Prof. dr hab. inż. Jerzy Morgiel

Drukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków ul.Reymonta 25

Tel: (012) 2952853, pokój 019, fax: (012) 6372192 lub (012) 2952804

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Profesor Jerzy Morgiel jest od roku 1981 jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie (ówcześnie Instytut Podstaw Metalurgii PAN) W Kolejnych latach zajmował następujące stanowiska: 

1981 - 1988 asystenta,
1988 - 2003 adiunkta,
2003 - 2010 docenta,
2010 - 2012 profesora PAN,
2012 - 2014 profesora

Od 1997 roku jest kierownikiem Laboratorium Analitycznej Mikroskopii Elektronowej L2 w zespole Laboratoriów Akredytowanych IMIM PAN, a od 2014 roku pełni równocześnie funkcję kierownika Pracownia Materiałów Funkcjonalnych i Konstrukcyjnych (DN-3)

 

Przebieg kariery naukowej
magistra: AGH – Wydział EAiE, Zakład Fizyki Ciała Stałego, 1981 rok (temat pracy: Struktura i własności optyczne warstw TiN)
doktora: Instytut Podstaw Metalurgii PAN w Krakowie, 1987 (temat: Wpływ struktury fazy macierzystej na przemianę      martenzytyczną w stopach miedzi)
doktora habilitowanego: Instytut Metalurgii i Inzynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2001 (temat: Procesy porządkowania atomowego w stopach analizowane techniką ALCHEMI)

 

Dorobek naukowy

Łącznie 200 opublikowanych pozycji, w tym: 134 pozycje ujęte przez ISI Web of Knowledge (średnia liczba cytowań publikacji ~6, cytowania w 2013 ~100, w 2014 ~140)

5 opracowań monograficznych:

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

  1. J. Morgiel, N. Sobczak, M. Pomorska, R. Nowak, First stage of reaction of molten Al with MgO substrate, accepted by Materials Characterization (2015) 

  2.  J. Morgiel, M. Szlezynger, M. Pomorska, Ł. Maj, K. Marszałek, R. Mania, In-situ TEM heating of Ni/Al multilayers, accepted by Journal of Materials Research

  3. J. Morgiel, T. Wierzchoń, New estimate of phase sequence in diffusive layer formed on plasma nitrided Ti-6Al-4V alloy, Surface and Coatings Technology, 259(2014)473-482

  4. M. Gajewska, J. Dutkiewicz, J. Morgiel, Effect of reinforcement particle size on microstructure and mechanical properties of AlZnMgCu/AlN nano-composites produced using mechanical alloying, Journal of Alloys and Compounds, 586(2014)S423-S427

  5. J. Morgiel, J. Grzonka, R. Mania, Sł. Zimowski, J. Labar, Z. Fogarassy, Relation between microstructure and hardness of nano-composite CrN/Si3N4 coatings obtained using single target magnetron system, Vacuum, 90(2013)170-175

  6. A. Duszova, R. Halgas, M. Blanda, P. Hvizdos, F. Lofaj, J. Dusza, J. Morgiel, Nano-indentation of WC-Co hardmetals, Journal of the European Ceramic Society, , 33(2013) 2227-2232

  7. A. Duszova, P. Hvizdos, F. Lofaj, Ł. Major, J. Dusza, J. Morgiel, Indentation fatigue of WC-Co cemented carbides, Int. Journal of Refractory Metals and Hardmetals, 41(2013)229-235

  8. E. Garcia-Lecina, I. Garcia-Urrutia, J.A. Diez, J. Morgiel, P. Indyka, A comparative study of the effect of mechanical and ultrasound agitation on the properties of electrodeposited Ni/Al2O3 nano-composite coatings, Surface & Coatings Technology,. 206(2012) 2998-3005

  9. J. Dusza, J. Morgiel, A. Duszowa, L. Kvetkowa, M. Nosko, P. Kun, C. Balazsi, Microstructure and fracture toughness of Si3N4 + graphene platelet composites, Journal of the European Ceramic Society, 32(2012)3389-3397

  10. J. Labar, M. Adamik, B. Bama, Zs. Czigany, Zs. Fogarassy, Z.E. Horvath, O. Geszti, F. Misjak, J. Morgiel, G. Radnoczi, G. Safran, L. Szekely and T. Szüts, Electron Diffraction Based Analysis of Phase Fractions and Texture in Nanocrystalline Thin, Part III: Application Examples, Microscopy and Microanalysis, 18(2012)406-420

 

Patenty

Zgłoszenie nr P-383186 „Kompozyt diamentowy i sposób jego wytwarzania" autorzy: L. Jaworska, L. Sobierski, J. Kwiatkowski, B. Krolicka, M. Szutkowska, J. Morgiel

PL 215960 B1 z 2014 r „Sposób wytwarzania ceramicznych warstw na tkaninie" autorzy: R. Mania, E. Godlewska, K. Mars, J. Morgiel, R. Wolański, wdrożony w 2014Projekty badawcze z ostatnich 5 lat:

Projekty Unii Europejskiej

Fundusze Strukturalne

Badania Podstawowe

Współpraca dwustronna z zagranicą:

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Stypendium Post-Doc Fulbrighta Highsa: Stanford University, Department of Materials Science and Engineering, obserwacje HREM krystalizacji amorficznego krzemu, praca badawcza w zespole prof. R. Sinclaira 1987 - 1988 (12 miesięcy)

Staże naukowe: Japonia, Sapporo, Hokkaido University, badania prowadzone we współpracy z prof. Takahashi, listopad 2003


Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

Nagroda Naukowa Prezesa PAN w 1986, 1990 i 2004 (zespołowe)
Nagroda Dyrektora IMIM za I miejsce w ocenie osiągnięć naukowych za lata 2009 - 2010 (indywidualna)
Nagroda Dyrektora IMIM za I miejsce w ocenie osiągnięć naukowych za lata 2001- 2012 (indywidualna)
Złoty Medal, Targi Innowacji, Bruksela 2008, Opracowanie kompozytu diamentowego i sposobu jego wytwarzania (zespołowa)
Nagroda Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Zakopane 2009: Rozwijanie technik mikroskopii transmisyjnej w zastosowaniu do ceramiki (indywidualna - za całokształt)

Odznaczenia
Srebrny Krzyż Zasługi za całokształt działalności badawczo-naukowej, 2006

Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych

Promotor 3 prac doktorskich: Łukasza Majora (2006), Justyny Grzonki (2006) i Marty Gajewskiej (2014)

Recenzent monografii/ prac doktorskich: 5 prac doktorskich, 2 dorobku naukowego/prac habilitacyjnych na stopień prof. nadzwyczajnego, 3 monografii habilitacyjnych, 1 dorobku naukowego na stopień profesora.

Recenzent prac w czasopismach:
Archives of Metallurgy and Materials,
Materials Chemistry and Physics,
Materials Science and Engineering,
Materials Science and Technology,
Corrosion Engineering Science and Technology
Surface & Coatings Technology
Thin Solid Films
Materials Characterization
Inżynierii Materiałowej,
Materiały Ceramiczne
Komitetu Badań Naukowych (KBN),
Narodowego Centrum Nauki (NCN).
 
Organizacja konferencji i sympozjów naukowych

Członek Komitetu Naukowego:
International Conference on Electron Microscopy of Solids (2005, 2008, 2011),
Symposium on Vacuum based Science and Technology (2011),
Conference on Engineering and Education (2010, 2011)


Członkostwo w organizacjach naukowych

Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze,
Polskie Towarzystwo Mikroskopowe,
Członek Rady Naukowej IMIM-PAN w Krakowie,

Członkowstwo w radach naukowych/ radach programowych czasopism

Rada Naukowa Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Rada Programowa Obróbki Plastycznej Metali /Metal Forming

Stanowiska (obieralne) w stowarzyszeniach naukowych/ kadencje:

Sekretarz Komitetu Nauki o Materiałach PAN (2013 -  ), http://www.knom.pan.pl/

Prezes Polskiego Towarzystwa Mikroskopii PTMi (2014 -  ), http://www.ptmi.agh.edu.pl/main2/index.php/pl/

Główne zainteresowania naukowe

Badania przemian fazowych i mikrostruktury materiałów z udziałem transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Obserwacje in-situ przemian fazowych w stanie stałym.