni8Si1 and nanocrystalline silver composites", Physica Status Solidi A-Applications And Materials Science 207:5:1109-1113


Projekty badawcze

 

Doświadczenie zdobyte w kraju i zagranicą

University of Cambridge, Department of Materials Science & Metallurgy,, Phase Transformations Group" 25.09. -24.10.2015

CANMET-MATERIALS, Natural Resources Canada Ontario, Canada 28.09-06.10.2014,  15-22.01.2015

University Of Leicester 30-01-09.02.2014


Organizacja konferencji i sympozjów naukowych

Sekretarz:
9th Polish-Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis, 10-13 September 2012 Sieniawa, Poland

 

Najważniejsze międzynarodowe I krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

Stypendium projektu Doctus „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów" za wybitne osiągnięcia naukowe sprzyjające rozwojowi Województwa Małopolskiego

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

Polskie Towarzystwo Materiałów kompozytowych


Główne zainteresowania naukowe

Przemiany fazowe w stalach, odlewanie tiksotropowe stopów metali