Dr hab. Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Prof. PAN

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 2952873, pokój 001, fax: (012) 6372192 lub (012) 2952804

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr Lidia Lityńska-Dobrzyńska jest zatrudniona w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jest zastępcą kierownika Laboratorium Analitycznej Mikroskopii Elektronowej w IMIM PAN.


Przebieg kariery naukowej

Magister Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki-Fizyki-Chemii, Specjalność: Fizyka ciała stałego, 1974

Doktor Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2000

Doktor habilitowany - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2010

Dorobek naukowy

Łącznie 208 opublikowane pozycje (101 ujęte przez Journal Citation Reports), 1 monografia i 5 rozdziały w monografiach

 

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. L. Litynska-Dobrzynska, J. Dutkiewicz, W. Maziarz, Ł. Rogal; TEM and HRTEM studies of ball milled 6061 aluminium alloy powder with Zr addition, Journal of Microscopy, 237 (2010) 506-510.

 2. L. Litynska-Dobrzynska, J. Dutkiewicz, W. Maziarz, A. Góral; Microstructure of Rapidly Solidified Al-12Zn-3Mg-1.5Cu Alloy with Zr and Sc Additions, Materials Transaction, 52 (2011) 309-314.

 3. L. Litynska-Dobrzynska, J. Dutkiewicz, W. Maziarz, A. Góral; The effect of zirconium addition on microstructure and properties of ball milled and hot compacted powder of Al-12 wt% Zn-3 wt% Mg- 1.5 wt% Cu alloy, Journal of Alloys and Compounds, 509S (2011) S304-S308.

 4. A. Wierzbicka-Miernik, J. Wojewoda-Budka, L. Lityńska-Dobrzyńska, A. Kodentsov. P. Zieba; Morphology and chemical composition of Cu/Sn/Cu and Cu(5at-%Ni)/Sn/Cu(5at-%Ni) interconnections, Science and Technology of Welding and Joining, 17 (2012) 32-35

 5. H. Paul, L. Litynska-Dobrzynska, M. Prazmowski; Microstructure and Phase Constitution Near the Interface of Explosively Welded Aluminum/Copper Plates, Metallurgical and Materials Transactions, 44A (2013) 3836-3851

 6. J. Wojewoda-Budka, Z. Huber, L. Lityńska-Dobrzyńska, N. Sobczak, P. Zieba; Microstructure and chemistry of the SAC/ENIG interconnections, Materials Chemistry and Physics, 139 (2013) 276-280

 7. K. Stan, L. Lityńska-Dobrzyńska, J.L. Lábár, A. Góral; Effect of Mo on stability of quasicrystalline phase in Al-Mn-Fe alloy, Journal of Alloys and Compounds, 586 (2014) S395-S399

 8. K. Stan, L. Litynska-Dobrzynska, P. Ochin, G. Garzeł, A. Wierzbicka-Miernik, J. Wojewoda-Budka; Effect of Ti, Zr and Hf addition on microstructure and properties of rapidly solidified Al-Mn-Fe alloy, Journal of Alloys and Compounds, 615 (2014) S607-S611

 9. A. Góral, W. Żórawski, L. Lityńska-Dobrzyńska; Study of the microstructure of plasma sprayed coatings obtained from Al2O3-13TiO2 nanostructured and conventional powders, Materials Characterization, 96 (2014) 234-240

 10. A. Wierzbicka-Miernik, K. Miernik, J. Wojewoda-Budka, L. Lityńska-Dobrzyńska, G. Garzeł; Microstructure and chemical characterization of the intermetallic phases in Cu/(Sn,Ni) diffusion couples with various Ni additions, Intermetallics, 59 (2015) 23-31


Projekty badawcze

 • Charakterystyka kompozytów na osnowie aluminium umacnianych cząstkami kwazikrystalicznymi (2012-2015) - kierownik

 • Wytwarzanie nano i ultradrobnokrystalicznych wysokowytrzymałych stopów Al-Mg-Zn-Cu-Zr-Sc oraz charakterystyka ich struktury metodami wysokorozdzielczej transmisyjnej mikroskopii elektronowej (2008-2010) - kierownik


Fundusze strukturalne

 • POIG.01.03.01-14-013/08 - Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego (2008-2012) - wykonawca

 • POIG.01.03.01.-00-058/08- Innowacyjne materiały do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych w urządzeniach elektrycznych (2009-2013) - wykonawca

 • POIG.01.03.01 -00-103/09 Poprawa niezawodności bezołowiowych połączeń lutowanych w pakietach elektronicznych (Pb-free) (2010-2013) - wykonawca

 

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

École Nationale Supérieure de Chimie de Paris, Paris University, Projekt INCO-Copernicus, Paryż - Francja, 1998 3 m-ce; 1999 2 m-ce;

Centre d'Etude de Chimie Metallurgique (CNRS) Francja, współpraca PAN-CNRS, Paryż - Francja, 2000 (3 tygodnie), 2001 (2 tygodnie),  

German Aerospace Center, Kolonia - Niemcy, 2001 (3 miesiące)

Institute of Applied Physics, ETH Zurich - Szwajcaria, 2003 (3 miesiące)

Università Politecnica Delle Marche, Ankona - Włochy, 2005 (1 miesiąc), 2006 (1 miesiąc).


Organizacja konferencji i sympozjów naukowych

Symposium MRS Fall Meeting: Phase Stability, Phase Diagrams, Thermodynamics, Modelling and Applications (2006),

9th Polish-Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis (2012) - sekretarz


Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

Srebrny Krzyż Zasługi za całokształt działalności badawczo-naukowej, 2012

Członkostwo w organizacjach naukowych

Rada Naukowa Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie
Polskie Towarzystwo Mikroskopii Elektronowej Komitetu Metalurgii PAN


Główne zainteresowania naukowe

Charakterystyka mikrostruktury metodami transmisyjnej mikroskopii elektronowej, mikrostruktura i własności stopów aluminium i magnezu, kwazikryształy, techniki uzyskiwania stopów metodami szybkiej krystalizacji