Dr hab. Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Prof. PAN

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 2952873, pokój 001, fax: (012) 6372192 lub (012) 2952804

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr Lidia Lityńska-Dobrzyńska jest zatrudniona w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jest zastępcą kierownika Laboratorium Analitycznej Mikroskopii Elektronowej w IMIM PAN.


Przebieg kariery naukowej

Magister Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki-Fizyki-Chemii, Specjalność: Fizyka ciała stałego, 1974

Doktor Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2000

Doktor habilitowany - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2010

Dorobek naukowy

Łącznie 232 opublikowane pozycje (132 ujęte przez Journal Citation Reports), 2 monografie i 5 rozdziały w monografiach

 

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. H. Paul, L. Litynska-Dobrzynska, M. Prazmowski; Microstructure and Phase Constitution Near the Interface of Explosively Welded Aluminum/Copper Plates, Metallurgical and Materials Transactions, 44A (2013) 3836-3851

 2. J. Wojewoda-Budka, Z. Huber, L. Lityńska-Dobrzyńska, N. Sobczak, P. Zieba; Microstructure and chemistry of the SAC/ENIG interconnections, Materials Chemistry and Physics, 139 (2013) 276-280

 3. K. Stan, L. Lityńska-Dobrzyńska, J.L. Lábár, A. Góral; Effect of Mo on stability of quasicrystalline phase in Al-Mn-Fe alloy, Journal of Alloys and Compounds, 586 (2014) S395-S399

 4. K. Kubok, L. Litynska-Dobrzynska, J. Wojewoda-Budka, A. Góral, A. Debski, Investigation of Structures in As-Cast Alloys from the Mg-Zn-Ca System, Archives of Metallurgy and Materials 58 (2013) 329-333.

 5. K. Stan, L. Lityńska-Dobrzyńska, J.L. Lábár, A. Góral; Effect of Mo on stability of quasicrystalline phase in Al-Mn-Fe alloy, Journal of Alloys and Compounds 586 (2014) S395-S399.

 6. M. Mitka, A. Góral, Ł. Rogal, L. Lityńska-Dobrzyńska; Microstructure of mechanically alloyed and annealed Al62Cu25.5Fe12.5 powder, Journal of Alloys and Compounds 653 (2015) 47-53.

 7. L. Lityńska-Dobrzyńska , J. Dutkiewicz, K. Stan-Głowińska, W. Wajda, L. Dembinski, C. Langlade, C. Coddet; Characterization of aluminium matrix composites reinforced by Al-Cu-Fe quasicrystalline particles, Journal of Alloys and Compounds 643 (2015) S114-S118.

 8. L. Lityńska-Dobrzyńska, M. Mitka, A. Góral, K. Stan-Głowińska, J. Dutkiewicz; Microstructure and mechanical properties of aluminium matrix composites reinforced by Al62Cu25.5Fe12.5 melt spun ribbon, Materials Characterization 117 (2016) 127-133.

 9. K. Stan-Głowińska, L. Lityńska-Dobrzyńska, J. Morgiel, A. Góral, M.A. Gordillo, J.M. Wiezorek; Enhanced thermal stability of a quasicrystalline phase in rapidly solidified Al-Mn-Fe-X alloys, Journal of Alloys and Compounds 702 (2017) 216-228.

 10. B.D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, R. Dula, E. Bielanska, W. Rojek, T. Machej, R.P. Socha, L. Litynska-Dobrzynska, K. Bahranowski, E.M. Serwicka; Composites derived from exfoliated Laponite and Mn-Al hydrotalcite prepared in inverse microemulsion: A new strategy for design of robust VOCs combustion catalysts, Applied Catalysis B- Environmental 211 (2017) 46-56.


Projekty badawcze

 • Związki międzymetaliczne wytwarzane metodami szybkiego i kierunkowego krzepnięcia przeznaczone do zastosowań katalitycznych (2018-2021) - kierownik

 • Charakterystyka kompozytów na osnowie aluminium umacnianych cząstkami kwazikrystalicznymi (2012-2015) - kierownik

 • Wytwarzanie nano i ultradrobnokrystalicznych wysokowytrzymałych stopów Al-Mg-Zn-Cu-Zr-Sc oraz charakterystyka ich struktury metodami wysokorozdzielczej transmisyjnej mikroskopii elektronowej (2008-2010) - kierownik


Fundusze strukturalne

 • POIG.01.03.01-14-013/08 - Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego (2008-2012) - wykonawca

 • POIG.01.03.01.-00-058/08- Innowacyjne materiały do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych w urządzeniach elektrycznych (2009-2013) - wykonawca

 • POIG.01.03.01 -00-103/09 Poprawa niezawodności bezołowiowych połączeń lutowanych w pakietach elektronicznych (Pb-free) (2010-2013) - wykonawca

 

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

École Nationale Supérieure de Chimie de Paris, Paris University, Projekt INCO-Copernicus, Paryż - Francja, 1998 3 m-ce; 1999 2 m-ce;

Centre d'Etude de Chimie Metallurgique (CNRS) Francja, współpraca PAN-CNRS, Paryż - Francja, 2000 (3 tygodnie), 2001 (2 tygodnie),  

German Aerospace Center, Kolonia - Niemcy, 2001 (3 miesiące)

Institute of Applied Physics, ETH Zurich - Szwajcaria, 2003 (3 miesiące)

Università Politecnica Delle Marche, Ankona - Włochy, 2005 (1 miesiąc), 2006 (1 miesiąc).


Organizacja konferencji i sympozjów naukowych

Symposium MRS Fall Meeting: Phase Stability, Phase Diagrams, Thermodynamics, Modelling and Applications (2006),

9th Polish-Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis (2012) - sekretarz


Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

Srebrny Krzyż Zasługi za całokształt działalności badawczo-naukowej, 2012

Członkostwo w organizacjach naukowych

Rada Naukowa Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie

Polskie Towarzystwo Mikroskopii Elektronowej

Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze

Komitet Metalurgii PAN


Główne zainteresowania naukowe

Charakterystyka mikrostruktury metodami transmisyjnej mikroskopii elektronowej, mikrostruktura i własności stopów aluminium i magnezu, kwazikryształy, techniki uzyskiwania stopów metodami szybkiej krystalizacji