Dr inż. Anna Góral

Drukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 2952868, pokój 108, fax: (012) 2952804

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr Anna Góral od roku 2007 jest zatrudniona w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie na stanowisku adiunkta, od 2007 r. jest auditorem wewnętrznym w Zespole Laboratoriów Badawczych w IMIM PAN akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacyjne, od 2016 r. pełni funkcję Kierownika Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej.


Przebieg kariery naukowej

Magister: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, 2002 (z wyróżnieniem)

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2007 (z wyróżnieniem)

 

Dorobek naukowy

Łącznie 69 opublikowanych pozycji, w tym: 34 pozycji ujętych przez Institute for Scientific Information w Filadelfii oraz 3 rozdziały w monografiach.

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. Anna Góral, Katarzyna Berent, Marek Nowak, Bogusz Kania: Microstructure and properties of Ni and Ni/Al2O3 coatings electrodeposited at various current densities, Archives of Metallurgy and Materials 61 (2016) 1-5

 2. Anna Góral, Wojciech Żórawski: Charakterystyka mikrostruktury powłok Ni-Al2O3 natryskanych zimnym gazem, Przegląd Spawalnictwa 9 (2015) 34-37

 3. M. Mitka, A. Goral, L. Rogal, L. Litynska-Dobrzynska: Microstructure of mechanically alloyed and annealed Al62Cu25.5Fe12.5 powder, Journal of Alloys and Compounds 653 (2015) 47-53

 4. W. Żórawski, A. Góral, O. Bokuvka, L. Lityńska-Dobrzyńska, K. Berent: Microstructure and tribological properties of nanostructured and conventional plasma sprayed alumina-titania coatings Surface and Coatings Technology 268 (2015) 190-197

 5. A. Góral, M. Nowak, K. Berent, B. Kania: Influence of current density on microstructure and properties of electrodeposited nickel-alumina composite coatings, Journal of Alloys and Compounds 615 (2014) S406-S410

 6. A. Góral, L. Lityńska, W. Żórawski: Study of the microstructure of plasma sprayed coatings obtained from Al2O3-13TiO2 nanostructured and conventional powders Materials Characterization 96 (2014), 234-240

 7. A. Kukula-Kurzyniec, J. Dutkiewicz A. Góral, C. Coddet, L. Dembiński, L. Perriere: Aluminium based composites strengthened with metallic amorphous phase or ceramic (Al2O3) particles Materials and Design 59 (2014) 246-251

 8. A. Góral, K. Berent, L. Lityńska-Dobrzyńska, T. Czeppe, M. Kot: Study of microstructure and properties of Ni/Al2O3 nanocomposite coatings obtained by electrodeposition Scientific Proceedings of the Scientific and Technical Union of Mechanical Engineering XX 1 (150) (2014) 262-265

 9. A. Dębski, R. Dębski, W. Gąsior, A. Góral: Formation enthalpy of intermetallic phases from Ag-Ca system. Experiment vs. modeling Journal of Alloys and Compounds 610 (2014) 701-705

 10. K. Stan, L. Lityńska-Dobrzyńska, J.L. Labar, A. Góral: Effect of Mo on stability of quasicrystalline phase in Al-Mn-Fe alloy, Journal of Alloys and Compounds 586 (2014) S395-S399

 11. M. Mitka, L. Lityńska-Dobrzyńska, A. Góral, W. Maziarz: Influence of Mechanical Alloying Parameters on Phase Formation in Al-Cu-Fe Powder Acta Physica Polonica A 126 (2014) 984-987

 12. W. Gąsior, A. Dębski, A. Góral, R. Major: Enthalpy of formation of intermetallic phases from Al-Li system by solution and direct reaction calorimetric method, Journal of Alloys and Compounds 586 (2014) 703-708

 13. A. Góral, L. Lityńska-Dobrzyńska, W. Żórawski, K. Berent, J. Wojewoda-Budka: Microstructure of Al2O3-13TiO2 coatings deposited from nanoparticles by plasma spraying, Archives of Metallurgy and Materials 58 (2013) 335-339

 14. A. Goral, M. Nowak, J. Wojewoda-Budka: Microstructure of Ni/Al2O3 electrodeposited coatings studied with XRD and SEM techniques, Solid State Phenomena 203-204 (2013) 133-136

 15. A. Góral, W. Żórawski, K. Berent: Charakterystyka mikrostruktury natryskiwanych plazmowo powłok Al2O3-13TiO2, Mechanik 8-9 (2012) 772-774

 

Projekty badawcze

Projekty MNiSW

Projekty strukturalne

Projekty międzynarodowe

 

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Działalność związana z systemem zarządzania w Zespole Laboratoriów Badawczych w IMIM PAN:

2007, 2015 Audit wewnętrzny w laboratorium - udział w szkoleniu, Polskie Centrum Akredytacji, Warszawa

od 2007 Auditor wewnętrzny w Zespole Laboratoriów Badawczych w IMIM PAN akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacyjne

od 2008 Członek personelu Zespołu Laboratoriów Badawczych IMIM PAN - Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej (L-3),

2010-2015 Z-ca Kierownika Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej w IMIM PAN

od 2016 - Kierownik Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej w IMIM PAN

 

2011 - 2012 Studia podyplomowe „Profesjonalny kierownik projektów badawczo-rozwojowych" Uniwersytet Rolniczy, Wydział Technologii Żywności, Kraków

Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr A. Kukuła-Kurzyniec, w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Staże zagraniczne i krajowe:

2005 Laboratoire d'Etude des Textures et Applications aux Materiaux, Universite de Metz (Francja) (1 miesiąc)

2013 Thermico GmbH&Co.KG w Dortmundzie (Niemcy) - staż szkoleniowy w ramach programu Erasmus (2 tygodnie)

2014 Institute for Metal Science, Equipment and Technlogies "Acad. A. Balevski" with Hydroaerodynamics Centre BAN, Bułgaria (1 tydzień)

2015 Department of Engineering "Enzo Ferrari" University of Modena and Reggio Emilia (Włochy) staż w ramach programu Erasmus Plus (1 tydzień)

2015 Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - staż naukowo-dydaktyczny (5 tygodni)


Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

2001-2002 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej, Politechnika Krakowska

2007 Wyróżnienie pracy doktorskiej przez Radę Naukową IMIM PAN

2008 Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską

2015 Nagroda Dyrektora IMIM PAN za zajęcie IV miejsca w grupie młodych pracowników w ocenie osiągnięć naukowo-badawczych za lata 2013-2014

 

Organizacja konferencji i sympozjów naukowych

2005 Organizacja naukowego seminarium krajowego pt."Niejednorodności odkształcenia w procesach przeróbki plastycznej i rekrystalizacji" poświęconemu 70. rocznicy urodzin prof. Zdzisława Jasieńskiego) IMIM PAN, Kraków 21.01. 2005

2008 Organizacja III sesji Wydziału IV Nauk Technicznych PAN w kadencji 2007-2010, IMIM PAN, Kraków 10-11.04.2008

2010 Organizacja XIXth Physical Metallurgy and Materials Science Conference Advanced Materials and Technologies AMT 2010, Zakopane 20-23.06.2010

2015 Organizacja naukowego seminarium krajowego pt. "Transport ciepła i masy w mikroskali"  dedykowanego prof. Waldemarowi Wołczyńskiemu z okazji Jubileuszu 70-lecia, IMIM PAN, Kraków 11.12.2015r.


 

Recenzent

Archives of Metallurgy and Materials, Inżynieria Materiałowa, Materials Science and Engineering B, Processing and Application of Ceramics, Solid State Phenomena, Surface and Interface Analysis

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

Członek Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (2011- 2014)

Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze (PTM) (od 2015)


Główne zainteresowania naukowe

Charakterystyka powłok kompozytowych na osnowie metalowej oraz ceramicznej, metody natryskiwania cieplnego, naprężenia własne