Dr hab. inż. Łukasz Major, prof. PAN

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 6374200 w. 205, pokój 013, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr Łukasz Major jest od roku 2014 zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, na stanowisku profesora PAN


Przebieg kariery naukowej

Magister: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, specjalność: Inżynieria Materiałowa- 2002 (z wyróżnieniem)

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2007 (z wyróżnieniem)

Doktor habilitowany: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2014

Studia podyplomowe z zakresu „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań"oraz Certyfikat „project management" IPMA Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012


Dorobek naukowy

55 publikacji, w tym 44 po doktoracie. Spośród wszystkich prac: 25 opublikowałem w czasopismach z listy JCR (po doktoracie),
17 publikacji ukazało się w wysoko punktowanych krajowych i zagranicznych czasopismach spoza listy JCR (po doktoracie),
2 prace to rozdziały w książkach (po doktoracie); opracowania monograficzne

Informacje o liczbie cytowań oraz indeksie H dla paneli ST (nauki ścisłe i techniczne) i NZ (nauki o życiu):
źródło: Web of Science
łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań: 191
indeks H: 10

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. J.M. Lackner, W. Waldhauser, A. Alamanou, C.Teichert, F.Schmied, L. Major, B.Major; Mechanisms for self-assembling topography formation in low- temperature vacuum deposition of inorganic coatings on polymer surfaces; Bulletin of the Polish Academy of Sciences- Technical Sciences; vol.58, No. 2, (2010)281-294. JCR, IF=1,107

 2. Ł. Major, M. Kot, J.M. Lackner; The effect of metallic inter- layers on multilayer ceramic/ metal coatings properties; Inżynieria Materiałowa; vol. 3(2010) 445- 448 

 3. J.M.Lackner, L. Major, M.Kot: Microscale interpretation of tribological phenomena in Ti/TiN soft-hard multilayer coatings on soft austenite steel substrates; Bulletin of the Polish Academy of Sciences- Technical Sciences vol.59, No. 3, (2011)343-355. JCR, IF=1,107 

 4. L. Major: Transmission Electron Microscopy (TEM) analysis of TiOx coatings on polymer cannulas; Chapter in the book: Nanostructural materials for implants and cardiovascular biomedical devices ISBN 978-83-63310-00-4 (2011)119- 127

 5. L. Major, J.M. Lackner, J. Morgiel: TEM Investigations of Wear Mechanisms of Single and Multilayer Coatings; Chapter in the book: The Transmission Electron Microscope ISBN 979-953-307-311-7 (2012) 179-196

 6. L. Major: TEM investigations of damage caused by indentation of multilayer TiN/Ti/a-C:H coatings; Solid State Phenomena; vol. 186 (2012) 188- 191 

 7. M. Kot, L. Major, J. Lackner: Tribological phenomena of new kind of multilayer coatings TiN/a-C:H; Materials and Design 51 (2013) 280-286 JCR, IF=3,219 

 8. J. M. Lackner, W. Waldhauser, B. Major, L. Major, M. Kot: Plastic deformation in nano-scale multilayer materials - A biomimetic approach based on nacre; Thin Solid Films 534 (2013) 417-425 JCR, IF= 2,014

 9. L. Major, J.M. Lackner, B. Major: Bio- tribological TiN/Ti/a-C:H multilayer coatings development with built- in mechanism of controlled wear; RSC Advances 4 (2014) 21108- 21114 JCR, IF= 3,708 

 10. L. Major: Wear mechanisms of multilayer TiN/Ti/a-C:H coatings investigated by Transmission Electron Microscopy technique; Archives of Civil and Mechanical Engineering 14 (2014) 615- 621 JCR, IF= 1,048 

 11. L. Major, J.M. Lackner, M. Kot, M. Janusz, B. Major: Contribution of TiN/Ti/a-C:H multilayers architecture to biological and mechanical properties; Bulletin of the Polish Academy of Sciences- Technical Sciences 62(3) (2014) 565- 570 JCR, IF= 1,107

 12. M. Kot, L. Major, K. Chronowska- Przywara, J.M. Lackner, W. Waldhauser, W. Rakowski: The advantages of incorporating CrxC nanograins into an a-C:H matrix in tribological coatings; Materials and Design 56 (2014) 981- 989 JCR, IF= 3,219

 13. L. Major, M. Janusz, M. Kot, J. M. Lackner and B. Major: Development and complex characterization of biotribological Cr/CrN + a-C:H (doped Cr) nanomultilayer protective coatings for carbon-fiber composite materials; RSC Advances 5 (2015) 9405-9415 JCR, IF= 3,708

 14. L. Major, J. M. Lackner, Marcin Kot, J. Morgiel: Novel multilayer nano-composite protective coatings for metallic medical tools; International Journal of Materials Research 106 (2015) 804- 809 JCR, IF= 0,680

 15. Ł. Major: The wear mechanisms description of multilayer coatings, performed by transmission electron microscopy - an overview of the own research work; Archives of Metallurgy and Materials; vol. 60 (2015) 2319- 2326 JCR, IF= 1,090


Projekty badawcze

Projekt wymiany Polska- Austria: Rozwój biomimetycznych cienkich warstw dla urządzeń wspomagania serca: nowe strategie bazujące na próżniowym nanoszeniu samoorganizujących się biomateriałów; 023/2012/2013/2014; 8548/R 12/R 14; czas trwania 2012-2014 (wykonawca)

Grant (NCN): Opracowanie i diagnostyka wielofunkcyjnych powłok typu ceramika/ uwodorniony amorficzny węgiel na elementy pomp wspomagania sztucznych komór serca; nr 3066/B/T02/2011/40; czas trwania 2011- 2013 (kierownik)

Grant (NCN): Samodostosowujące się, biomimetyczne podłoża porowate w aspekcie hamowania aktywacji układu krzepnięcia; nr 2011/03/D/ST8/04103; czas trwania 2012- 2015 (wykonawca)

Grant (NCN): Opracowanie anty- zużyciowych, samouszczelniających, wielowarstwowych powłok ochronnych na kompozyty węglowo- węglowe; nr 2012/06/M/ST8/00408; czas trwania 2013- 2016 (kierownik)

CERGRAF: projekt realizowany w ramach programu „GRAF-TECH" pt.: Ceramiczne kompozyty z udziałem grafenu jako narzędzia skrawające i części maszyn o unikatowych właściwościach; nr GRAF-TECH/NCBR/03/05/2012; czas trwania 2012- 2015 (wykonawca)

Grant (NCN): Analiza bio-mechaniczna i mikrostrukturalna wielowarstwowo- nano- kompozytowych powłok ochronnych na podłoża metaliczne do interakcji z tkanką; nr 2012/07/B/ST8/03396; czas trwania 2013-2016 (kierownik)

Grant (NCN): Opracowanie biomimetycznych, samo- naprawialnych struktur wielowarstwowych na termoplastyczne materiały polimerowe; nr 2014/15/B/ST8/00103; czas trwania 2015- 2018 (kierownik)

 

Współpraca dwustronna z zagranicą

1). Centrum Laserowe w Austrii (JOANNEUM RESEARCH- Materials- Institute for Surface Technologies and Photonics- Dr hab. inż. Jürgen.M. Lackner). Ośrodek ten jest jednym z wiodących w Austrii w obszarze wytwarzania powłok technikami PVD, głównie laserowymi i magnetronowymi. JOANNEUM RESEARCH -Instytut Technologii Powierzchniowych i Fotoniki zapewnia dostęp do najnowszych rozwiązań technicznych potrzebnych do wdrażania innowacyjnych materiałów powłokowych. Oferuje rozwój i wytwarzanie wysokiej jakości cienkich warstw oraz modyfikację powierzchni, a także wsparcie we wdrażaniu tych technologii w szerokim zakresie dziedzin.

Współpracę tę prowadzę w ramach projektów:

- [5.5] Projekt wymiany Polska- Austria: Rozwój biomimetycznych cienkich warstw dla urządzeń wspomagania serca: nowe strategie bazujące na próżniowym nanoszeniu samoorganizujących się biomateriałów; 023/2012/2013/2014; 8548/R 12/R 14;

czas trwania 2012-2014 (gdzie jestem wykonawcą)

- [5.8] Grant (NCN): Opracowanie anty- zużyciowych, samouszczelniających, wielowarstwowych powłok ochronnych na kompozyty węglowo- węglowe; nr 2012/06/M/ST8/00408; czas trwania 2013- 2016 (którego jestem kierownikiem)

2). Akademia Górniczo- Hutniczą w Krakowie, wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (dr inż. Marcin Kot), gdzie w Austrii powłoki poddawane są mechanicznym testom na zużycie i przyleganie,

3). Politechnika Częstochowska (dr hab. inż. Piotr Lacki prof. Polit. Częstochowskiej), gdzie wykonywane jest modelowanie właściwości mechanicznych wykonanych w Austrii powłok metodą elementów skończonych.


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

 • 2004, 2005 (miesiąc), 2007 (dwa miesiące- stypendium wspólnoty Flamanckiej): University of Antwerp "EMAT: Electron Microscopy for Materials Science".  Belgia

 • 2005, 2006, 2007, 2008 (tydzień): Research Institute for Technical Physics and Materials Science; Hungarian Academy of Sciences, H-1121 Budapest, Konkoly Thege ut 29-33. Węgry

 • 2008 (miesiąc) Technical University in Eindhoven. Holandia

 • 2009-2015 (każdego roku po 1 tydzień)- Centrum Laserowe w Austrii w Leoben


Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

2005 Stypendium E-MRS Symposium K on „Protective Coatings and Thin Films"

2007 Wyróżnienie pracy doktorskiej (pt. Struktura i własności wielowarstwowych materiałów kompozytowych uzyskiwanych metodą osadzania laserowego)

2007 Stypendium Wspólnoty Flamanckiej (2 miesiące- Belgia- Uniwersytet w Antwerpii, prof. Gustaf Van Tendeloo)

2011 XIVTh International Conference on Electron Microscopy- 1 miejsce za najlepszy poster konferencji, Wisła

2013- Nagroda Dyrektora Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, za zajęcie II miejsca w grupie młodych pracowników w ocenie osiągnięć naukowo- badawczych za lata 2011- 2012

2014- Wyróżnienie rektora Akademii Górniczo- Hutniczej, III stopnia, za zespołowe osiągnięcia naukowe

2015- Nagroda Dyrektora Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN za zajęcie III miejsca w ocenie aktywności naukowej pracowników naukowych za lata 2013- 2014


Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych

Promotor doktorantki pani mgr. inż. Marty Janusz (IMIM-PAN)

Promotor pomocniczy doktorantki pani mgr. Marty Gajewskiej (studia doktoranckie z wykładowym j.angielskim- IMIM PAN).

Zajęcia pokazowe z technik mikroskopii transmisyjnej dla grup studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo- Hutniczej oraz Politechniki Krakowskiej


Organizacja konferencji i sympozjów naukowych

Udział w komitecie organizacyjnym konferencji CALPHAD 2004

Udział w komitecie organizacyjnym konferencji AMT 2010

Udział w komitecie organizacyjnym jubileuszu 60- cio lecia IMIM PAN (2012 rok)


Członkostwo w organizacjach naukowych

Członek sekcji Nanomateriałów Komitetu Nauki o Materiałach

Członek sekcji Materiałów Metalicznych Komitetu Nauki o Materiałach

Członek Stowarzyszenia Project Menagement Polska

 

Główne zainteresowania naukowe

Struktura i własności wielowarstwowych materiałów kompozytowych uzyskiwanych metodą osadzania laserowego. Analiza defektów i mechanizmów zyżycia mechanicznego o bio-korozyjnego (w biologicznych płynach ustrojowych) przy wykorzystaniu transmisyjnej, wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej